Jízdní řády veřejné linkové dopravy postoupené do CIS JŘ

Dotaz byl úspěšný.

Filip Štědronský

Povinný subjekt: Plzeňský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o kopii všech schválených jízdních řádů veřejné linkové dopravy (které
jsou aktuálně platné, nebo byly schválené, ale jejich platnost ještě
nenastala), které krajský úřad jakožto dopravní úřad postoupil do celostátního
informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ) -- dle odst. 4 § 9 vyhlášky
č. 122/2014 Sb., případně z jiných důvodů.

Žádám o jejich poskytnutí v elektronické podobě ve strojově zpracovatelném
formátu podle § 6 odst. 3 téže vyhlášky, tedy ve formátu JDF dle příslušných
metodických pokynů MD ČR, v podobě shodné s tou odeslanou do CIS JŘ. Žádám o
jejich poskytnutí výhradně elektronickou cestou -- např. elektronickou poštou,
odkazem ke stažení či prostřednictvím libovolné internetové služby pro
předávání souborů.

Správce CIS JŘ sice obržené jízdní řády zveřejňuje, ale mám důvodné podezření,
že je z nich část informací úmyslně odstraněna (např. chybí položky, které
specifikace určuje jako povinné), proto žádám o původní verzi odeslanou do CIS
JŘ, nikoli o verzi, kterou uveřejnil správce CIS JŘ.

S přátelským pozdravem,

Filip Štědronský

Plzeňský kraj

1 příloha

Informativní zpráva aplikace Athena - PK
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [Plzeňský kraj vyžaduje e-mail], byla převzata a
bylo jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Jízdní řády veřejné linkové dopravy
postoupené do CIS JŘ
Datum doručení: 31.12.2019 13:06:40
Evidenční číslo: PK-4/20

Spisová služba Athena, Plzeňský kraj

2 přílohy

Dokument - č.j. PK-KDS/237/20
Zpracoval: Mgr. Gabriela Petrášová
Evidenční číslo: PK-4335/20
[1]PK-4335/20
Věc: poskytnutí informace

References

Visible links
1. http://kronos/athena/default.aspx?Key_Pr...