David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo životního prostředí

Váš e-mail/datová zpráva s předmětem "Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu" byl přijat dne 05.01.2017 pod evidenčním číslem 0000639613 (PD_Sysnet)

Toto oznámení není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že e-mail/datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, budete jako odesilatel e-mailu/datové zprávy vyzván k jejich odstranění. Aby mohlo být zahájeno zpracování zprávy, musí být náprava učiněna do 5-ti dnů od okamžiku doručení e-mailu/datové zprávy.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

Toto je automaticky generovaný e-mail, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě dalších dotazů pište na Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]

Ministerstvo životního prostředí

3 přílohy

Vážený pane Havlíku,

v příloze emailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, č. j. 970/ENV/17.

Rovněž Vám v příloze posílám i rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací
v této věci, č. j. 4536/ENV/17, jak jste ve své žádosti požadoval.
Podle  § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb. si Vás dovoluji požádat o
potvrzení doručení našeho emailu.
V případě výše zmíněného rozhodnutí bohužel nemůžeme vyhovět Vašemu
požadavku neuvádět Vaše osobní údaje, v rozhodnutí musíme identifikovat
žadatele adresou i datem narození a postupovat standardní cestou. V
případě zveřejnění rozhodnutí doporučujeme Vaše osobní údaje znečitelnit.

S pozdravem

Mgr. Helena Bokotejová
samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 054
e-mail: [emailová adresa] ·  web: [1]www.mzp.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mzp.cz