Jízdní řády veřejné linkové dopravy postoupené do CIS JŘ

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ústecký kraj měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Filip Štědronský

Povinný subjekt: Ústecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o kopii všech schválených jízdních řádů veřejné linkové dopravy (které
jsou aktuálně platné, nebo byly schválené, ale jejich platnost ještě
nenastala), které krajský úřad jakožto dopravní úřad postoupil do celostátního
informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ) -- dle odst. 4 § 9 vyhlášky
č. 122/2014 Sb., případně z jiných důvodů.

Žádám o jejich poskytnutí v elektronické podobě ve strojově zpracovatelném
formátu podle § 6 odst. 3 téže vyhlášky, tedy ve formátu JDF dle příslušných
metodických pokynů MD ČR, v podobě shodné s tou odeslanou do CIS JŘ. Žádám o
jejich poskytnutí výhradně elektronickou cestou -- např. elektronickou poštou,
odkazem ke stažení či prostřednictvím libovolné internetové služby pro
předávání souborů.

Správce CIS JŘ sice obržené jízdní řády zveřejňuje, ale mám důvodné podezření,
že je z nich část informací úmyslně odstraněna (např. chybí položky, které
specifikace určuje jako povinné), proto žádám o původní verzi odeslanou do CIS
JŘ, nikoli o verzi, kterou uveřejnil správce CIS JŘ.

S přátelským pozdravem,

Filip Štědronský