Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012

Dotaz byl odmítnut Královéhradecký kraj.

Povinný subjekt: Královéhradecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací:

Jmenovité výsledky všech hlasování na všech zasedáních zastupitelstva kraje od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008 do voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012, a to tak, aby bylo u každého hlasování jednoznačně patrné:

1/ pořadové číslo zasedání zastupitelstva od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008, na němž k tomuto hlasování došlo,
2/ pořadové číslo tohoto hlasování od začátku zasedání zastupitelstva,
3/ jak každý zastupitel kraje při tomto hlasování hlasoval, konkrétně zda:
3.1/ byl pro,
3.2/ byl proti,
3.3/ zdržel se,
3.4/ nehlasoval,

a to ve formátu tabulky nebo databáze (například ve formátu XLS, XLM nebo DBF, nikoli například ve formátu DOC nebo PDF).

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Informace pro všechny,

5 příloh

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Dobrý den vážený pane,
 
v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace ze dne
02.02.2013 (soubor IZ-8_VZ-2013-info.pdf).

Prosím Vás o potvrzení, že jste tento e-mail i jeho přílohu v pořádku
obdržel (postačuje stručná zpráva na e-mail, ze kterého Vám odpověď
odesílám).
 

V tomto e-mailu zasílám také odkazy na internetové stránky
Královéhradeckého kraje, kde jsou požadované informace zveřejněny:

archiv usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
[1][1]http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts...

1. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 12.11.2008

[2][2]http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj...

30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 04.10.2012

[3][3]http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj...

S pozdravem
 

[4][4]cid:image001.jpg@01CCD031.BA858830

Mgr. Vladimír Kučera

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad │oddělení stížností a dozoru obcí

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245│500 03│Hradec Králové

tel.: 495 817 585│e-mail: [5][[5]email address]

[6]www.kralovehradeckykraj.eu│[7]www.kr-kralovehradecky.cz

 
Vstřícný, rychlý a profesionální úřad – spokojený občan.

 
Tato zpráva je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

P Šetřte naše lesy. Prosím, netiskněte tuto zprávu a její případné
přílohy, jestliže to není skutečně nezbytné.

 
[8]Místo pro život

 
Královéhradecký kraj
NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT

1. místo ve srovnávacím průzkumu mezi kraji v ČR roku 2012

 
[9]Logo NC kvality ČR.jpg

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Úspěšná organizace v rámci ocenění Národní ceny kvality ČR roku 2011

 

References

Visible links
1. [6]http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts...
2. [7]http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj...
3. [8]http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj...
5. mailto:[[9]email address]
6. [10]http://www.kralovehradeckykraj.eu/
7. [11]http://www.kr-kralovehradecky.cz/
8. "Místo pro život"
[12]http://www.mistoprozivot.com/cs/home

References

Visible links
1. http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts...
2. http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj...
3. http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj...
4. file:///tmp/cid:image001.jpg@01CCD031.BA858830
5. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
6. http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts...
7. http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj...
8. http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj...
9. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
10. http://www.kralovehradeckykraj.eu/
11. http://www.kr-kralovehradecky.cz/
12. http://www.mistoprozivot.com/cs/home