Jízdní řády veřejné linkové dopravy postoupené do CIS JŘ

Jihočeský kraj neměli požadované informace.

Filip Štědronský

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o kopii všech schválených jízdních řádů veřejné linkové dopravy (které
jsou aktuálně platné, nebo byly schválené, ale jejich platnost ještě
nenastala), které krajský úřad jakožto dopravní úřad postoupil do celostátního
informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ) -- dle odst. 4 § 9 vyhlášky
č. 122/2014 Sb., případně z jiných důvodů.

Žádám o jejich poskytnutí v elektronické podobě ve strojově zpracovatelném
formátu podle § 6 odst. 3 téže vyhlášky, tedy ve formátu JDF dle příslušných
metodických pokynů MD ČR, v podobě shodné s tou odeslanou do CIS JŘ. Žádám o
jejich poskytnutí výhradně elektronickou cestou -- např. elektronickou poštou,
odkazem ke stažení či prostřednictvím libovolné internetové služby pro
předávání souborů.

Správce CIS JŘ sice obržené jízdní řády zveřejňuje, ale mám důvodné podezření,
že je z nich část informací úmyslně odstraněna (např. chybí položky, které
specifikace určuje jako povinné), proto žádám o původní verzi odeslanou do CIS
JŘ, nikoli o verzi, kterou uveřejnil správce CIS JŘ.

S přátelským pozdravem,

Filip Štědronský

Jihočeský kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJCP00SFZPR
Značka : KUJCK 8122/2020
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Kancel.hejtmana
Věc : Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zá