Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo obrany měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů ke dni 31.12. 2017

S přátelským pozdravem,

David Havlík

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum doručení / Delivery date: 14.3.2018 12:07:08
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
ID Podání / Submission ID: 31643

Zpráva vytvořena / This message created: 14.3.2018 12:07:12

Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude co nejdříve zpracováno a výsledek zpracování zaslán.

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Dobrý den, oznamuje Vám, že vaše podání ze dne 14.3.2018 12:07:08
BYLO přijato podatelnou naší organizace MINISTERSTVO OBRANY
Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude zpracováno a odpověď Vám bude zaslána v zákonné lhůtě.

Podání zpracoval Dagmar Čižmárová

V Praze dne 14.3.2018
Instituce [Ministerstvo obrany vyžaduje e-mail]

Vaše identifikace:
ID podání: 31643
Havlík, Havlík David