Jednotlivá zkouška pro získání odborné kvalifikace učitelky mateřské školy

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem ohledně jednotlivé zkoušky. Vystudovala jsem SŠ výchovnou a humanitární činnost - sociálně výchovnou činnost, ráda bych získala kvalifikaci pro učitele v MŠ vykonáním jednotlivé zkoušky. Rozhodla jsem se,že budu konat jednotlivou zkoušku na SPgŠ mimo kraj, kde bych chtěla následně pracovat (Moravskoslezský). Zajímá mě, zda skladba předmětů pro jednotlivou zkoušku se v závislosti na kraji mění, z toho důvodu, aby následně po případném přijetí na MŠ nedošlo k nesrovnalostem s ČŠI.
Na webových stránkách vybrané SPgŠ je totiž volitelné, ze kterých předmětu chce uchazeč zkoušku skládat na výběr má z Pedagogiky, Psychologie, Speciální pedagogika, hudební a výtvarná výchova s metodikou. Některé z těchto předmětů jsem již na SŠ absolvovala v profilové části mé maturitní zkoušky, a to Pedagogiku a psychologii, Speciální pedagogiku a humanitární výchovu, Výtvarnou výchovu s metodikou. Tento dotaz k Vám směřuji na základě komunikace s ředitelkou vybrané SPgŠ, která mi doporučila se na MŠMT s tímto obrátit, jelikož si není jistá, které předměty pro kvalifikaci ve svém kraji potřebuji.
Moc děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem,

Marie

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Content-Type: multipart/mixed; boundary="c0189a44371cb8a0bb64798fe8ce98c8"

--c0189a44371cb8a0bb64798fe8ce98c8
Content-Type: multipart/alternative; boundary="ALT_c0189a44371cb8a0bb64798fe8ce98c8"

--ALT_c0189a44371cb8a0bb64798fe8ce98c8
Content-Type: text/plain; charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: 7bit


Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Jednotlivá zkouška pro získání odborné kvalifikace učitelky mateřské školy', zaslané '11.03.2021 10:00:01' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat
Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz : http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTBXDFFB

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

--ALT_c0189a44371cb8a0bb64798fe8ce98c8
Content-Type: text/html; charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<html><body>
<p>Dobrý den,</p>

<p>elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Jednotlivá zkouška pro získání odborné kvalifikace učitelky mateřské školy', zaslané '11.03.2021 10:00:01' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat
Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz : <a href=\"http://www.adobe.com/products/acrobat/re...>http://www.adobe.com/products/acrobat/re...</a></p>

<p><b>Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTBXDFFB</b></p>

<p>Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové služby, neodpovídejte na něj.</p>

<p>Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy<br>
Karmelitská 529/5<br>
11812 Praha 1</p>
</body></html>

--ALT_c0189a44371cb8a0bb64798fe8ce98c8--

--c0189a44371cb8a0bb64798fe8ce98c8
Content-Type: application/pdf
Content-ID: <Protokol vyhodnocení podání.pdf>
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="=?iso-8859-2?Q?Protokol=20vyhodnocen=ED=20pod=E1n=ED.pdf?="
Content-Length: 25963

JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlCi9QYXJlbnQgMSAwIFIKL01lZGlh
Qm94IFswIDAgNTk1LjI4MCA4NDEuODkwXQovVHJpbUJveCBbMC4wMDAgMC4wMDAgNTk1LjI4MCA4
NDEuODkwXQovUmVzb3VyY2VzIDIgMCBSCi9Hcm91cCA8PCAvVHlwZSAvR3JvdXAgL1MgL1RyYW5z
cGFyZW5jeSAvQ1MgL0RldmljZVJHQiA+PiAKL0NvbnRlbnRzIDQgMCBSPj4KZW5kb2JqCjQgMCBv
YmoKPDwvRmlsdGVyIC9GbGF0ZURlY29kZSAvTGVuZ3RoIDEyMjA+PgpzdHJlYW0KeJytWM1uGzcQ
pq56hVzm2KINzeUud5c59d9AUKBOLAQo2h7kSo4dSetashxYQPs6fS4fc8gTFAX6kfsjLncl0Wog
7IoafvPHmSE5oluKuBCi9V6+HQo7KN9KKy5zQXkS8VxjekqX9IokvQRMpRm9H34zopMfJOVcKkGj
S/p+NCxF1ZJOhyen5xG9XTUswC2Hv/xGgibNnBUTU5RyJWo5t+TaIioDiQw/gSGRXElBWaZ5nmka
TYg+Y2dsyW7YHZ4Znjkjds8e2BXGE1bg/Tub4vsj6FPMToG6sxwFu8bcjH2wWGJ/WI5Hg/2cRu9g
D71qrPWsdp2vp8ian1vDt2+sL6zOtaIsjbmMIopU6djzKOapqpf4EHOisZYOs4y5CmaWKRdHa44k
j9MjmVOd82y35mFfMh1KgizhaQS7FFYgjqok+BqhWyK4KzbeE+g6yGPMGEzBHrqhPqQ/0hkXJgtb
Bkw7osfsK7aAQQtQOAzYHKEqznge5ZTFSPi8VvVm8AzivjTeDH6GsglbgHLXFd+TrMHOuRoHf6Is
JnBvBVfIFss1HLzEaAn3xrbE6rWd2/HEluSYbTB+jueltbOw1Dm47yGRMGtKdj0Y43tsJSyt9A3K
dQXaY1W4Ru6F1VawD1s/g52Rmutm+WZQPjZG/DOwakvj14Nfl7CrDN4MGwhZz/Aba7wqs8faabaY
nqw5IpFNUeSRRIWlPG4S6Sf4avL4I/RUyfRpI9vSZmJ4zb6wtXPL1lbzHSKW24/CSGCBIpZibJ4p
krqOfRmte3BMgbky1bQr0Y9ZHWwVSmJ1hORpE7zv7JqsERsyGWOCNoYBZcLt3L2D16alK8KHw/8Y
b4lvid+ER7AXeMp3dISyJOZapZTmmosmEGfsxjgztRVm6trE/4ZdHe9Mmudc67ySL7qCBM8QDZzO
nQ389al/aC3IO4jmdO6fTQuo7oIaWiOpD9VR57P16vPONxdTkRxBDsi3oB8V5F5Hn3dsupiK5Ahy
QL4F/agg9zr6vNPYwdSkrSAX5FvQjwpyr6OvJuSKCw9TkRxtDsi3oB/1NPf2pmY3WZSCX3kb1dAa
WX2orkafLzw9uwnTyHJQvhX9qDAfw1K0mzSNLAflW9GPCvMxLE27iVPLclG+Ff2oMB/DUtWnORod
lG9FPyrMx11tmt+agTNTT2vN0lRyjTtNfZe5Hzyzd9TyHrf3XDvUP6XIxFhmT2xEmhWpuGOleaKj
T9KJJNVBi7tymtQH7bm50Za31f9xdrdEvmH/4o4zt1do09aYC7GzsE9XUxsulXNDONveoKChgOwb
uGEaqis49M7ckgd/2UagsK3UniZrG2ZzJTzu5lEHbHtSxIqnWdba3iuSU1gOyA99P6qjzmfr1VcT
pMRKtjEVySk9B9TQGkl9qI46ny3cPZ/WL6uhNbLCNPp8IbtL6E4iEi7yZMdOUveZ5V89c/Zoe7OH
siPgmJBoVjQ7sRf3CG9CYV5gxrTNf+NJ7Mhk/Mr25zVF4bmAoHn1n1DZ4pSVV1haYVvVDSphZlu0
CZpvYt+y1+xHfJtmaGMxi0EpoWzjCtSwaZLI1u+kamNaTczaL2y3dAJXTemYR3F2qFtqq3lh25p9
zY7GG6vYreT/APUsHp8KZW5kc3RyZWFtCmVuZG9iagoxIDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL1BhZ2VzCi9L
aWRzIFszIDAgUiBdCi9Db3VudCAxCi9NZWRpYUJveCBbMCAwIDU5NS4yODAgODQxLjg5MF0KPj4K
ZW5kb2JqCjUgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9jYSAxCi9DQSAx
Cj4+CmVuZG9iago2IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0ZvbnQKL1N1YnR5cGUgL1R5cGUwCi9CYXNlRm9u
dCAvTVBERkFBK0RlamFWdVNhbnNDb25kZW5zZWQKL0VuY29kaW5nIC9JZGVudGl0eS1ICi9EZXNj
ZW5kYW50Rm9udHMgWzcgMCBSXQovVG9Vbmljb2RlIDggMCBSCj4+CmVuZG9iago3IDAgb2JqCjw8
L1R5cGUgL0ZvbnQKL1N1YnR5cGUgL0NJREZvbnRUeXBlMgovQmFzZUZvbnQgL01QREZBQStEZWph
VnVTYW5zQ29uZGVuc2VkCi9DSURTeXN0ZW1JbmZvIDkgMCBSCi9Gb250RGVzY3JpcHRvciAxMCAw
IFIKL0RXIDU0MAovVyBbIDMyIFsgMjg2IDM2MCA0MTQgNzU0IDU3MiA4NTUgNzAyIDI0NyAzNTEg
MzUxIDQ1MCA3NTQgMjg2IDMyNSAyODYgMzAzIF0KIDQ4IDU3IDU3MiA1OCA1OSAzMDMgNjAgNjIg
NzU0IDYzIFsgNDc4IDkwMCA2MTUgNjE3IDYyOCA2OTMgNTY4IDUxOCA2OTcgNjc3IDI2NSAyNjUg
NTkwIDUwMSA3NzYgNjczIDcwOCA1NDIgNzA4IDYyNSA1NzEgNTQ5IDY1OSA2MTUgODkwIDYxNiA1
NDkgNjE2IDM1MSAzMDMgMzUxIDc1NCA0NTAgNDUwIDU1MSA1NzEgNDk1IDU3MSA1NTQgMzE2IDU3
MSA1NzAgMjUwIDI1MCA1MjEgMjUwIDg3NiA1NzAgNTUwIDU3MSA1NzEgMzcwIDQ2OSAzNTMgNTcw
IDUzMiA3MzYgNTMyIDUzMiA0NzIgNTcyIDMwMyA1NzIgNzU0IF0KIDE2MCBbIDI4NiAzNjAgXQog
MTYyIDE2NSA1NzIgMTY2IFsgMzAzIDQ1MCA0NTAgOTAwIDQyNCA1NTAgNzU0IDMyNSA5MDAgNDUw
IDQ1MCA3NTQgMzYwIDM2MCA0NTAgNTcyIDU3MiAyODYgNDUwIDM2MCA0MjQgNTUwIF0KIDE4OCAx
OTAgODcyIDE5MSAxOTEgNDc4IDE5MiAxOTcgNjE1IDE5OCBbIDg3NiA2MjggXQogMjAwIDIwMyA1
NjggMjA0IDIwNyAyNjUgMjA4IFsgNjk3IDY3MyBdCiAyMTAgMjE0IDcwOCAyMTUgWyA3NTQgNzA4
IF0KIDIxNyAyMjAgNjU5IDIyMSBbIDU0OSA1NDQgNTY3IF0KIDIyNCAyMjkgNTUxIDIzMCBbIDg4
MyA0OTUgXQogMjMyIDIzNSA1NTQgMjM2IDIzOSAyNTAgMjQwIFsgNTUwIDU3MCA1NTAgNTUwIDU1
MCA1NTAgNTUwIF0KIDI0NyBbIDc1NCA1NTAgXQogMjQ5IDI1MiA1NzAgMjUzIFsgNTMyIDU3MSA1
MzIgXQogMjY5IDI2OSA0OTUgMjgzIDI4MyA1NTQgMzQ1IDM0NSAzNzAgMzUzIDM1MyA0NjkgMzY3
IDM2NyA1NzAgMzgyIDM4MiA0NzIgXQovQ0lEVG9HSURNYXAgMTEgMCBSCj4+CmVuZG9iago4IDAg
b2JqCjw8L0xlbmd0aCAzNDY+PgpzdHJlYW0KL0NJREluaXQgL1Byb2NTZXQgZmluZHJlc291cmNl
IGJlZ2luCjEyIGRpY3QgYmVnaW4KYmVnaW5jbWFwCi9DSURTeXN0ZW1JbmZvCjw8L1JlZ2lzdHJ5
IChBZG9iZSkKL09yZGVyaW5nIChVQ1MpCi9TdXBwbGVtZW50IDAKPj4gZGVmCi9DTWFwTmFtZSAv
QWRvYmUtSWRlbnRpdHktVUNTIGRlZgovQ01hcFR5cGUgMiBkZWYKMSBiZWdpbmNvZGVzcGFjZXJh
bmdlCjwwMDAwPiA8RkZGRj4KZW5kY29kZXNwYWNlcmFuZ2UKMSBiZWdpbmJmcmFuZ2UKPDAwMDA+
IDxGRkZGPiA8MDAwMD4KZW5kYmZyYW5nZQplbmRjbWFwCkNNYXBOYW1lIGN1cnJlbnRkaWN0IC9D
TWFwIGRlZmluZXJlc291cmNlIHBvcAplbmQKZW5kCgplbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjkgMCBvYmoK
PDwvUmVnaXN0cnkgKEFkb2JlKQovT3JkZXJpbmcgKFVDUykKL1N1cHBsZW1lbnQgMAo+PgplbmRv
YmoKMTAgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRm9udERlc2NyaXB0b3IKL0ZvbnROYW1lIC9NUERGQUErRGVq
YVZ1U2Fuc0NvbmRlbnNlZAogL0NhcEhlaWdodCA3MjkKIC9YSGVpZ2h0IDU0NwogL0ZvbnRCQm94
IFstOTE4IC00MTUgMTUxMyAxMTY3XQogL0ZsYWdzIDQKIC9Bc2NlbnQgOTI4CiAvRGVzY2VudCAt
MjM2CiAvTGVhZGluZyAwCiAvSXRhbGljQW5nbGUgMAogL1N0ZW1WIDg3CiAvTWlzc2luZ1dpZHRo
IDU0MAogL1N0eWxlIDw8IC9QYW5vc2UgPCAwIDAgMiBiIDYgNiAzIDggNCAyIDIgND4gPj4KL0Zv
bnRGaWxlMiAxMiAwIFIKPj4KZW5kb2JqCjExIDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCAzNDcKL0ZpbHRlciAv
RmxhdGVEZWNvZGUKPj4Kc3RyZWFtCnic7c81jxQAEIDRL8Hd3eFwd3c53N3d/39NQ3Uku8VCQ95r
