Jmenovité schéma organizační struktury úřadu

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
05.01.2017 09:53:45
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 81/2017
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 5.1.2017 9:58:50, zaregistrováno bylo dne: 5.1.2017 10:01:35 pod číslem jednacím: 2017/548.

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

Vážený pane,

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, která byla podatelnou ministerstva zaregistrována pod č.j.
548/2017, v níž jste požádal o schéma organizační struktury ministerstva s
uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních
útvarů.

 

Na základě Vaší žádosti si Vás dovolujeme odkázat na webové stránky
ministerstva, kde najdete požadované informace.

[1]http://www.mmr.cz/getmedia/10dbfe86-e73a...

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

ministerský rada

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[2]e-mail:[emailová adresa]

[3]www.mmr.cz

 

 

References

Visible links
1. http://www.mmr.cz/getmedia/10dbfe86-e73a...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.mmr.cz/