Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Plzeňský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si požádat na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o
poskytnutí následujících informací:

Jmenovité výsledky všech hlasování na všech zasedáních
zastupitelstva kraje od voleb do krajských zastupitelstev v roce
2008 do voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012, a to tak, aby
bylo u každého hlasování jednoznačně patrné:

1/ pořadové číslo zasedání zastupitelstva od voleb do krajských
zastupitelstev v roce 2008, na němž k tomuto hlasování došlo,
2/ pořadové číslo tohoto hlasování od začátku zasedání
zastupitelstva,
3/ jak každý zastupitel kraje při tomto hlasování hlasoval,
konkrétně zda:
3.1/ byl pro,
3.2/ byl proti,
3.3/ zdržel se,
3.4/ nehlasoval,

a to ve formátu tabulky nebo databáze (například ve formátu XLS, XLM
nebo DBF, nikoli například ve formátu DOC nebo PDF).

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Podatelna K+ANo-PK, Plzeňský kraj

1 příloha

Informativní zpráva aplikace Athena - PK
Vaše emailová zpráva byla převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Dotaz o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování v krajském
zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012
Datum doručení: 2.2.2013 17:30:24
Evidenční číslo: 12203/13

Informace pro všechny,

2 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Vážený pane.
 
V reakci na Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám v
příloze zasíláme sdělení a informace.
 
S pozdravem
 
 
Mgr. Ivana Houšková
právník
Oddělení metodiky, dozoru a stížností
Odbor kontroly, dozoru a stížností
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, Plzeň, 306 13
tel.: 377 195 750 
e-mail: [1][[1]email address]
[2][2]http://www.plzensky-kraj.cz
 
 

References

Visible links
1. mailto:[[3]email address]
2. [4]http://www.plzensky-kraj.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.plzensky-kraj.cz/
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.plzensky-kraj.cz/

Informace pro všechny,

2 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Vážený pane.
 
V reakci na Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám v
příloze zasíláme sdělení a informace.
 
S pozdravem
 
 
Mgr. Ivana Houšková
právník
Oddělení metodiky, dozoru a stížností
Odbor kontroly, dozoru a stížností
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, Plzeň, 306 13
tel.: 377 195 750 
e-mail: [1][[1]email address]
[2][2]http://www.plzensky-kraj.cz
 
 

References

Visible links
1. mailto:[[3]email address]
2. [4]http://www.plzensky-kraj.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.plzensky-kraj.cz/
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.plzensky-kraj.cz/