Jmenovité schéma organizační struktury úřadu

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 5.1.2017 09:54:32
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 5.1.2017 09:54:32
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážený pan

David Havlík

 

e-mail: [1][FOI #6227 e-mail] ??

 

 

 

čj. 12/2017-072-Z106/2

 

Věc: Odpověď na žádost ze dne 5. 1. 2017

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 5. 1. 2017 Vaši žádost dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen InfZ), která byla zaevidována podatelnou pod č. p.
666/2017-MD-CKDP. V této žádosti jste požádal o „schéma organizační
struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců
jednotlivých organizačních útvarů“.

 

V souladu se zněním § 6 odst. 1) InfZ uvádíme, že se jedná o informaci
zveřejněnou. Informace lze vyhledat na internetových stránkách
Ministerstva dopravy:
[2]https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-...

 

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]logo
Vyřizuje Jana Klenotová
[4][emailová adresa] | [5]+420 225 131 317
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6227 e-mail] ??
2. https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-...
3. http://www.mdcr.cz/
4. mailto:[emailová adresa]
5. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...