Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací:

Jmenovité výsledky všech hlasování na všech zasedáních zastupitelstva kraje od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008 do voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012, a to tak, aby bylo u každého hlasování jednoznačně patrné:

1/ pořadové číslo zasedání zastupitelstva od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008, na němž k tomuto hlasování došlo,
2/ pořadové číslo tohoto hlasování od začátku zasedání zastupitelstva,
3/ jak každý zastupitel kraje při tomto hlasování hlasoval, konkrétně zda:
3.1/ byl pro,
3.2/ byl proti,
3.3/ zdržel se,
3.4/ nehlasoval,

a to ve formátu tabulky nebo databáze (například ve formátu XLS, XLM nebo DBF, nikoli například ve formátu DOC nebo PDF).

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 4.2.2013 10:42:39 v obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Dotaz o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 4.2.2013 10:42:39 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 5.2.2013 08:55:44

Vážená paní / Vážený pane,

zato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 4.2.2013 10:42:39 doručené na adresu el. podatelny bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXOO7OL08
Datum zaevidování: 5.2.2013 07:48:55
Váš osobní přístupový kód: KUJISE05I07Z
Vaše evidenční údaje: GregorI Kamil, /,, [FOI #164 e-mail] ??
Předmět: obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Dotaz o informace podle dotaz - Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXOO7OL08KUJISE05I07Z"
na adresu [email address]

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Bělková Jitka

Povinný subjekt: posta

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

právě jsem obdržel data v požadovaném rozsahu ve formátu XML, proto považuji tuto žádost o informace za kladně vyřízenou. Z Vaší strany již není nutná žádná další aktivita. Velmi děkuji za rychlé vyřízení. Musím říci, že jste nejochotnější ze všech krajských úřadů.

S pozdravem,

Kamil Gregor