Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Jihomoravský kraj měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací:

Jmenovité výsledky všech hlasování na všech zasedáních zastupitelstva kraje od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008 do voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012, a to tak, aby bylo u každého hlasování jednoznačně patrné:

1/ pořadové číslo zasedání zastupitelstva od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008, na němž k tomuto hlasování došlo,
2/ pořadové číslo tohoto hlasování od začátku zasedání zastupitelstva,
3/ jak každý zastupitel kraje při tomto hlasování hlasoval, konkrétně zda:
3.1/ byl pro,
3.2/ byl proti,
3.3/ zdržel se,
3.4/ nehlasoval,

a to ve formátu tabulky nebo databáze (například ve formátu XLS, XLM nebo DBF, nikoli například ve formátu DOC nebo PDF).

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Pošta - Jihomoravský kraj, Jihomoravský kraj

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum / Date: 2.2.2013 17:42:12
Předmět / Subject: Dotaz o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012
Identifikátor / Identier: KUJM0C0LBWKF