Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako součástsérie poslané 17 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů ke dni 31.12. 2017

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité
schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017', zaslané '14.03.2018
12:43:10' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích
kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro
otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader,
kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz
: [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT8XDGVS

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Měšťan Stanislav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3 přílohy

Vážený pane Havlíku,

 

v reakci na Vaši žádost ze dne 14. 3. 2018 o poskytnutí informací ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám
v příloze zasílám organizační strukturu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy platnou ke dni 31. 12. 2017.

 

S pozdravem

 

 

Stanislav Měšťan

ředitel odboru personálního a státní služby

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

odbor personální a státní služby

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12  Praha 1

tel.: +420 234 811 232

mobil: +420 724 867 140

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msmt.cz/