Jmenovité schéma organizační struktury úřadu

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Eiseltová Lenka, Karlovarský kraj

 

Vážený pane Havlíku,

 

dne 5. ledna 2017 obdržel Krajský úřadu Karlovarského kraje elektronicky
Vaší žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů, ve které
jste žádal o schéma organizační struktury úřadu s uvedením jména a
příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů.

 

Na základě žádosti Vám zasíláme odkaz na konkrétní internetové stránky
Krajského úřadu Karlovarského kraje, na kterých jsou informace uvedeny.

 

Vedoucí pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje:

[1]http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-ura...

 

 

Organizační schéma Krajského úřadu Karlovarského kraje:

[2]http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-ura...

 

 

S pozdravem

 

Lenka Eiseltová

oddělení právní
odbor legislativní a právní a

krajský živnostenský úřad

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel: 354 222 558
e-mail: [3][emailová adresa]
[4]www.kr-karlovarsky.cz

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-ura...
2. http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-ura...
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.kr-karlovarsky.cz/