Jihočeský kraj - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,
Lukáš

Křížová Kamila, Jihočeský kraj

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám naši odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

 

S pozdravem

 

Bc. Kamila Křížová
Úsek vedoucího odboru
Odbor kancelář hejtmanky
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76  České Budějovice
ID DS: kdib3rr
[emailová adresa]
tel.: 386 720 225
fax.: 386 350 039

 

ukázat citované pasáže