Jmenovité schéma organizační struktury centrálních úřadů

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Vážená paní, vážený pane,

žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

2 přílohy

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité
schéma organizační struktury centrálních úřadů', zaslané '09.05.2014
18:42:36' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích
kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro
otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader,
kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz
: [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR4XEGEP

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážený pane,

na Ministerstvo financí bylo dne 9. května 2014 doručeno Vaše podání, se
žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí
schéma organizační struktury Ministerstva financí s uvedením jména a
příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů.

K tomu Vám sděluji, že Vámi požadované informace jsou zveřejněny na
internetových stránkách Ministerstva financí:

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zak...
a

S pozdravem
 
Pavla Erlichová
Ministerstvo financí
odbor Vnější vztahy a komunikace
odd. Poskytování informací veřejnosti
Letenská 15
118 10  Praha 1
 
tel.:      25704 2722
e-mail: [email address]