JpORzNSIJjW5KU1tWtOb0cxmNbs5zW1e81vQwha1uCUtbVnLW9HKVrW6Na1tXevb0MY2NdbmtrS1
bW1vRzvb1e72tLd97e9ABzvU4Y50tGMd70QnO9XpznS2c53vQhe71OWuNN7VrnW9G93sVre7093u
db8HPexRj3vS0571vBe97FWve9Pb3o36/B/e//WNw32YkH/8HT8Nmfs8pP5lQO3rkNl/6duE/PuA
3h8DN/0c+RYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAID/zi8cMBb8CmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKMTIgMCBvYmoKPDwv
TGVuZ3RoIDEyMTIzCi9GaWx0ZXIgL0ZsYXRlRGVjb2RlCi9MZW5ndGgxIDI2ODI0Cj4+CnN0cmVh
bQp4nO19CVxU1f74OffcO+BlERAxM/Uq4pIIKeJuiTAIyiabS2oMzLAoMDQzoGguueaKpWKiuWVo
aGZmaGm2aGmZbT7LMjM1M7Onvl76DJnD/3vOvcMMir6213u/z+fPeLnnnvM93/37Pd9zuFMII4S8
0QxEUEZiSmiPUd2sh6DnR7jSswoMRf5f+7+JEI6Ca3xWiU1Bea37IiTsgGeaXZRT8GjPkvEIifCM
tuYYrEXIDT5IGgPPnjn5pdkHTu1tBc+5CLVWck0GI1o2PAOh9k/AeK9c6PDsLv0DnoEG6pBbYJv0
WY+e2+D5W8B/ON+cZdj9j5d8YAj60HcFhklF4mnxYYSClsOzUmgoMH0R/+Tn8LwLoYGLisxWW93j
aDRCWYPYeJHFVNTfDdCjrAzOAyaVeCkSoR0mrQIKbdQ7+RxlC34glYdOR9xFQRAvoMK6j5G9Tu6Q
0UVEimdStt6IBiGlrk7nT/1xhVsBPpeBcN3pOqT+EO1+n9a+D35jfhfRJbjfi3ygR0bT0GZ0Bl1E
f0d27IVb4VHYgM14Wh3Do9xprO5c3d66mXVT6ibV5dWNrouv86lrQmvpZU7hTj8EKEtIB9ZwR02A
sgfyRF5g6abAiS/yQ82QP2qOAlALdA9qCfy1Al5bozaoLfDRDrVHgagDCkIdUSfUGXVB96OuKBh1
QyEoFD2AuqMeKAz1ROGoF+qN+qC+qB/qjwaggehB9BDoKQINRpEoCulRNBqCYlAsGoqGoTgUjxJQ
IkpCw1EySkGpKA2loxFoJBoFNnsYjUFj0Tj0CMpABpSJspARmVA2ykG5KA+NRxNQPhMLh6M96Ah8
3kJVaA2uhKds6H4UetYLO9EcVAw9B/ARPF/oBn2V6Co6BpDz0BFSJSI8FPg+AvBfSAL6GaeiXYCj
L/bHfd10IhITxF1isrhHvCAeRb1Fq3hUzBCtOIxslNKlSrj6knfAT94DHe3Bp5EVvUYukjCyT4wS
vdFpcpRUofNABfwLaJShTWgK8OKPzWi6MEVIhp5D0lFUAR8zjB/Fa/Ex4O41PAsdR08TUYhBa/Fx
kOsIuo5mkVRhOhgxTMgG/g8BrqMwvwJZwajHsYyo0BX6gHuglcl/tybdpOP8cxVNB8qpaJNuj87f
LRCoMI1V4gP4R90ytB4dI2PIo+QkniMGilvEGFSmaoBkoDLAXcHm6LJxKcjOPlMYdmGimIGr0EUx
wy0TcL/DJAKau4RkkCgb7YNros4HZOqP55D5wCkbbY2Oug0VQ2E+YHCbClIjZCbhYEszjG9HO1E3
Uo7KABOXV9dbug4z14hnQOYyvFi4jo6SKPC9bPEy6BrcFZUjtNtNJ4lEwChY8dkhBMUadwwaPlI5
PKpdt+BbHhUfN2UHStrhVarsqatLGim2kkbtkO7bQYLcd4hBgWfuNHimW/CwpJHKDrs+SsOqz4iC
vpSR0GRP0A39+ig+xojukILgX2zGDiUrV1ngsyCw3wIfU79uzF0FiD4BoptA62FaTq5Lm6ANGbKZ
bzvfoHa+7caQVbUfCh/Ye9JyN+8bP1l0XdgsHACeflQ6DrBNILuFNQ/0DfMlgQQH7N692++pZpRK
x+2P0tXYBHhfIlXCOg4LeLFvIGAO9MVDV+G/Pw1Qx4Wu7AK4JZD3HpP2A1xbgGtH2nngds3CSLvm
7fgV2Ixf4e34RbbTmmHYbeBYrHtk6Vjckh4citvS/WOXjqG/jH1yHP0WD4yjX2P9GDKH7iTzqAGv
o4YKunMVzcRr2bUKJ1TgdSwPraLHSK3OH7JKZ8geCAeSENwpvA1u4RuCw3v26h0e1hwemkOnbxvc
3F/nRny94R7QwvdBGO8omEfjR15/ZMw+46FXDu4ZnfLMsGHPpHzw1tE3R+cVmI5YbGZ6DHcTunXb
NSgC48MdtpU/u8/70vdi21Yv3h8i0rTAXWueP9AUsnGF1/iR6RnHaaJv4eiRuZAbTXXndBaIFg/I
gYGQ58KAt/Y6IBzWoxfQ7dQjAJgJbN8ReHTtDwrDgc1cxqQBCaNGJcSPGhW/ZMvzi5du3lJ7OX7U
yITEUaOF00trdy+9r+z558vKKjcLTy6fPXPFipmzVkz/au/ekyf37jspGFbMnL18+ezHy6f/8k+d
18m9r395ct9rX4GtbHXnJBPw1gSyLcJcHUC9dxP8IO4dphPcmgV28saB7RHTH9diWI8ApsJAzih+
MznujaVp5RF0I34vfIC0xWNcys1zj4/9sOQE/bF0Utduh58btiIuYcmD40rCSeDwDSOfevuhQUKZ
/caoI5bZlE6j55aNGoGbfT7jTNZDUwdsfKdDh+rQ7uaRYTksATN/w8O4v3FvA09T3YyNraU/CQN0
frDSIKwTmvv7tQjsKIT39OstDCgtLpm09Im5c5/Q+X1HH7xwgfY/fwm/+81pfPBHntjRMpjbXZ3b
LCzAr7m/4BbYyy+8p7B86by5c+ctnVhSovP7kQ44/Q3td+k8fufCBfw2m9dLGEqyQFe+8OCF3YKA
J6lTN9xbgpgJIln0dRwZTj/Npp/0xJH09Z44NBuHiKffPpB5hM7DpUcyD7yddQSX0nlHANcBiJFo
SQSfANkgKlg0hbfzJUn4GvVYSWV8XRLtx6rsx4RuVUI3le8ldX64HFHwKNQ7rDnE0In9y21D6Tb6
Jh7Exkfj08IgYRbTVzNAORqfp62EWZv43Hfg1yyYS/jcwHf276eU9aO6wUKBpmPwN/y3VTQY1PxL
AfhGad05SFeq34LHCr4+fmE9/Hx9hE78dyDvEYYuWrJk0WL4OXv58lm4pCR6lH4A11FAGIZ74rD1
1Ern0nnUihfjUjwZLwa670PAXgK6MvDTzlcKDwpjWjiPu9B9eHA17lJbUyVaY/bE1Byv4vzPA/hT
wAvUPUEAGA71AA9a8EO38AdxGI8TN52AM4XJtVtzcHbICH15adr+/MI3Ej+58WByi39UVVVNxE/2
K1gZO7F8cOQH3Xt8//aY54pa00sc/yKQVQD8nVm1BlEgQsyx3KGGYlccrjYakBN+nLmMXqlNezkj
blfm1pcrV6x5dm7ZsvnDqnJyXkn66KcZJKjtwaWnfgoKOtC9R3nZ7BWVE4usUzp03KUon+x8bKua
taGGFENADwLzxiaQLMN8WRJm3iC8SsPxkQfOv/HGK/YNUlDtOXK0NmwLXY8zDjj84Rz5Gea2Vu3t
y/hCzf1RA9YZx4eE9+1fdU7sfAa70Z+up704bvgLGWuqq9fEPgnhVUWfatqUXv7hH/Saohzp/kD1
mjXVHToy3maATtpx+3domLGa8QQgEEaQhQ/3BNSuR4CQMbmsbPKUsrLLUYuidu33Cl+fceTStQ8u
XschqC5qEen/2sYNe/du2PiaULqnQ0f6E70yYiy9cuk7+gN3jUz8XBuQayXY+gbIpeNygVO2W0ky
6D2v4/ftU6Tj6TWPS1153TkV+GvB+Qvk+d41dzpyFfMKnuzVHNrMAQBqEYbOXL58JmRKerh45vnD
73070zZr2ZWvv76yPGJmSfHs2cUlM4V3KubNq1g9d15FurJzxssff/zyjJ1K+3fLvvj++y/K3sUG
28yZNrjUPCr6Ay/3MF315tr3a8YyJ0tKPGqYWbCDNjD6vp6rqOd6w/uXrh25eJ0eq9Mvwm1AeVNA
iW1BP5Bk/NLH4KaXvsMBPITW0YfbCCsdOuT+cwLkLhcD1TW5N1+/mwee2L+fxbcYSDkMzxscpgnL
eByGZ4/9LH8AlP2L+hxyAI2TosVKpvsmQnMcjiV97SNkw81p4kxylT5Jl1XjTyrxJxzvAZwhRZON
Wp0BHsg+B8SZDPjmNLJxy1U1dl1wNgvHDCkHIuvI1WoaWklDq3EBwzcbjJoMOiRMh6wWaRYIJnsI
3x7oTWGlcoPFCmfs3v3StrDhw8NCSgxDNoxM2z6m8r2I4YldA90kHaX4yQrTzPRR4eO6jyqMjtzX
t8/b6+Lmp6eHhrdsPqCnGn+ldI3uZWkj+FAcsOriHZgZr6O24IWHqSVCp44dGB/qgsMjrHcLHaSK
Dp3UxadXh7AeIgw090FuwvYZZvP0mYUFM/APvRaOXf3W2xVjF4U/PmtF377j6D/Xmj9IX7w+N3Pc
L4tt34wb/ij91/xKesJqnTT5URvuXrUfDzFHDqFna4WWZc9uWrLouU00Jj72l8OHa4bFzbIrAadf
mrAvadbCiEHZ9JW31tEfxucWjBhuNuTMmjoVx75ejYdOnT5v+/rM76bQX+jHOpDTG/LM1zzPQMbF
pB1L9gTqMKHkX/gK3fCRgF6fYt84+U3J296SbK/piqfTx1mMwX5XLIR57rDqKXytUhVU3whq5xpk
7fAEHLhs8eJl9BT2mjNr1hw6EH/88Rlr0bzl187SNsJ79lPzFi6aI2TTB82WR4sq33xp/kZ/5cjT
h78EP8mBGNoE9m8JdNQMw1ecXr2bgy0UpKYY8dkxHxd/d+3ad8Ufj3nksxL6IZQe43CPSZ9Jmccf
GUcP0RP0C3po3CPHYmLwOpyDc/G6ISA1yCG11eQAKcJUdEHt+L0LxhNO4gBMqJ3+QM24GM/DBeDs
U+hCKfTmRHwPDsHBuEUlXUlnQNFSDrwyvbQAfB5a7tWuV8hwu0mYYZ8hbKtdy3JrdJX9XJUKT14D
+CYu8IGvENG+U2huv1TNQGOq7L15vDA9UNAD5PUgXhW4iN/CVTFiLP0cn8qjS+k79BmchfvP+rvR
