Jmenovité výsledky hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Liberecký kraj měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Liberecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací:

Jmenovité výsledky všech hlasování na všech zasedáních zastupitelstva kraje od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008 do voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012, a to tak, aby bylo u každého hlasování jednoznačně patrné:

1/ pořadové číslo zasedání zastupitelstva od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008, na němž k tomuto hlasování došlo,
2/ pořadové číslo tohoto hlasování od začátku zasedání zastupitelstva,
3/ jak každý zastupitel kraje při tomto hlasování hlasoval, konkrétně zda:
3.1/ byl pro,
3.2/ byl proti,
3.3/ zdržel se,
3.4/ nehlasoval,

a to ve formátu tabulky nebo databáze (například ve formátu XLS, XLM nebo DBF, nikoli například ve formátu DOC nebo PDF).

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Jacova Iveta, Liberecký kraj

Vážený pane Gregore,
Váš požadavek, který zasíláte prostřednictvím datové schránky s požadavkem na zákon č. 106/1999 Sb., Vám požadovanou cestou sděluji.
Všechna podrobná hlasování od roku 2008 do roku 2012, s tím, který zastupitel jmenovitě jak hlasoval u kterého bodu, naleznete na našich internetových stránkách Libereckého kraje. V případě, že byste k tomu potřeboval ještě něco, tak se na mne neváhejte obrátit.

Hlasování je pod tímto odkazem: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/page4250

S pozdravem

Bc. Iveta Jáčová       
vedoucí organizačního oddělení
odbor kancelář hejtmana
____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 347 
mobil: +420 739 541 578
e-mail: iveta.jacova@kraj-lbc.cz www.kraj-lbc.cz

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Jacova Iveta

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

děkuji za odpověď, nicméně ve své žádosti požaduji data ve strojově čitelném formátu. Z Vámi zaslaného odkazu jsem zjistil, že Váš kraj používá k záznamu hlasování software slovenské firmy H.E.R. Systém, který umožňuje snadný export do formátu XML. Z tohoto formátu je pak generován odkaz na přehled jmenovitých výsledků hlasování, který vkládáte na Váš web.

Proto svoji žádost o informace doplňuji a požaduji hlasování v rozsahu uvedeném v mé první verzi žádosti zaslat ve formátu XML.

S pozdravem,

Kamil Gregor

Jacova Iveta, Liberecký kraj

Dobrý den,

po konzultaci Vaší prosby s odborem informatiky se domnívám, že došlo k nějaké mýlce, neboť náš úřad software slovenské firmy H.E.R. Systém nepoužívá. Používáme systém od firmy Bosch. Po uskutečnění hlasování je generováno PDF pro uveřejnění na webové stránky kraje. Žádné jiné výstupy nemáme. Zůstáváme u stejné odpovědi, kterou jsem vám již zaslala dne 5. 2. 2013. Nejsme schopni Vám vyhovět jiným způsobem. Maximálně Vám mohu poskytnout kontakt na vedoucího odboru informatiky a s ním se můžete pobavit.

S pozdravem

Bc. Iveta Jáčová       
vedoucí organizačního oddělení
odbor kancelář hejtmana
____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 347 
mobil: +420 739 541 578
e-mail: iveta.jacova@kraj-lbc.cz www.kraj-lbc.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ukázat citované pasáže