Jmenování soudců

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Jmenování soudců pro jednání Vlády ČR dne 7. července 2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Jmenování soudců" s
evidenčním číslem e0ed5429-23a9-4674-a9a8-8bb5dcd47d98 a s běžným číslem
33389/2016 bylo doručeno dne 08.07.2016 15:47:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Rozsypal Jaroslav Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti ze dne 8. 7. 2016 Vám v příloze zasíláme požadovaný
dokument týkající se jmenování soudců, který byl ministrem spravedlnosti
 předložen Vládě ČR na jejím jednání dne 7. 7. 2016.

S pozdravem

 

Mgr. Jaroslav Rozsypal

vedoucí oddělení styku s veřejností

(agenda svobodného přístupu k informacím)

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 415

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/