dG7q9Rs3rhtWHsdPVtqnp6ThVbgAF+JVMdGfP5IB6vqEfko/DEKaDNWaDLD8QhXDS/pXqoXl1dX2
fBiyrxGMNV2FQ/a+GjyeoNYKAA9wAFHTla9FdetpNh9TcfnotBXzlepXP9D3Kc0CQKi6fq4qf1uj
+4269gMsDmsCKZ6TffgHUN77V+xTGOn5wkR7TO054SN7d01/v8AcSeUVNF0tLKndB3hZgcDHpVkw
7sn0C+soqxc5VtwUj8AjcdOX6HPV9Lkd0vFad3KjpqvUthaJqOaMQw/bNduEYaYGNvGakLrjmn0b
zLjZVjxT01U8c7OtmjPAPlJUo3WRaiX+W/js3YsX3333++/fxa1wMt1Oz8PnBZwixdE90PqO7sEx
+F4Yi9lEH6ZrWW7Hm2AFhDUQqf4qtuT+2oz7a4Ng6wr84QnfTl+4cDqoveLshQtnv62WQu0fPTVv
7lOV506eOmvfwvikNzQ+WzfksxXmVb2TW6Ge275XTh5q07apyitwB7zvu53lmo/oqSuCgJ/DBsYw
F6CWLtH4/gD4bsYqNaikWjRju7CufLfIea+XhfToX9jn1YPbBk/Nf7caV1w4W2w//O3suXNnC/sC
lk6juXh6eaZ9vnT8sxOLXxMS7ZfnQTZR6x5WlwaDXJ0ceYItp20bKdtCsaMMIF/m7ElbsWFCecEH
b9Gb9ozPrea/5ayumryw8INXbn71yEFp0zu9e80oyTK1bdn1i+ovvnkg9GN99BPTCh9re0+3N7e+
+21H5uM1IFs+yAarHdFKdkksooHVNBDit+a4pMYCWg/8PQdwvtxX1TUFvIpVAMh3/e5nXnxxzW5Q
Vx2tBW8svnrs2FWysHYM/Yp+hu/HHVQcjnwNa2Y7FiFhWGhqr9uPq/DW12EHcPxmC/GiFntoIEK6
c5rvM1AGHQhBNXAPWOveD8Bg9+6hLzL/O/MtzPQTL7MLYsCn5irf17jmAT6fzca2AzgBJx2gSfjo
ASg+Zh3E32jb/LDaG8IU+xzSWo39Wpg/nvsqIpw4aEY8iG3YcpB2YKFcIWTX/mTvKxxS+U0G+DX1
uRCzch63yxXb1r5Ism/uJsNrD0rHK26aqyrEJ5Fjr3cf7OvVKoNVL+3W4mknTtCZOv+yX2rLbtnH
NAPeV/GNDNvH6JZxHC/zPZ+/enLRDtbzwHChO535+ec6/xtfl+nEMlankC2wJ+M611RAxuCLr1Ab
tb2CL4Icx/BCWsx2Y7juMm1NttFtfN8E/JNttYPptrIyTmuVeFWI1WXzsWaBGA+lC+hJXTZdgEt4
/iiEuv2AOAXyX5BL1ToQ9wamHFVH/4Y1jzDpvdU244LKyso+z09ZXX3u7PflT6Rvint46/CTJ4Sw
7CmZ1i92dYmzP16VbXhr4+tv+k1fGBJS1alTLae3GfwxBGT34DHpqD+BJOYFPN/KdezEFEseL581
u7x89qxy+9Ge68x7zp/fY17Xc/NmIfTIhQtH4BKSjQa6j96Azz6DcQsgBXlNIM9skKelazw61u32
LMmwCJwVvThm486dG2MWR+tXpHxLf4bCNv4pMXxb167njh4917VrVYcOwJA39sP9AjnfDO8lIOHD
+WZ5matHzWMBrsUa0VdW9lxXtPv8+d1F6ygCIVauBCFItTDulx+3GA04CrvDJ8pAm2uCaPhFT+Db
H7XiVlQLOhem/dy4NG6ip13n8eqmjJdHjtqb8RO9gD3OHfl7pbB88sLNnsK40fsP9ey5/f5g3AfL
uBls/U8dXLlr+1rV1+8HQttABpbFmwOu1ljNHIHhYSwzCdvWjtZjX3qlct26NVU6/1VJuVlltaHk
k7KEvVs5jzSdXAIePfjO1MV2LVSrqbluIHZRDFSrRL9i7pzly+fMXVF5/scRq2Njlwx9dmPY+qLX
zp59rWh9WKUw8PBXXx0+9NVXl+hZerF1m5eD73/9jYezMnE/TLCI+2VmsZplM8TzzxrvwLJK3Jed
EHKfJD9XFpnnrt68uf+G8S+8LGyyjxHWrlu7f5N9ns7fvtZkvML4fwHmpgIOdY/AKgyo67c/Bz9i
xs31Ov+LSKj7mqZzGA/UVM2YjupBhX3q2YeCx+n5hEWfvbnGsErX+SLXLfAndoR5DeuIzZvx5b/Z
LwrdTlC0Wedfm4fP2X+2bxMC7adgjpMfzg1wovP/RTsXAny6HNB1e3hQdxquUjvFb66Kv/+hbcVr
t27OHj+jvDJnwvQVmzf3XVtQWEHmP1Zy7SxTxoY1TBnC2o2r33jWPk/M2J6T+Rhy6BXo3KbX5v9G
r4CCq1XzXcL9osWtp4kuZzM956yumDunomLOiX/968QX166R0xfee+/C94cPXVxDD9Mf6d/pIdwX
fNYf92F5gqaLIYCTx1tQPUNagmiQOBI2b67PD7jOkTS22Lfr5CqXDIEv1YdbA1++r5G9ltN7Wf3l
CGGhZ31c96ysrM9D9u0uQW2s+uW6plfhOuBnFb6ahpxKbSFcv29wp8XlwPeWib73tyS7/HyP7Lfv
BJVmZ0kSt38W5Btm/0bqCt2d6ooHolcOn/LYqDl9Xlr+9dvDdxjG7BxRPO3hir4V899/dcxG8aHt
nTunpg6Kbed9/6r5a6oDA/eHh48aPiwpqGmHFTPXbmvD6XYHvjdLa1V/YOnBP6A/SxYdw1ma8MXJ
OI1ujczZuvWNp0pLpbX07TL7+vkJFes+FTLK8INqTboGeL/Ifcqfnfm7lB3amoKfea7IPG91ZeWA
deNf2IXX49eESrth3br9m4QpN9dvy866SrZotYCnmMH36moh0ftF3B/330HnnhEzalPJtpvrGc/x
UG+vBDhec7TC7B8O9MCB8ZUffXjgow8r6Y0DX3x5AGaUk/HsurmelNeOV+MsHGi4wVwPdsYQyJda
IEV+psvw9AP0JP3yAH6CrjqIPbCHmGE/bX8L76ExwlAhgD6K2TrdC/yU8QjZQvLGaq54CPO6Rxge
PadotiEqLqQNzVUZzz08uSJmbqqYULuc5HP6iRB/pTC/Qf2RTfzsTwmFtZ8LZvsWMWNL7cllW0gQ
h/+O7iQvQs6A0kxiZhmIHSeC0OrVX8vrfA/cmrk12d7nm6cNM3r3fjzj6W/6DJwen5xlHB4/ff/S
5aeurLSVWVdcPbWsbOTiG88sadlqyZobi0cCjR9oazxL17r+rHvWKl3rG6yiaki/hUa0dwiu5yKA
EXVy0RV/99C0+OFGIDntob7frDRM79NnumHlN333p5fdWLOkVcslz9xYMqJs2amrK6xltpVXTi3n
ZzT4mBRNuvOdAl8BO3Vkn/oKpEUA+wB1ST9uw8isWbKk81qUmlQx6pENI7LmuEtuXgvT4p8m3Xcm
RvUXBSI9GJ+yM1E/gDfjwD+T6wYSPd+LPOj4O0MLfqTSzBFpgF/9q8xt8aaFW/3fH3Ba395Tz/Tp
8/ieYTPCRhhevcdzf0lKap+ee9ZELExMmNNzTPahgLesKcnh4bvKIxaQLSGjQ+LmzOv2cMiwJ4Rl
mzp1Shoy2trUfWKFafSi8J4Fg5Zsad0aelPjsqd4T1qV/XBZ9+Ai/cx1oIm6OrVW02X7dURRCPnq
UMFQxPt57cD7YxDygf6pav/jEIzdddk+nVBBXU+E/HSokPdzn+XwY1T4tHo8ZDbvj+b95imu+A0q
fl83ZEZz6m4idYytHxKfk8Z5Mt+j9vP8xfvT+Zwi8rr6J3oY4/lB9z6MjeRzHi06yPt5LPA5Y524
EMbx4mXBrtWwENnC0JfpyQVQwz7hWNMh17C//PNVtBkso8lsPYdOtsbC3B9hro6dNIW16B1G8IKv
pm7cOPWUeBlPunaNPsFzlr2FOKUuncO51UO62X9WQaMdsFae3z4TzwgH3XTaeueyFPV2HO2yKjk9
qW//hIT+fZMKynJyy8pyc8qknx8aOWJQxIiRg6zr11ut69bxdxmEEXLajOc+eqTpgGuorTvX0YcP
fb7Vcb+xuXa7571N0pCC3Ovfc4B5bgUUvMJz2o3NNec8773trQiLmIwe5qJVwRUL11kcQBLRSzp3
tERcjlbpPkcm6RlkwzXoJeEjtBauZWQV6gXjBwB+ibAKjYb7O0IBZMjlqBSu9+GaB9ciuEbDxfDM
gGslXFPhsgHsCbiWMByOi3yKZruFwfwfkbd4Fe2S3FCOtBDtEhfB1QGel8PzeLRLaMuuug3iHuiH
vbuuF4xlwlWFcsQR6h2Wxl3iU4DLVHdT0qP1DKdbGzRQvIx6QZ8d7slcFnaE+xF6mdNfVXcZ5Fol
5qFCmLuZXEMmuJvEQmQSnkD38/ZStFlA6AUB1Z0Wu6ptN4I2s34xh8NvZnDCNZj/JsoSPkXdYWyN
OBj1ks6heLiHszY5hBJBD98B/R/YXaWPkjltRg+hxzncNY2+ho/hYnPJKhzPaMMc8Gv7PXD/DEwY
oH2C0SD0GDqMA7ARW/BSvA1/in/EtYIsBAgdhGRhvFAhfCb8TDqQDGIjr5HrorvYRuwpxohjxHJJ
ljpKY6QF0k7pfekbnb8uWNdPl6Qbr5use1q3Q3fWTXR70K3IbZvbm25n3W643+Pexz3JPdd9svsC
9zXuO93fdP+4iXuTPk2MTZY3ebfJd3IHOVoeKdvkJfIa+WP5J4/7POI8HvNY43HCo8azjWcPzyTP
Is+lnls8v/T83uter6FelV47vfZ7ve/1mddZr6tetd6yd4B3e+8HvAd5p3qP916q+jSykFTUFeXC
Si5A5beKebzYHPrdWXSje6HAcPj507iH1saoOf6X1haQKLTQ2gQ1F2K0tgjtBVpbQp7Ca1pbh5oJ
V7S2O/IlnbS2B2pNirW2l98znT/S2t6oZ//PtbYP8hjQQWv7oiYDotjbTyKs4/gBTp21Yc+Fj2ht
AbkLXlqboPuF+7S2CO1xWltC9wjrtbYOdRQOaW131J4Qre2B+pG+WtsrqB9ZprW9UW7/Aq3tgwIG
eGptX+Q34AEUCVm7CJUiC8rjbxfZIJ90RlmoC9x7oAfgEwatTIBQ0GCAsSErXBZkQgZUAJ6noFhY
PbJQCLQiUD58FJRcj8vKn0xwN8GcEvhtBEj5V1DtVU81FSiVAC32pkwhQDM+DDDnt1GMgtZ4mJeO
igEiC2ANHJuJzzBwiRTAUgi/iwAmE/DmAZwC881A3cDHYBcXaS4qteTl5NqUzlldlB4PPBCmZJYq
