Jmenovité schéma organizační struktury centrálních úřadů

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Vážená paní, vážený pane,

žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 1.6.2014 16:37:25 v obsahu zprávy: Re: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury centrálních úřadů elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 1.6.2014 16:37:25 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Re: Žádost o informace podle dotaz - Jmen...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 2.6.2014 07:40:33
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX01YNZA4.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Kancelar ministra vnitra OPO, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Dobrý den pane Havlíku,

v příloze Vám zasílám Sdělení k Vašemu podání ze dne 1. 6. 2014.

Jana Stachová
Kancelář ministra vnitra
oddělení podání osob

David Havlík

Povinný subjekt: Kancelar ministra vnitra OPO

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo vnitra

4 přílohy

PID: MVCRX01ZJBS9
Spis. značka: MV- 49041-7/SP-2014
Odesilatel: M-SP
Věc: Havlik_opetovne_vydani_info_org_struktura