Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012

Dotaz byl odmítnut Moravskoslezský kraj.

Povinný subjekt: Moravskoslezský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací:

Jmenovité výsledky všech hlasování na všech zasedáních zastupitelstva kraje od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008 do voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012, a to tak, aby bylo u každého hlasování jednoznačně patrné:

1/ pořadové číslo zasedání zastupitelstva od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008, na němž k tomuto hlasování došlo,
2/ pořadové číslo tohoto hlasování od začátku zasedání zastupitelstva,
3/ jak každý zastupitel kraje při tomto hlasování hlasoval, konkrétně zda:
3.1/ byl pro,
3.2/ byl proti,
3.3/ zdržel se,
3.4/ nehlasoval,

a to ve formátu tabulky nebo databáze (například ve formátu XLS, XLM nebo DBF, nikoli například ve formátu DOC nebo PDF).

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Heinzová Dana, Moravskoslezský kraj

1 příloha

Moravskoslezský kraj 4.2.2013 11:44:37

Vaše podání ze dne: 4.2.2013 10:43:39 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012 bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Datum zaevidování: 4.2.2013 11:44:28
Vaše evidenční údaje: Gregor Kamil, /,, [FOI #165 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezský kraj

Povinný subjekt: Müller Karel

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

děkuji za velmi rychlou odpověď. Vzhledem ke sděleným skutečnostem rozšiřuji svoji žádost a prosím o poskytnutí následujících informací:

- Název a IČO firmy nebo firem, které dodaly technické řešení záznamu hlasování na zasedání zastupitelstva
- Kopii smlouvy nebo smluv s těmito firmami, které se týkající technického řešení záznamu hlasování za zasedání zastupitelstva
- Slovní popis jednotlivých kroků, které se odehrávají mezi provedením hlasování na zasedání zastupitelstva a zveřejněním výsledků tohoto hlasování na webové stránce kraje včetně popisu použitých formátů a softwarů

Dále prosím o poskytnutí buď:

- seznamu odkazů na výsledky všech hlasování na webové stránce v rozsahu uvedeném v první verzi této žádosti

nebo

- HTML soubory s výsledky všech hlasování v rozsahu uvedeném v první verzi této žádosti.

S pozdravem,

Kamil Gregor

Informace pro všechny,

2 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

 

Vážený pane,

v přílohách tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 4. 2. 2013.

Dovoluji si současně požádat o zaslání potvrzení, že jste obdržel tento
e-mail.

S přáním pěkného dne

 
Mgr. Karel Müller
vedoucí oddělení legislativního a organizačního
odbor právní a organizační
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 257
fax: 595 622 226
e-mail: [1][[1]email address]
[2]www.kr-moravskoslezsky.cz

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní
prostředí!

References

Visible links
1. blocked::mailto:[[2]email address]
mailto:[[3]email address]
2. blocked::[4]http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
[5]http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
5. http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

Informace pro všechny,

2 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Vážený pane,

v příloze tohoto e-mailu Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace
ze dne 5. 2. 2013.

Dovoluji si současně požádat o zaslání potvrzení, že jste obdržel tento
e-mail.
S přáním pěkného dne
Mgr. Karel Müller
vedoucí oddělení legislativního a organizačního
odbor právní a organizační

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 257
fax: 595 622 226
e-mail: [[1]email address]
[2]www.kr-moravskoslezsky.cz

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní
prostředí!

[3]ukázat citované pasáže

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
3. http://www.infoprovsechny.cz/request/jme...