g/NsVpvFZCgIVmILs0KUiPx8JZlBWZVkk9VkKTEZQ+TbpvZiU1MNJQXjzYU5ymBD7h0mRpnGG9KL
laxcQ2GOyaoYLCYlr1ApKs7Mz8tSjOYCQ14hcNZQxBQuIBMukiuOvUBWyNViBFAVYYqh0KpEmguN
pkKrCboHA6QZTYCG2Tzhz0D4xzGkcztaQftmbpseYE32th1KN1mseeZCpUdIWM+GhBxk7kiE0bgj
k9l8lupINs3NHcxlmwvBLjYwM+LOZgNX6YdC4WPUcJQAjhCYa4a7BdzHxPFZuKOFAF4TzEG5NltR
v9BQIyAtKQ6xmostWaZssyXHFFJoguFoFw4cjukIjttDkI0x6Uw8YEzgtmY0EWBZePw5Ts8wDYGR
UoDJ5TPzYKyIy2XjemVas/AZLCQZ1pJbNHmrHM6gLm4Q1HeSRoZPY7Kr7mGAlqvWbk8vMur2Bz7y
r0pZf36ibNzeTpnzYETmLRvvYV5YwHU9AfrMYIF/xwuTLInjK+DYnIGWx3nK5WMmTa4cTqVQs3qw
ZnfVWio11cdUfw/mfJm59Qv5/CItmFUKZsBq03wsT/MCA8ehalrWcNo4F7f6UxaHY36oYndgsPFX
ZBmM6suO6GfWau/iJe255Qw8Q7C7lfOVBXMMmnwyj4Is8NACjsXGRxz6yYZWvhZJnet5dFJg6Y7x
bwP/Vb2fUXTqhPUU8agxAoUsPtvBjZFLYOO+lgmjNj6q0pDvQiFYi+Ys4KyYY1F1MpH7QC7PSjZN
MwW8z1UihwyWBl6pclvMdRjsYh3WLuD2VG0tu2QQK8wOvoMcwfVyhvIMonDMajyouPM0rTa0/t2l
dmhO5bao3qNtnC+n1zklmsj1UfCrKDiiIZtn9UJNQpMLRSP/zWgE8zvTxHiAyOL4VBiH/Zgf52uZ
zWGhLG2tyqu3hxVWFhadqRp37DVwM88MThu45iKnBm7PBIUAb9OiwdoA1hErTo255gDXeQqX2cA5
l3lubuhrqjbUtcRwF3ua+SqoaLYv4Hdn/vg1trDxlYitrAZNopAGmrrbXKaTUm1tUakznWdzHo2a
J+VzP7XU96icMp0aXWzu6nWOFdTAV8Q8njPy+ZNcL5GRc8rsVeiijZwG66pKyZFDDdx7VN910LhV
P9Z/K5ODS1mTwOlhBm6jX89BQzq36qMx3oI1e+fzeXl3yOZyvXUsPM8aeF5x4nX0WOs90hEvt64e
Ji3PmbgUDkoTuVRGPr99I+th+3q5b50hw5hjtW3v4mVqzMTdsr5k8ng3u/BarMWBw09KYDSvEY2Z
0CSu50Itkovgo65eBp5RTfUzXO2u8uzokRuNlFye4RV+t2o8mrgn3clPHLmusdxt5CuBWlO76qsx
rcoumnO14e+NVSvPmo612hltjkhilUN+fe1h0WY0xFjEPXoC/M7RLKauh8yr5Pqs+p/MVHeWKlOL
EZu2HmbXayoG6TmdRJQAT4xOIjylohFQRybzsVjoU6COS4aRdHhiXzaK4naJ4CNsvD2PxhHQZhgT
URrHpeJIht8M9yjoYbgV/syehgF8AuBic/VoJKehB2wpwFkitBnueOiNg7teg2MzIqEnDZ5Zewhi
VahKj33lKZXHDpvHeFE5TYV+J9WGXMVyig7O4uEpGfDHaKPs61WxHB/jP5jXR6ydoPGpai6ZY2c6
YpgZzkjgKI4/sd40uCcBXArXZwSXWeU2gcsQDeOqLHrOgWoJlaNI/jWuURyCfcErlWuBUUrVIIO5
HZk8UXw+ozqMQ6mcJWpWZm0nlhBNlyofTP/p9ZRTuPxx8FG4/Kn8K2TMNhGA34HX4TtDOAbGt8y1
kcbli+B6SOQUBnM4pkWmz7h6j0t2sUok1xezG+M8ilOK4BpJaVQSBzZX6zTmHXI9hSFcPj3XVByH
TgE96gE+tr5H9cdYLmukpmsVp+r3qk/EuWg3ksvILDscqOo1n4rgumsoBbPTCM6/UwrVAhHa70gX
nTmtn6BZ18FPKqec2ohWRvBY1HOoCG7rlPoYiebxG69xnlbvYc4ckKb5Z2I9Zw3164gjB9yvyR0q
LgfthhaM4v4Up3GYUq8NFUK+C141d+lhXcvi+xxbfd5uuHK7Vo3OatS17gx2ybWulYCahYdw2IJb
4Jy96m5JXbOcex3X2q2xHbZjd6zW8o6q11l9qLm7WDtVcla9Rl6fqzWgtb4qMfM60FxfmUzko841
vUg7OzE32Ocxyga+9gfX03KsRU5cal1p4NUCo2ZtRJt3XqHk23aGRXy9V6lM5G2bVpkw+Yo1WNY/
+ZbdsOP853YbKI3awCFLY5WDq/4t3N5F2l4qj2uY1ZMhGl4LcuzLnDphGlDP3QpusbrT+xi2fujW
UwWmgxwXzo1c1zJSz/AYTZnnK8cZ13//1OnPPij/XzoPkhucB91aef3nzoPkRs+DlL/4PEj+VedB
DSv5LBeenGcdDshfd4La2AmL/F87V1JuO1eS//+5ksu5kvOE4f/muZLcYIX9750ryY3s1v4XzpXk
Rs+VnBL9NedK8l3OC/6acyUZ/dZzJedfnf7McyVnvDU8V7rT6nvn0yV1f65WEv9rp0syani61Pjp
xl9zuiTfRbuKiwb/t0+ZZO5jt1czf/0pk/w/fMok33LK5Nzr/pWnTPK/PWVS/rJTJvk3nDIp/7FT
JpnrIB2wDuXcqtqOgPG/7uxIbtTm/62zI/m2syPlv3Z2JN/x7Mh5BvSfPzuSf8PZ0d3w/mfPjhyZ
9c4ryu0nPvLvOPFxPaX5M0985D904nP7nu33nfjILic+dzt3+DNOaGy34R+EnCcNMqfDnkIQiuYv
aLH349gbdvUv5SmdrSaTkmnKN0/sEqL8irfpQpQh+aVFuVYlr6DIbLGZjEq2xVygRFhMJdpLYA4a
/O29YvXtPVcysuyknm6yGBSVtfpXAOVud/2Rb39Z8Fe/Z6jcQjnPKhsUm8VgNBUYLBMUc/atWGQ5
yWQpyLPy9+nyrEquyWICWjkWQyGIHgyyg1gwDTRmyTEFKzazYigsVYpMFitMMGfaQGN5oAKDkgVM
ywBpyzU59JSVZS4oAnAGYMsF7KBl9uKd0rk9V0n7LoDMqBisVnNWngHoyUZzVnGBqdBmsDF+svPy
wUidGUY+QUkxZ9smgvrbd+GcWExFFrOxOMvE0RjzQLC8zGKbifEgN5gQDGbOyi82Mk4m5tlyzcU2
YKYgTyPEKFhUVQLaYivAM3GClQITk1rmDmLNDXahEcxohpotitUEdgDoPGBVE/8W0ow5QFvEFG2T
VdVxQhNzwbFum8DMkF1sKQSCJj7RaFas5mDFWpw53pRlYz1MvmxzPjgbEyjLXGjMY3JY+8lyKqAz
ZJpLTFwC1Ys4A/VOUGi2gRmsai+zSpHTA9QxxZpryM+XM02a1oANiBJDAznNheAXFqXAbDE1KrZi
Ky0yZRuAUIjKVMPRAkMpRAtMN+Zl5zFHM+TbwPWgAUgNRiOXXFUdC1CDBfgqzjdYZEbIaLLm5RRy
NnLUWIVJzEMNWYDEymY4+LHeSomhlIEAV5ghv3EE2hwHH05swF5hfqmS5+LmMhPHYmL/DU4OyxpW
pkhmF0d4mMDnTBY+aaLZYrQq7evjsD2j7RiQ27Owbc9VBpaJ0+Il0wSRxLAWgw2YTkrMefWMmSbZ
IGIUQ1ERhJchM9/EBlTZATNryE6j5BpsSq7BChhNhQ10wrzO6d1GpbjQqDHsZFXmzKkS3s2qVnM+
i2puNmYkg5LPsgfEigOwyJA1wZADgkEcFppl5qq/zakakIKEBSya8rMZUzF6JToxIVVJSYxOHRGR
rFdiU5Sk5MT02Ch9lNI+IgWe2wcrI2JTYxLTUhWASI5ISB2lJEYrEQmjlGGxCVHBin5kUrI+JUVO
TFZi45PiYvXQF5sQGZcWFZswRBkM8xISU5W42PjYVECamsinaqhi9SkMWbw+OTIGHiMGx8bFpo4K
lqNjUxMAJzCXrEQoSRHJqbGRaXERyUpSWnJSYooecEQB2oTYhOhkoKKP14MQgCgyMWlUcuyQmNRg
mJQKncFyanJElD4+InlYsALIEkHkZIWDhACXgEPRp7PJKTERcXHK4NjUlNRkfUQ8g2XaGZKQGK+X
oxPTEqIiUmMTE5TBehAlYnCcXuUNRImMi4iND1aiIuIjhjBxHEQYmCqOUx0ymzBEn6BPjogLVlKS
9JGxrAF6jE3WR6ZySNA9aCKOsxuZmJCiH54GHQDnIBEsj4jRcxIgQAT8i+SccfETQFyGJzUxObWe
lRGxKfpgJSI5NoVZJDo5Edhl9kyM5h6QBvpkxkvQ+GU2Yn23ewdAsdmagFH6iDhAmMLYgA65ASx4
l35SlqnIxnxbC241NfI0qubOYO61ahIAFx5SCIGr9vEmLEsQWXzVUbObc8Fmy3Gwmnp5+gDvhpVI
Tb3GEhNkQCtLJWaLbGbJZGKelUc6LIEFZnXNU6yGfCAGs1gUcSjIlYZ8mGatZ7NBQMmOxbDIkgdT
JlrybJBMFEMx9FryJmvLsEVbprgEilMCRsWZHFT+LSZrEaxSeSWm/NIQgLWwtYxzkleYbbYUaKJz
9WXZ+jlKBZuSw5EbzTbZbMkJUWSZV1x/uHT6td+z+HPqIFmtg5TfUwfJzjpI+Z11kHx7HaQl+SyO
yepYMxopUJ0Fi/xHaiXFUSvJ/xu1kqza4T9WK8lqwP6hWkn+E2sl2VkrKb+zVpIb1AW/o1aS71Qr
Kb++VpJdaiXX8G1QLsF6DknizyqXZK1cUv5QuSQ3YJfvG//skkkuNCt/uGSS/9SSSdZKJuX3l0zy
rSWT8ntKJrnRkkn5LSWTnBqRHj80kbEdEfO7qiPZKfkfqY5kR3Wk/JHqSHatjpTfVR3JjVZHyh+p
jpizNgiU+sJHvmPho/yGwke+e+Gj/IrCR+aFT8Pa4d8XNDYH/CBeNMghcAv5I98ZDOXndhPgCuVn
Z0b+V70Q/vfVIuhr+NfCu3/DMHRi3oS80DxIVpNCinKLQrWMeadva7p+MxM19qVKl69Sav/nh7pp
7L8ZfPvPHmHGoLqblNT4k1+CyI0e5F/l5Lo3uUbJz5T8M4j85E3+UU6uBpErCyKkK5RcLid/Lyc/
