Jihomoravský - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Jihomoravský kraj neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,
Lukáš

Jihomoravský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 12.8.2019 15:10:00 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Jihomoravský - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 12.8.2019 15:10:00 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Tato zpráva je generována automaticky. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje
12.8.2019 15:17:14

Vaše e-mailová zpráva ze dne: 12.8.2019 15:10:00 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Jihomoravský - Adresy obecních, městský..., zaslaná na adresu el. podatelny - Instituce [Jihomoravský kraj vyžaduje e-mail]
byla přijata a evidována s těmito údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJMXOPBWUJB
Datum evidence: 12.8.2019 15:10:00

Tato zpráva nepotvrzuje splnění náležitostí podání podle příslušných právních předpisů.
V příloze této zprávy je soubor POTVRZEN.PDF, obsahující text uvedený výše. Soubor je opatřen kvalifikovanou el. pečetí JMK.

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zde doplňuji údaje k dotazu, přestože nejsem povinnen vzhledem k tomu, že k vyřízení žádosti je nepotřebujete:
jméno: Lukáš Koucký, ------personal data deleted-----

S přátelským pozdravem,
Lukáš Koucký

S přátelským pozdravem,

Lukre12

Jihomoravský kraj

1 příloha

Tato zpráva je generována automaticky. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje
16.8.2019 07:50:35

Vaše e-mailová zpráva ze dne: 15.8.2019 18:08:19 v obsahu zprávy: Re: GINIS - Spisová služba (Odbor kontrolní a právní) - Výzva k doplnění..., zaslaná na adresu el. podatelny - Instituce [Jihomoravský kraj vyžaduje e-mail]
byla přijata a evidována s těmito údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJMXOPBYHNK
Datum evidence: 15.8.2019 18:08:19

Tato zpráva nepotvrzuje splnění náležitostí podání podle příslušných právních předpisů.
V příloze této zprávy je soubor POTVRZEN.PDF, obsahující text uvedený výše. Soubor je opatřen kvalifikovanou el. pečetí JMK.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Jihomoravský kraj [1]14/8/2019

------------------------------------------------
PID : KUJMP021AHDD
Značka : JMK 117945/2019
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kontrolní a právní
Věc : Výzva k doplnění žádosti
Datum podání

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ji...

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Jihomoravský kraj [1]29/8/2019

Tato zpráva byla skryta protože ----personal data deleted----. Můžete ji
vidět pouze proto, že jste registrováni jako "super user".

------------------------------------------------
PID : KUJMP021AFH7
Značka : JMK 123930/2019
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kontrolní a právní
Věc : Rozhodnutí KrÚ
Datum podání : 29.8.201

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ji...