Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací:

Jmenovité výsledky všech hlasování na všech zasedáních zastupitelstva kraje od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008 do voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012, a to tak, aby bylo u každého hlasování jednoznačně patrné:

1/ pořadové číslo zasedání zastupitelstva od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008, na němž k tomuto hlasování došlo,
2/ pořadové číslo tohoto hlasování od začátku zasedání zastupitelstva,
3/ jak každý zastupitel kraje při tomto hlasování hlasoval, konkrétně zda:
3.1/ byl pro,
3.2/ byl proti,
3.3/ zdržel se,
3.4/ nehlasoval,

a to ve formátu tabulky nebo databáze (například ve formátu XLS, XLM nebo DBF, nikoli například ve formátu DOC nebo PDF).

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Informace pro všechny,

34 příloh

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Vážený pane Gregore,

v příloze Vám zasílám naši odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 4.2.2013.

 
S pozdravem

 
Bc. Kamila Křížová
Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
[email address]
tel: 386 720 225
fax: 386 350 039