Jihočeský kraj - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,
Lukáš

Křížová Kamila, Jihočeský kraj

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám naši odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

 

S pozdravem

 

Bc. Kamila Křížová
Úsek vedoucího odboru
Odbor kancelář hejtmanky
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76  České Budějovice
ID DS: kdib3rr
[emailová adresa]
tel.: 386 720 225
fax.: 386 350 039

 

-----Original Message-----
From: Lukre12 <[FOI #7820 e-mail] ??>
Sent: Monday, August 12, 2019 3:05 PM
To: posta <Instituce [Jihočeský kraj vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Jihočeský kraj - Adresy
obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

 

Povinný subjekt:

Jihočeský kraj

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Lukre12

# Datum narození:  1992-09-20

# Adresa: U nových domů II 11, Praha 4

===================================================================

 

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí
ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu
(dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

 

S přátelským pozdravem,

Lukáš

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[1][FOI #7820 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[2]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [3]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

12/8/2019

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[4]http://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7820 e-mail] ??
2. http://www.informaceprovsechny.cz/
3. http://www.infoprovsechny.cz/
4. http://infoprovsechny.cz/help/officers

skrýt citované pasáže