1pBLNeQHSi72I98PJhco+a4HOf9tinS+nHwLgN+mkHNnQ6VzNeRsKDlDyTeUnO5BvvYnp8rJV5Sc
9CNfTiVf7CUnKPkMwD+bSo7/bYh0fCr52xBy7NNW0jFKPm1FPqHkY0o+ouRDSo6Wkw+OtJE+oORI
G/J+D/IeJe/O8ZXevY+8E0AOUnKAkrcpeYuSNyl5g5L9lLxOyT5K9lLymi95dW6Q9Cole3bvlfZQ
srt6rLR7L9k9Q6x+JUiqHjuojlQPEl8JIrsoebmc7KTkJUp2UPIiJduN5AVvsm1rkLTNSLZW+Ulb
g0iVH3kemH6+hmyhZDMllZQ850c2UfLsRm/p2R5kozfZYCTrAWR9OVlHydpnPKW1lDzjSdasbimt
MZLVFT7S6pakwoesksnTlKws95JWUlLuRVbApBXlZPkyb2l5Z7LMmzxVQ55culd6kpKlZWOlpXvJ
0hli2ZIgqWwsKRskLgkiiylZtDBEWkTJwhCyAMRcEEHmP+EhzfcnT3iQedAxz0jmgqbmBpE5vmQ2
JbNm+kqzKJnpSx6nZAYl0ykZVDdt6lRpGiVTp5LHjGRKanNpShCZTEkpJZO8yURPUiKTYkpsNcRa
Qyw15NEaUkSJmZJCSvLbkQmUjPcdLI1PIXmU5E4lOfCQTYmJEiMlWZRkUmLoRzJqyDhPMpaShykZ
TcmokbI0qoaMlMmIgJbSiB4knZI0oJw2mKQ2JynYR0q5hyT7k+FDm0nDKUnyIImUJMT7SAmUxPuQ
OEqGwcgwSobG+khDm5HY1l5SrA+J8SJDKIkuJ/pyEkVJpNBNiqwhg/eSiGFkECUPUfLgQD/pQX8y
cEBTaaAfGdDfSxowqK4p6e9F+lHSl5I+vf2lPjWkdy8fqbc/6RXuIfXyIeEepGcbEuZFenT3kHpQ
0t2DPBDqIT3gRUI9SEi3JlKID+nWhAT3IF3vD5K6Gsn9Xfyk+4NIFz/SuVOQ1DmCdAoiHYM8pI5N
SZAH6UBJICXtm5J2IGc7P6IYSdsa0gZEaGMkrb3IfaDB+yhpVUPuHUxawkNLSu4xkhagqRaUBMCk
gJakOSX+lDSjxA8A/CjxBVl9BxOfqaSpkXhT4uUZIHlR4gnQngHEgxLZhzShxB3A3Clx8yc6IxFh
UAQPaE6gl1AiwLPQjWAfgijBe7BxzmLc9f/CD/pvM3DXn9b/D2riTKUKZW5kc3RyZWFtCmVuZG9i
agoxMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9Gb250Ci9TdWJ0eXBlIC9UeXBlMAovQmFzZUZvbnQgL01QREZB
QStEZWphVnVTYW5zQ29uZGVuc2VkLUJvbGQKL0VuY29kaW5nIC9JZGVudGl0eS1ICi9EZXNjZW5k
YW50Rm9udHMgWzE0IDAgUl0KL1RvVW5pY29kZSAxNSAwIFIKPj4KZW5kb2JqCjE0IDAgb2JqCjw8
L1R5cGUgL0ZvbnQKL1N1YnR5cGUgL0NJREZvbnRUeXBlMgovQmFzZUZvbnQgL01QREZBQStEZWph
VnVTYW5zQ29uZGVuc2VkLUJvbGQKL0NJRFN5c3RlbUluZm8gMTYgMCBSCi9Gb250RGVzY3JpcHRv
ciAxNyAwIFIKL0RXIDU0MAovVyBbIDMyIFsgMzEzIDQxMCA0NjkgNzU0IDYyNiA5MDEgNzg1IDI3
NSA0MTEgNDExIDQ3MCA3NTQgMzQyIDM3NCAzNDIgMzI5IF0KIDQ4IDU3IDYyNiA1OCA1OSAzNjAg
NjAgNjIgNzU0IDYzIFsgNTIyIDkwMCA2OTYgNjg2IDY2MCA3NDcgNjE1IDYxNSA3MzggNzUzIDMz
NCAzMzQgNjk3IDU3MyA4OTYgNzUzIDc2NSA2NTkgNzY1IDY5MyA2NDggNjE0IDczMCA2OTYgOTkz
IDY5NCA2NTEgNjUyIDQxMSAzMjkgNDExIDc1NCA0NTAgNDUwIDYwNyA2NDQgNTMzIDY0NCA2MTAg
MzkxIDY0NCA2NDEgMzA4IDMwOCA1OTggMzA4IDkzOCA2NDEgNjE4IDY0NCA2NDQgNDQ0IDUzNiA0
MzAgNjQxIDU4NiA4MzEgNTgwIDU4NiA1MjMgNjQxIDMyOSA2NDEgNzU0IF0KIDE2MCBbIDMxMyA0
MTAgNjI2IDYyNiA1NzIgNjI2IDMyOSA0NTAgNDUwIDkwMCA1MDcgNTgxIDc1NCAzNzQgOTAwIDQ1
MCA0NTAgNzU0IDM5NCAzOTQgNDUwIDY2MiA1NzIgMzQyIDQ1MCAzOTQgNTA3IDU4MSBdCiAxODgg
MTkwIDkzMiAxOTEgMTkxIDUyMiAxOTIgMTk3IDY5NiAxOTggWyA5NzYgNjYwIF0KIDIwMCAyMDMg
NjE1IDIwNCAyMDcgMzM0IDIwOCBbIDc1NCA3NTMgXQogMjEwIDIxNCA3NjUgMjE1IFsgNzU0IDc2
NSBdCiAyMTcgMjIwIDczMCAyMjEgWyA2NTEgNjY0IDY0NyBdCiAyMjQgMjI5IDYwNyAyMzAgWyA5
NDMgNTMzIF0KIDIzMiAyMzUgNjEwIDIzNiAyMzkgMzA4IDI0MCBbIDYxOCA2NDEgNjE4IDYxOCA2
MTggNjE4IDYxOCBdCiAyNDcgWyA3NTQgNjE4IF0KIDI0OSAyNTIgNjQxIDI1MyBbIDU4NiA2NDQg
NTg2IF0KIDI2OSAyNjkgNTMzIDI4MyAyODMgNjEwIDM0NSAzNDUgNDQ0IDM1MyAzNTMgNTM2IDM4
MSAzODEgNjUyIDY0MjU3IDY0MjU3IDY2NyBdCi9DSURUb0dJRE1hcCAxOCAwIFIKPj4KZW5kb2Jq
CjE1IDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCAzNDY+PgpzdHJlYW0KL0NJREluaXQgL1Byb2NTZXQgZmluZHJl
c291cmNlIGJlZ2luCjEyIGRpY3QgYmVnaW4KYmVnaW5jbWFwCi9DSURTeXN0ZW1JbmZvCjw8L1Jl
Z2lzdHJ5IChBZG9iZSkKL09yZGVyaW5nIChVQ1MpCi9TdXBwbGVtZW50IDAKPj4gZGVmCi9DTWFw
TmFtZSAvQWRvYmUtSWRlbnRpdHktVUNTIGRlZgovQ01hcFR5cGUgMiBkZWYKMSBiZWdpbmNvZGVz
cGFjZXJhbmdlCjwwMDAwPiA8RkZGRj4KZW5kY29kZXNwYWNlcmFuZ2UKMSBiZWdpbmJmcmFuZ2UK
PDAwMDA+IDxGRkZGPiA8MDAwMD4KZW5kYmZyYW5nZQplbmRjbWFwCkNNYXBOYW1lIGN1cnJlbnRk
aWN0IC9DTWFwIGRlZmluZXJlc291cmNlIHBvcAplbmQKZW5kCgplbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjE2
IDAgb2JqCjw8L1JlZ2lzdHJ5IChBZG9iZSkKL09yZGVyaW5nIChVQ1MpCi9TdXBwbGVtZW50IDAK
Pj4KZW5kb2JqCjE3IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yCi9Gb250TmFtZSAvTVBE
RkFBK0RlamFWdVNhbnNDb25kZW5zZWQtQm9sZAogL0NhcEhlaWdodCA3MjkKIC9YSGVpZ2h0IDU0
NwogL0ZvbnRCQm94IFstOTYyIC00MTUgMTc3OCAxMTc0XQogL0ZsYWdzIDI2MjE0OAogL0FzY2Vu
dCA5MjgKIC9EZXNjZW50IC0yMzYKIC9MZWFkaW5nIDAKIC9JdGFsaWNBbmdsZSAwCiAvU3RlbVYg
MTY1CiAvTWlzc2luZ1dpZHRoIDU0MAogL1N0eWxlIDw8IC9QYW5vc2UgPCAwIDAgMiBiIDggNiAz
IDYgNCAyIDIgND4gPj4KL0ZvbnRGaWxlMiAxOSAwIFIKPj4KZW5kb2JqCjE4IDAgb2JqCjw8L0xl
bmd0aCAzNDQKL0ZpbHRlciAvRmxhdGVEZWNvZGUKPj4Kc3RyZWFtCnic7c/FbpABEIXRL0FbHIq7
u7tTrMXd3eX9H4ANqy5Y8CdAwjmbyc0kNzM10LSmN6OZzWp2I402p7nNa34LWtiiFreksZa2rOWt
aGWrWt2a1rau9W1oY5va3Ja2tq3t7Whnu9rdnva2r/0d6GCHOtyRjnas453oZKc63ZnOdq7zXWi8
i13qcle62kSTXet6N7rZrW53p7vd634PetijHvekpz3reS962ate96a3vRv6/D/h/ZT84ef8OLD3
0y92nwd2D/FlSv76mz3fhh4CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/5Hvf/sAAAD+nB+57RYlCmVuZHN0cmVhbQplbmRv
YmoKMTkgMCBvYmoKPDwvTGVuZ3RoIDEyNDQ0Ci9GaWx0ZXIgL0ZsYXRlRGVjb2RlCi9MZW5ndGgx
IDI3NTM2Cj4+CnN0cmVhbQp4nO19C1xUxRr4zJlzFjwCuvLwrQcQ1ERUEE3UBHmJ8hIQNV8s7AKr
7KPdxfcze3et1LIkMzMztVLzWpqiaVbqLfN6jcrMzOu1zNTMW2bIDv9v5pyFRdHb+97///dnOefM
mfnme3/ffDMuhTBCKADNRwQVZuf1isktWNYdes7DVVBsMdh1hraFCOFkuAqKp7qUO97o44uQsAKu
/BJ7qWWcMOUSQiJc6OVSg9OOfOCDJBhHfqXlM0p22WZDW1qHUMfby0wGozBg5GSEwr6A8X5l0OF/
RfdvhMLbwHuXMotr+rVWty2D90FAb0+5rdjw2oMb58NQLYz/02KYbte9JvohFMHmK1aDxTT1WEln
hCLhdfABu83pqluA7kSo+AAbtztM9tmG1V/B+1mEfF5EWOwsVCER+ImVlgOFTuqTfIxKhFYgUXNf
HdGJgiB+hax1f0c/1MldCruLSPHLKUkxIgUpdXW6IBqEK30s+HQhwnUIdMF/iPbsoLU7wB3zp4iO
wTMEtYQeHZqLTqGv0QXsj9vjsdiA51zDdXWM16b6607XLaibWTetbkzdiLqAOh96XjJzrE39EKAk
AQUf4KkZklFz5If8wbItgLIetUKBKAgFAx+tURvUFrVD7YG3jqgT6gy0Q1EYCkddUAQosivqhrqj
21APFIV6omjUC/VGfVAMikV9URzqh/qj29EAFI8GokFoMLoDDUEJKBENRUkoGaWgVJSGhqF0NByN
QBkoE2WhbJSDRqJclIfy0ShUgEajMWgs2GgcGo8moIloEipEBlSEipERmVAJKkVlyIwmM5FwCY7F
JagKNIPwYLQa1ZDOSIBPCfSy58s4Hzy1ChUB5ALxXpwPT4u4BgkwPk88BCgEHAu474JWhLgGV6Ed
6AzMXoAXScOkOxk01x3DdUXahy9JA4QBaIxoEQeLW8QF4haAqBBLxAVoM9wHCEfEFeIs8bA4C41h
nOEMdjE+UCUejsNRpVCJk3FbnCwcQns5/0NwJR4ovSe9h6pRNc4ByJfRNEHG+/Fl3AuPwVtg1hV0
BXeGtzghDl/EXwHHT6EjZIwko0r0KG4Fb1XoEPB9Bl1GThGwokelaqGHVI32gdd8DP0ITcYC3DuS
nlI1fC6hdaDB8+gUFqRqXZBPqFgiXEXn8UJhrXAVh2MBPq1wZ9DmRHJILBT3iw/CKGgHCySWdCZD
4T6eQUjVuBK4OKUrwTMAjn1msewg7BO2g4y70QmQC6gL44VZQiU6gTfiHcAxQvfijWKhT5HYHlXq
KsUx6CLTDToiHAJ95HB9PIwe1vVBV0QdukQycKG4jmkMRUh7McKhPsN1rdAyPNxnIUiCSH80C7wX
oYMYSXvVD0D56jqiZWJXshJ4F4Q5Hr3hGeiQMIAUoRX8sxRvR0vRduREgIJEbvPRSSIRMIpSWm4W
ItKNmxNGjlEOjA3tGXXdq9LSR9mMcjb7z1C219XljBHbS2M3Sx02kwjfzWJE+KmbDZ7qGTUiZ4yy
HXdLSdbQphQmQ2feGGiyN+iG/pRkPsaobpYi4De9cLNSXKY81PKh8PiHWprie3LP9EUCZAgCrXF0
GbkirYE2ZNhAfag+IlQfOp4sr/1AeN/dly7zCbh62aHrzr0evEFIAw+RIBeAPvUknMCEULB7cvTZ
aJxMq6Rq9z46Ea92v09XqDGwiWwgepjD8WN9OP8QffU2cCk3OBy7GNwcyJ9/kXZDBoHMi0lsYCyJ
DQ4loXCFB4azKy6UXzgc/KhvwYXR+0f/RD++AyN6pGA/vB4ouIa7DqG4dwHudXHIRWk3nYcX0HnV
9OLHdAGex66PcatqvMC9gV5Uc9tj9Kh4ny4IstRtkI0QYI7GXfWdcGt912gc17ffEBwbDG/BrLd1
JxwcpPMh+gB4hgTq7wCASOH9JfiufxhLP7R0+vi1zw7hJXduvRN+O5zZfvzzJQmZaZ9kZQ2jR3FP
Kbo71g0cIuL+utu2rv/rwWZfnfYNa09v6yXRU7puO7dtfyeADMWSmBI3MIm+Ss/hoUOTkxiPEhpY
d1rnhthrDjm2PeTRWOAzTAcsxMb0Aw66xoQAW+FhkcAuxGBsqNd7ay846fGE1NSExJTUhHV79qx7
8a233Nb9ZNiBa5S/7tnzIh9OTRPKZjmcs2Y5HbPWfbJr1/Hju6qO1R7V+R/btevTT3ftOrZutsM5
Z47TMZvb1lp3WqoB3iIhm6Nm+A7cP1Qn+ODQrgE4PAwBB/25GmNjQlrro6GLsUO4/oCp/sJhbO/d
R8JtAoxjsS+9e8zEIxUX6Gfzl0R2ObM799XC/CeHpWZEPRA/aPmUQeae5CS9I3Wj9XX6ryl0tyU1
GQcfX3Jqctzk+Off7tiRnusdPbBf2Gh6tNe0NOfq7t15ome+h+/lvsc9D9+r+RwbW0kvC9sgH/gz
T44U4vq2YswHB7USttEfHrrn3gdxc6fLSS//iEELeO8PF+jAEydoPMe7FOa+rM4N7Ncqrq/QNTSk
VXCQ4PO4E35w8wfvWfgQvXwRv3viBH7nwg90yPHjNOlHlacukEWeBZ3p4cUf+0QAX1LXnri/pI/V
R5Bn6ce4ezL9cDk9mox78ttyHCXufWXjou10HR6zfdHGVxa9jsfQda8Drn3gIKmSCL4B8kGkAK7Q
OAhLG/6I3ga/+CNJdH9/3v294Hde8FPpF9ETAsYLwbNQIIvgwCqc/PmeO/FCepg+jCs4TDGuEiqF
k0xvABNqFOLc7wkn6Qk2VsUSAczXxqpY1MPkOWwM1Q0VVmv6jgVvPHaARu6Xqn+ygK+MqTstvqT5
McItI8Eb9C2ZH+CWKFRBen4nOZNs9kmT7NZCfCf9gl6lV+gXWMEy9sWKcB63OXOGnqVnzp7Fbegi
asFLsRO78FJqAdqHoV68B2jLnC+JpzF96Cc4hr6Lb4d1NKY2H8vknWFYN+xaHL3C5VwMc4qBpzY8
m4XqMQ9q4MwHwjs2RmQBLwQK2bW98bmhQ+aZR+61Vpyxfoeb3/U6bk/PQFV1aujcZPP8zAw8rEfP
80dnHn2V450FstoBbzdWDYK7i6FhkSyvqKHYA8epDQ8hhREi4+5/hH5APy39e4lhz4SHlixb+tCS
u+fPduRvGFV60IB1WJxNIrrufeLzryIicPd+/ScXl5ivjptQMPG27ridory5Z+GLPCZzQaaNoAeB
eWczDBkUHCuc6UIvvEjvwbPj8YI9e+gb7pfFp9yPko21ufRregm3xMNV/3gEeL8b5ndU7RvMFIGC
g1AjERjn+8hE97auOT2u4Fb0I/qj4wub9Z3Rcxcvnjt8g0Gqpme+8vOn335/mV7sE4N7paY+WDH1
gR491TXBATRWSRfBF7o0zmZYTRM+jCgEFApXHSMmRHh6HPyMHzcO54x6ctjTrwQMfHjkYTc9c5HW
0FM4B3eZsEk4tVD7EQ7R8z17vFnVpw/9/tglehI/iM3YgV9UuG1AP3aQT8fkC8ahOHQW+cH9Pd2I
L7lnSNXHroniDrY22IHHxdxfw6FabcRlhCerMf9Q7at0gZ5ADwCIINxdVFZWVFhaSp+fNZte+d49
Z+aDD9Mf6TVg+Pu/fDo2b+SYMSPzxgorplqtFRVWW8W87hvm7Xr3nd3zNnS/bddjn58+/flju/Co
sYWFY8dOKgSdTQJ+FoHO2jCd9Vct0Z/lWUhdKFbVU1gk9tAHZrfnPTn86VdaDH545Adu3O4C9sEK
3USPT3oFjx03HlQ5fnwoDuoBeoqJwc0//Q6H0an0KfoIHdtZuLhw4d333HP3woWqvT6AW6BYqNUI
PLD0oR/gFLqTXWIhnUPXsgzAYF2QXxgsrxHUDKNBn4Qsw6ZomUYMgCkshw2WUsX9zB7NhGAch6WU
2mdI8bW54t3kEN1KX6/Bh8/jwxz3PtxVSiXHPXwE888+8W4GfG0uOf7NZxe4D3vhDIzDDCkHIiZy
qIb2OU/71DBvF2DfhMjrYOOOsFeBDMBX/MYpgJm4BYYlSwIZhLl056BJ8bG9R2emrx9v2Zp//Ku0
/PjBkaoa8NU+ufOK4vuOj07NThqK42/rtv/NoqfHDrhjRM+9vBgS0Ay6QveqtAp8KhPoeXkLZoaM
1JbKuFi1uOga2YXxwRel1qq9W+vE8LAuXdXlql8XSFGsLAHLhwvnJ44cOalwZM5EfFf76TlP732r
Mmd6+yr7vL5xo2jdE+Y3c+57vHDcnV/f4zidU3gX/fHBtfQTp3P6zLscuOfqv+F0W1Iq/ZT+EC60
n/XIozNnLFpE70zL/unAgZqctIXuEYEHnzFuSp95z+CBRfTga0/Qa8ai0ok5qw2lC+fMwem7XsfD
58x+4KXnis7Mpd/RD7msYH3pIYgzH5aRWRrC/EPIMfc/C+ga2Kk8gy/T593/wvZtuCW9JFXX9BAi
hFwWe+shRmthri+skixotbSpD/Q01KzaHRY9hVlI2Jc7alTum++Z4ec9wd8+k/5Ev3fvFXxxm2vj
yNKcrMyR9G23s6jYYKAzhLZd3lr0yYdSddVhy3I1542D2DoKftAWtgpgCU/SUYsWpn6me/Fo4WE7
3Uyn4wdwjv1woWFn6Y4PP9xRutOQ2/92/Bw2wcbsudv70/fSk+nVs1/Rq8npTA8gi1TJZWHrnl4z
OQ5VxNZqzaADOQRx9odfnKym3bEVx+AeUyaNHz+pnP4DPkvELbV3nTv5+VkcbnCZ6NUX19MfTS6D
yjfTkwlwN2+ISvZZT150bxW6uz8WCmtTIBWfoOfg2qCu32zOSJjTzHtO/Qz6ggfefX+9biQDjxEU
Ad7XtG7YAiMZ7qZfP84V9Cgef98Vy12f2w9/8cn+fhO6HBU62FJTuY7MeCXTUVoqrfv2AqUtWuIw
tq3gfEkTm5AFj8N1UAyspZjx5t4vDAA/mcG443MEUa03AlVYBlPD6ru6p2gJH1PxsRDhumcw39Lz
af3KbQBZBWvfeRx+3931+pQO1dcQOBSWT6yy8G+81D1d+BvNcp/jbJwUQt2Day8KGe6tXnaQPLzD
FFX317KY1jXcugUA48dgmqnlRjjH/gaYvC/eTrfT9z6j79FtUnXtKdK5poeYXHucRFyrauBtosdu
mG+72OSF+Gs8DPJvGz4PiQjmoVrt/IHZbl99zaVZi9WrxFNwwZ20WLlp08pnN216FidjG11Mq+gu
+hi2i8do7flvaC0WvzmPRdyaGukTdBk14hV4Mp6CV6i+zeNURoGMK1bHiKDn0Ho3Xy8MwRjqg4u0
7l/0BTzuTZPVCopyn/vG7a4Rd9NJFqOxXOOVVnNeW8AuB0nh9QwGsQ0F5z1E471ve1gWHsV2nITT
cPne13EL+jqtW7nppdUgRHv8FC5n7NEyuriWPj6ebtaJIMilOlUO5InJUh6THRqyS1shVEsnsKa3
DgyFvWC4sKx80qTyJfQFQY/lH+ffnXbXgCr66PMxJflkyJ2lJWPoAnrF/Z5U/e5Hj+/u2WreAjoG
O+253F73QE5ZD/J0ZVHv2fx09pSDXRpqqV6YlROQy0PEHOvRibOn5UxeeqoKMth382ndggWX7HfN
yJ1138GdWLxsOyetpW/3vz0jZ1BSm9CY96t+/K5fHE7JyMzPSs3oFNr7H1tOXooA2uAj4hc899bH
UjPxI5pEX6BDWXxfyxK3cJ8C/+gNcHoOp65H+lBN8eDDllmzLRAvp+hx+PwT/GvBG88++waZV7uA
7qN/w/3wYNU3Pblep/k2i5zxEOzFeAINoMUQBlvELBaWANsPIZ/tnjhoj9kvDm2OQ/vjjLNf4awv
z+LhgNz+/XcUqrRr+8TB7AKntl1bzOeHAy2zGtfNeISqv2QZ/gd9kr5LD9InoJUAPhoJnylCjVuH
