Jízda dítěte po chodníku

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo dopravy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Tomáš Zbranek

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Obracím se na Vás s dotazem, zda-li může dítě mladší deseti let jet na jízdním kole po chodníku.
Dle paragrafu 58 odst. 2 "Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci1) jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné, pěší a sdílené zóně."
Setkávám se mnohdy s případy, že výše uvedené ustanovení je interpretováno tak, že je obecně povolena jízda dítěte mladšího deseti let. Mám však za to, že toto zákonné ustanovení toto povolení jízdy na chodníku nedává a tato jízda dětmi do deseti let povolena není. Pokud se nejedná o situaci, kdy je toto umožněno speciální úpravou v rámci dopravní značky.
Děkuji za jednoznačné vysvětlení této problematiky.
S přátelským pozdravem,
Mgr. Tomáš Zbranek

E-výpravna MDCR, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 12.3.2024 18:16:05 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Jízda dítěte po chodníku elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 12.3.2024 18:16:05 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo dopravy / 13.03.2024 07:58:46

Vaše podání ze dne: 12.03.2024 18:16:05 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Jízda dítěte po chodníku podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX01FQ546
Datum zaevidování: 13.03.2024 07:56:52
Vaše evidenční údaje: Zbranek Tomáš, ,, [FOI #9720 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy

1 příloha

  • Attachment

    odpov INT VEN 12 Dopis MD vn j dost o informace odpov MD 10839 2024 072 4 2024 3 25 2946983792.pdf

    234K Download View as HTML

------------------------------------------------ PID : MDCRX01FYQY1 Značka
: MD-10839/2024-072/4 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Žádost o informace - odpověď Věc podrobně : Datum podá