Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Olomoucký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací:

Jmenovité výsledky všech hlasování na všech zasedáních zastupitelstva kraje od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008 do voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012, a to tak, aby bylo u každého hlasování jednoznačně patrné:

1/ pořadové číslo zasedání zastupitelstva od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008, na němž k tomuto hlasování došlo,
2/ pořadové číslo tohoto hlasování od začátku zasedání zastupitelstva,
3/ jak každý zastupitel kraje při tomto hlasování hlasoval, konkrétně zda:
3.1/ byl pro,
3.2/ byl proti,
3.3/ zdržel se,
3.4/ nehlasoval,

a to ve formátu tabulky nebo databáze (například ve formátu XLS, XLM nebo DBF, nikoli například ve formátu DOC nebo PDF).

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Niče Luděk, Olomoucký kraj

27 příloh

Vážený pane Gregore,

 

v odpověď na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím v příloze zasílám jmenovité výsledky všech
hlasování na všech zasedáních zastupitelstva kraje ve volebním období 2008
– 2012, a to s rozlišením jednotlivých zasedání.

 

Zasílané soubory obsahují informace:

     1/ pořadové číslo zasedání zastupitelstva od voleb do krajských

     zastupitelstev v roce 2008, na němž k tomuto hlasování došlo,

     2/ pořadové číslo tohoto hlasování od začátku zasedání

     zastupitelstva,

     3/ jak každý zastupitel kraje při tomto hlasování hlasoval,

     konkrétně zda:

     3.1/ byl pro,

     3.2/ byl proti,

     3.3/ zdržel se,

     3.4/ nehlasoval,

 

Výjimku tvoří soubory z 10. a 14. zasedání zastupitelstva. Tato
zastupitelstva proběhla nestandardně v jiných prostorech – jednalo se o
mimořádná zasedání s malým rozsahem bodů, která proběhla v kongresovém
sále KÚOK. Zde není instalován hlasovací software HLAS, ke kterému máme
přístup pouze při zasedáních, která probíhají standardně v zasedacím sále
v budově Magistrátu města Olomouce na ulici Hynaisova. Z uvedených důvodů
není soubor s hlasováním ve formátu textu, ale v tabulce Excel a hlasování
není jmenovité (počet hlasů byl určen skrutátory).

 

Přílohy zasíláme ve formátech, v jakých jsou pořízeny. viz
[1]http://www.mvcr.cz/clanek/jak-zadat-o-in...

 

Informace na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle
obsahu žádosti o poskytnutí informace (pokud zákon nestanoví jinak). Tato
povinnost odpadá, pokud by to bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou
zátěží; v tomto případě je informace poskytnuta ve formátu nebo jazyce, ve
kterých byla vytvořena.

 

Tato informace k formátu dat (DOC) Vám již byla sdělena při našem
telefonickém kontaktu.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Luděk Niče

vedoucí odboru kanceláře hejtmana

 

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40 a

779 11 OLOMOUC

 

Tel.: 585 508 822

Fax: 585 508 832

 

 

 

ukázat citované pasáže