Jmenovité schéma organizační struktury centrálních úřadů

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Vážená paní, vážený pane,

žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury centrálních úřadů"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 9.5.2014 18:44:25, zaregistrováno bylo dne: 12.5.2014 10:06:44 pod číslem jednacím: 2014/31302.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 přílohy