Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marcela Vášová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

JJe Povinnost přivézt do lecebny negat.test?

Čekáme, až si Marcela Vášová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Marcela Vášová

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosím o vyjádření se k povinnosti pacienta dětské lecebny při příjezdu mít s sebou výsledek o negativním testu na koronavir.? Dosud to nikdo neměl a přesto je musíme učit. Všechny být očkovaný zatím nemůžeme. Ani zdravotní perzonal děti netestuje. Jedná se o dětskou léčebnou Dr. FILIPA v Poděbradech. Děti jsou z celé republiky a dovazeji je sem rodinní příslušníci. Na této léčebně vyučují. Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,
Mgr. Marcela Vášová

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.3.2021 16:37:40 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - JJe Povinnost přivézt do lecebny negat.test? elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.3.2021 16:37:40 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
23.3.2021 07:43:43

Vaše zpráva ze dne: 22.3.2021 16:37:40
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - JJe Povinnost přivézt do lecebny negat.test?
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01F5LDD
Datum zaevidování: 23.3.2021 06:54:49

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
23.3.2021 07:43:43

Your message - dated 22.3.2021 16:37:40
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - JJe Povinnost přivézt do lecebny negat.test?
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01F5LDD
Date of registration: 23.3.2021 06:54:49

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.3.2021 16:47:47 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - JJe Povinnost přivézt do lecebny negat.test? elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.3.2021 16:47:47 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
23.3.2021 07:44:44

Vaše zpráva ze dne: 22.3.2021 16:47:47
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - JJe Povinnost přivézt do lecebny negat.test?
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01F5LE8
Datum zaevidování: 23.3.2021 06:54:49

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
23.3.2021 07:44:44

Your message - dated 22.3.2021 16:47:47
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - JJe Povinnost přivézt do lecebny negat.test?
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01F5LE8
Date of registration: 23.3.2021 06:54:49

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01FBZ91
značka: MZDR 12553/2021-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 01.04.2021
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g2064880_007.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marcela Vášová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.