Jízdní řády veřejné linkové dopravy postoupené do CIS JŘ

Středočeský kraj neměli požadované informace.

Filip Štědronský

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o kopii všech schválených jízdních řádů veřejné linkové dopravy (které
jsou aktuálně platné, nebo byly schválené, ale jejich platnost ještě
nenastala), které krajský úřad jakožto dopravní úřad postoupil do celostátního
informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ) -- dle odst. 4 § 9 vyhlášky
č. 122/2014 Sb., případně z jiných důvodů.

Žádám o jejich poskytnutí v elektronické podobě ve strojově zpracovatelném
formátu podle § 6 odst. 3 téže vyhlášky, tedy ve formátu JDF dle příslušných
metodických pokynů MD ČR, v podobě shodné s tou odeslanou do CIS JŘ. Žádám o
jejich poskytnutí výhradně elektronickou cestou -- např. elektronickou poštou,
odkazem ke stažení či prostřednictvím libovolné internetové služby pro
předávání souborů.

Správce CIS JŘ sice obržené jízdní řády zveřejňuje, ale mám důvodné podezření,
že je z nich část informací úmyslně odstraněna (např. chybí položky, které
specifikace určuje jako povinné), proto žádám o původní verzi odeslanou do CIS
JŘ, nikoli o verzi, kterou uveřejnil správce CIS JŘ.

S přátelským pozdravem,

Filip Štědronský

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Jízdní řády veřejné linkové dopravy postoupené do CIS JŘ“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Jízdní řády veřejné linkové dopravy postoupené do CIS JŘ“, kterou jste 31.12.2019 13:04:45 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [emailová adresa].

Důvod (y):  Není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

Krajský úřad Středočeský kraj, Středočeský kraj

1 příloha

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz