Jmenování soudců

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii materiálu Jmenování soudců pro jednání Vlády ČR dne 4.9.2017

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Jmenování soudců" s
evidenčním číslem 09120952-b052-42e6-ace4-da2fe235261a a s běžným číslem
43257/2017 bylo doručeno dne 28.09.2017 13:08:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

3 přílohy

Vážený pane,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 28. 9. 2017 Vám v příloze
zasíláme text materiálu Jmenování soudců, který byl zpracován pro vládu a
projednán na jejím zasedání dne 4. 9. 2017.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]http://www.mzv.cz/public/bd/da/b6/239907...

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/