Jmenovité schéma organizační struktury úřadu

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo obrany měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum doručení / Delivery date: 5.1.2017 11:32:17
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu
ID Podání / Submission ID: 26434

Zpráva vytvořena / This message created: 5.1.2017 11:32:20

Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude co nejdříve zpracováno a výsledek zpracování zaslán.

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Dobrý den, oznamuje Vám, že vaše podání ze dne 5.1.2017 11:32:17
BYLO přijato podatelnou naší organizace MINISTERSTVO OBRANY
Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude zpracováno a odpověď Vám bude zaslána v zákonné lhůtě.

Podání zpracoval Radka Štíchová

V Praze dne 5.1.2017
Instituce [Ministerstvo obrany vyžaduje e-mail]

Vaše identifikace:
ID podání: 26434
Havlík, Havlík David