Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů ke dni 31.12. 2017

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 14. 3. 2018 12:14:59, zaregistrováno bylo dne: 14. 3. 2018 14:45:37 pod číslem jednacím: MPSV-2018/53959.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3 přílohy

číslo jednací MPSV-2018/53959-331/1