Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo průmyslu a obchodu měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů ke dni 31.12. 2017

S přátelským pozdravem,

David Havlík

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 14.3.2018 12:10:25
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma orga...
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C18EHQB

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Vaše podání ze dne / Your submission: 14.3.2018 12:10:25

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 20136/2018
Datum zaevidování / Submission date: 14.3.2018 12:12:52
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]