Jména vyhoštěných důstojníků GRU

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo zahraničních věcí měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí jmen a příjmení 18 ruských diplomatů vyhoštěných dne 17. 4. 2021.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí

2 přílohy

Vážený pane,
v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb.
S pozdravem
J. Samson

(See attached file: Blazejpprag187@scanner.mzv_2021042611421Bla1.pdf)

Odbor komunikace/Communication Department
Oddělení internetové prezentace a komunikace s veřejností/Online and
Public Communications Unit
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 751, fax: +420 224 182 044
e-mail: [1][emailová adresa], [2]www.mzv.cz
[3]http://www.mzv.cz/public/a1/ff/75/199964...

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mzv.cz/

Lukáš Blažej

Vážená paní, vážený pane,

prosím o popsání postupu, jakým mohu z poskytnutého odkazu na diplomatickou listinu zjistit jména a příjmení 18 vyhoštěných diplomatů.

S pozdravem,
Lukáš Blažej