Jmenovité schéma organizační struktury úřadu

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 5.1.2017 15:43:33

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 5.1.2017 09:50:51 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP164X5E
Datum zaevidování: 5.1.2017 09:50:51
Váš osobní přístupový kód: KUJISE05UENP
Vaše evidenční údaje:
Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice 1
Předmět:
obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Žádost o informace podle dotaz - Jme...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP164X5EKUJISE05UENP"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Baráková Lenka

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIP017YHLI
Značka : KUJI 2752/2017
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Sekretariát hejtmana
Věc : Poskytnutí informace - David Havlík
Věc podrobně : Poskytnutí informace - David Havlík
Datum podání : 20.1.2017