Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Karlovarský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací:

Jmenovité výsledky všech hlasování na všech zasedáních zastupitelstva kraje od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008 do voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012, a to tak, aby bylo u každého hlasování jednoznačně patrné:

1/ pořadové číslo zasedání zastupitelstva od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008, na němž k tomuto hlasování došlo,
2/ pořadové číslo tohoto hlasování od začátku zasedání zastupitelstva,
3/ jak každý zastupitel kraje při tomto hlasování hlasoval, konkrétně zda:
3.1/ byl pro,
3.2/ byl proti,
3.3/ zdržel se,
3.4/ nehlasoval,

a to ve formátu tabulky nebo databáze (například ve formátu XLS, XLM nebo DBF, nikoli například ve formátu DOC nebo PDF).

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Bocková Andrea, Karlovarský kraj

Vážený pane Gregore,
Podle ustanovení par.6, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, Vám zasíláme údaje, které Vám umožní vyhledat a získat požadovanou informaci neboť toto je zveřejněno na našich internetových stránkách

http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/kar...

U každého usnesení je pak uvedeno hlasování včetně stranické příslušnosti příslušného zastupitele i toho jak hlasoval.

S pozdravem

Mgr. Andrea Bocková
Oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
Odbor kancelář hejtmana

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
tel: 354 222 203
mobil: 736 650 200
e-mail: [email address]
www.kr-karlovarsky.cz

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Bocková Andrea

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za odpověď, nicméně ve své žádosti požaduji data ve strojově čitelném formátu. Z Vámi zaslaného odkazu jsem zjistil, že Váš kraj používá k záznamu hlasování software slovenské firmy H.E.R. Systém, který umožňuje snadný export do formátu XML. Z tohoto formátu je pak generován odkaz na přehled jmenovitých výsledků hlasování, který vkládáte na Váš web.

Proto svoji žádost o informace doplňuji a požaduji hlasování v rozsahu uvedeném v mé první verzi žádosti zaslat ve formátu XML.

S pozdravem,

Kamil Gregor

Bocková Andrea, Karlovarský kraj

Vážený pane Gregore,
Podle sdělení pracovníků Odboru projektového řízení a informatiky Karlovarský kraj Vámi zmiňovaný software nevyužívá. Využíváme pouze html formát pro publikování na webu, jinak výsledky elektronicky nezpracováváme ani nearchivujeme v jiném formátu. Nepoužíváme ani žádný speciální software pro převod html formátu do xml.

S pozdravem

Mgr. Andrea Bocková
Oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
Odbor kancelář hejtmana

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
tel: 354 222 203
mobil: 736 650 200
e-mail: [email address]
www.kr-karlovarsky.cz

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Bocková Andrea

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

děkuji za velmi rychlou odpověď. Vzhledem ke sděleným skutečnostem rozšiřuji svoji žádost a prosím o poskytnutí následujících informací:

- Název a IČO firmy nebo firem, které dodaly technické řešení záznamu hlasování na zasedání zastupitelstva
- Kopii smlouvy nebo smluv s těmito firmami, které se týkající technického řešení záznamu hlasování za zasedání zastupitelstva
- Slovní popis jednotlivých kroků, které se odehrávají mezi provedením hlasování na zasedání zastupitelstva a zveřejněním výsledků tohoto hlasování na webové stránce kraje včetně popisu použitých formátů a softwarů

Dále prosím o poskytnutí buď:

- seznamu odkazů na výsledky všech hlasování na webové stránce v rozsahu uvedeném v první verzi této žádosti

nebo

- HTML soubory s výsledky všech hlasování v rozsahu uvedeném v první verzi této žádosti.

S pozdravem,

Kamil Gregor

Bocková Andrea, Karlovarský kraj

Vážený pane Gregore,

Hlasovací systém DCN dodal METROSTAV při budování sídla KU KK Po ukončení hlasování systém vygeneruje výsledek ve formátu HTML a zároveň ho vytiskne. Vytištěný dokument si zakládají zapisovatelky k zápisu.
HTML dokumenty s výsledky hlasování se publikují k jednotlivým usnesením (která jsou zpracována v MS Word) na portál Karlovarského kraje publikačním systémem Microsoft Content Management Server.

Požadované soubory v html formátu se nedaly odeslat přes "úschovnu", vypálila jsem je na DVD a poslala je na Vámi uvedenou adresu.

Mgr. Andrea Bocková
Oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
Odbor kancelář hejtmana

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
tel: 354 222 203
mobil: 736 650 200
e-mail: [email address]
www.kr-karlovarsky.cz