Jmenovité schéma organizační struktury úřadu

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo průmyslu a obchodu měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 5.1.2017 09:50:52
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma orga...
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C0WXALP

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vaše podání ze dne / Your submission: 5.1.2017 09:50:52

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 2101/2017
Datum zaevidování / Submission date: 5.1.2017 09:52:18
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]