Jmenovité schéma organizační struktury úřadu

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 5. 1. 2017 9:54:42, zaregistrováno bylo dne: 5. 1. 2017 10:18:41 pod číslem jednacím: MPSV-2017/3717.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2017/3717-161/1