KRWEGuE47YxPMRx1sP2X0rn9EdGCXN8Kz4I4jMGzKeIRfl4Iql3lflioAJqspv7SE3vBLHbjcGiZ
aHb3Er68ZhGOuJOl6q9r+9MTX5ODnr3lB7ogrUqBxBMculLo5Xa7j+iCTtWsOnXdXkmCzRI+Rrvu
x5/u1i39ycLlnMP3mBwHVCZQwseFCi+7j7jdQi96+ZRUeApgdpB1Uraq92Y4HH4xceLjx+ij9LFP
8WcgxFG2hxR6cnq0I6mkx/neLDg0jlTWltDju3dzWvniRSFXV8LHAsMxzoMsvlVXQh/A03m8ZIMv
jxBnQZxHeFXCg3EEKMJTuYTGeu9oQoRJppLc9HGzWWWUuNr1zL7vsbR7xryyLZllR8qw/jK+mjE8
OXOxpfv97gVrSya8t/qd7R1GZUdHY32Hjt8ympVAsxrkb85iNMKrrCV8c6BvKQDdrsGsLPtrmcVS
Vmqz2ZJWm3dcurTDvDqJ7sZDv1q3atW69c8+u16oLppAt1E3fLZNKFoNSEFmkIn8DWRq6x2ffC3z
qgDIwcR70+5ftuz+jAcGjFiRBSvH+5Cq9dmV4mD6WUzvTc88symmDz3euTPuD2VmMO7fWd2DsVod
yLTk+YWFH1eToG8J+TeEeAuTzvbPSasm7/j22x3m55YwSUosFlIljPnp/Ori8TgdE/ikT6g9yKRh
l2aPB0V2etmeW1MtDr0YR5JqC/FBd4vmi+aWVNsdZxyQhY/g27B0EXekr00ZPaGihRBbMnduUjI9
37sP1MitcSscT99aWjKnwoo8sUZiQY5ARgXwdcRqNgGPZrUqidmS3A8H0gt016pV2/fqgr7pn5xV
h2pXkUKMsrZtUnVBU8VF4gzQRDe1umIblla8zg1V9yyeVEi8tlgkHXSy/bvvtk9elQQaOkQ/m/jq
2FGrc1c+Xm20lZea7PbdReNxUs01nDi+eG2tnl6mp5VQ3LpfXOUaoluzrPLZNU8sW8NkqITYXQwy
8OorNE4PdbVqbS4Jr/HFx2iVX0BgYneTk/lN+prija8JG9wFNrx8qbVdeNdXlruP6YLc64omXFTX
KsCJTwDORvuhp/FQNpvuFguvrdIF0c84bN1bNJXDNoeVjWdZnbb/1+a89cazt49L0eZtPXXhm/H3
6xCfrPJ+AeY2rkdgEnbiqTRICKQz6DS6WxdU+yp+Gtx7NT5Ke6rzNP44d5wzXdBP5xlOKHl134Lv
sEhWdzhcDZ7gDdWrrqn37P1DxMTB60wbX6dVGA9JG2cUaFX88PEmeE0eWDmh7Dmytsxy8bS7QBjm
36HdtCnrnnV/KgzbMWX9M+5jYuGaSYV2jw2AZpM2CP4PNnh6sccGgI+ZQPX/NYBPq2u83MarrhFm
TrHbp0y22SZjCXehn8HWu5Yew13JrJeee+4ldmFED9Dz8DmAb8dB8Lmd2ZYWiNWAm8duRD2DWsIJ
9D6sOME4rc85SyEDlUL8rnZv1clrvDIO6c+SEA9dHg8FPB54XvPmPdArRbDYCBVckAlKAKNFyw9q
LFSRaZ5U4O5RnyHSIAx+uqLqmjwA/LPzxeuV3Jo80COvx+z7GN93PHdXy8gupFdI8KsvuGvFwu1W
E5Fg/iTIi5dhfhN1CztWvr5uYTtWsrF076jxY5PG3H71pYvnjdX2wvfKJhYOLRrw8SufnR77NuTK
S717x8b1iG7eLHzVS3/dGh6OW/btGz+gdy9/306rX9jycieg2wb4TpNW8lzDAyooZCA0YG1h6UaP
r+EMurV/3lp6/s1Vq1ZJK+lbdYhGZPWvQ69+iI9jcGY1Zz0GvnGfWMjyeiDIHcQKR3X3HFefiCMf
w8mCf4ugBPA2Fhvpzxdt3Ia3Ci/bx9EL0fdPax8e+fJyofu1VauZv2GWZcUnAadOq1lwaAc89FoN
TqIuulIsrK0humurAC4BYqsU4K6vbRLxgPUbsP+GDXgAvUKfe2k9XQWzaonoFoXaa6uIUEs574zO
gzBfrW3a84CH6biSPo5HfXAEj4LnXPrS6S/oS8JgIZxuxRnuk+69uIiu5PNDINcuhvk802D4DcBq
shmCQ6BabvElCDsmYcPDO025I4KbiYVuX+HqtX47n/gmfgT7RxdW5xCIssZ1jpnY3ReEwNqZkG6I
WFjjrqxDNUIJg/+SbhHjIc90gRoG1ofIwdhzugmtfgO1NYMX1B3ZcYcY//bbWw3z+/efb9j69tt3
zMscWWzMyZxnObV5755lFSddyw7t3XRq9CNrn3mkbftHVqx9dDTQOEc74m26jvVn+K+/r+t4lf8L
eSP6rTWi/aNxPRchjGgDFz3wl0PmZo40Gkdmzh3izYhl9KNrVzzSvu0jz6x9ZPSpTXsPLXOdrFi2
Z+9mfpaEt0ipJJftf3Ewc56ukezDkmUcC6rWIewD1KWUSc+NLlzg56vz/0t+TuVYw6qCwgUBOl3A
w6MynyK53+ekxOsI0Q3OzKtvjqirU2srXUmrSJSMUEsfNAW9CLWh2v8g7x+m9e/j/RDfwt94P2yc
9Do05V7kgSef8/5UDm9Bu5vE4+nneYL3j4J+HbJkqHh4/OtKWnZFVgILRisdKuD9vAb2mQLwgzke
m5iPKyCfRUJ/FV9r2qqn6MS7UmioFaaySnDoluS+wqt0J32c7ly5cvsetkziLqxsgCgo9CocMB4m
XiQpWk0aCjuxVFRHt77KilLkWRvxCX4m2bDGsZWXjc2AuaEwV8f/JbF1/1iCC79c9de/rvpSvIin
nz7NcdTV1X4uXqy7F2QFrdSa+J4Z156EvvulK15z3esPsrkHYK7v6tX0qkofzDBa7vXw/o6TWgz6
AXVWv7LxwZCP13meVzNrNwYMaGYCWM/3Ofg8HwsFXwq452rmT6cCBtzwzQu7mIvG8dJhA1wLwErD
sED2oE06XzRHEtBjPv3QQF0asgp90SYyHK2EaynZh7rA+D6hChUJblQMzyrhOYhKAY2B6zBci+Ga
BVcuXI/A5dDe7XBNEk6hD+ByMRyeS+yJ5vrEohnSEtRMmo3WS8PQOKkGrRe/US/pLBqn06H1wivs
qlsuPQ79y9B6n9vQetav6wTwqdrzYYDvhe4RvwZcn0AbcPp8h/pJi1C41K/uonQ7ymWyMJ7hOQfo
7yDsOzTLYW9yHGVLXVGlmMyfueI/UTYJhXnQlhRUKUxjV90+8aDa9pmPlrN+8bI6j8GRRfCejiaR
u1AbGHtMfBW1161FCeIa1B7aIWJvjutLoH+OPbn8QJfRYjgZbU5Xw8P4lQpQJFmOh7Fx4HMGQrUn
4foCse/lqJ/eENNz0d9h8bTi2bgSb8ef46uCLLQRIoW+glGYK2wQzhJfEk+mk7+QD8VWYjcxQSwQ
J4tzxdelKGm4dLe0WfpcuqprqUvWTdSV6+7TrdZt1X2ou+jTySfZZ6bPyz7nfKhvmO/tvmN8Z/ou
8d3gW+X7vu/nvt83E5q1apbRbHazDc0+lQPk3rJdrpQ3yx/I5+SrzWOa39n8gebbm5/18/VL9ivz
W+K31u9dvy/9df6d/HP8J/o/5r/H/33/T/z/5X/JvzbANyAoQAnICBgfMDlgbsADASs0/7eTLNQD
TYfVToBqKYF5ucTO333Zd6FQO1iQPb79FI7R2hgF4x+1toBEobXWJqidkKu1RWg/r7Ul5Cd8orV1
qA3xwPsiPcnX2s1RR7Jaa/u3eqZbrdYOQH0HiVq7JWo+aKTW1qOAQbPYN6lE9i2G3pw6a2N0G35P
awvIV/DX2gT1FTpobRHaFq0toTbCbq2tQ72FM1rbF4WR3lq7OYonJVrbPyIe4lhtB6CygZVauyUK
GTRAa+tRh0ETUBKyITt4lAOZ+TeXXEiB3VMx6g7PGPCq3igWWkUAoaChAONCTrgcyIQMkN+joDcd
WQE+GlqJsE6UwzO3HpeTv5ngaYI5U+FuBEj5Z1DtV081HyhNBVqTYY4VoBkfBpjzyygmQ2syzCtA
FQBRDLAGjs3EZxi4RApgscLdDjBFgNcMcArMtwF1Ax+D3VGSzT7DYS4tcyndirsrMVBtKkUzlKFm
l9PlMBksUUq6tThaSSwvV3IZlFPJNTlNjqkmY7R8w9R+bGq+Yaplss1aqgw1lN1kYrJpsqGgQiku
M1hLTU7F4DApZqtirygqNxcrRpvFYLYCZ41FzOMCMuGSuOLYl9OsXC1GAFUR5hmsTiXJZjWarE4T
dA8FyHI2PtRWbvwlCJWGqU2iVv4ghAXcyk6wjY1bLgZszb7nhwpMDqfZZlViomP7NqbroXojzZ7X
02Qk6yn2bEqEEo5E9TqXFhMehktsVjCiC3wCcc90gV/Fo17wMWo4pgKOaJhrg6cDfM3E8Tm4V0YD
XhPMQWUulz2+Vy8jIJ1aEe20VTiKTSU2R6kp2mqC4VQvDjxe7ImkG+OVjTFhTTy6TCCsDU0DWBZL
v0+EMExpMDIDYMr4TDOM2blcLs20JdC2cW4SOdap12nyejkaMkBFowxwM2lk+DQlu+otBmh5a+3G
XCSDK/z6j/yz8tvvn1WbtneDzGYYkXnLxXuYF1q4rqdAnw0s8J94YZLlcHwWjq0h7sycpzI+ZtLk
KuVUrJrVozS7q9ZSqak+pvp7FOfLxq1v5fPtWmyrFGyA1aX5mFnzAgPHoWpa1nC6OBfX+1Mxh2N+
qGL3YHDx7+oyGNWXPcmAWSvMy0vCuOUMPGGwp5PzVQxzDJp8Mo+CYvBQC8fi4iMe/ZRAq1yLpG71
PDZQYMmQ8e8C/1W9n1Fs0AnrsfOoMQKFYj7bw42RS+DivlYEoy4+qtKQb0EhSovmYuCsgmNRdTKN
+0AZz0ouTTMW3uctkUcGRyOvVLmt4DqM8rIOa1u4PVVby14ZxAmzo24iR1S9nL14BlE4ZjUeVNxm
TauNrX9rqT2aU7m113u0i/PV4HUNEk3j+rD8LAqeaCjhWd2qSWjyomjkd0Yjij+ZJiYDRDHHp8J4
7FfClyQ1s3ksVKwtXeZ6ezhhZWHRma9xx76PbuOZocEG3rmoQQM3ZgIrwLu0aHA2gvXESoPGvHOA
9zyFy2zgnMs8Nzf2NVUb6lpiuIU9bXwVVDTbW/izIX/8HFu4+ErEVlaDJlF0I03dai7TyQxtbVGp
M52XcB6NmieVcz911PeonDKdGr1s7u11nhXUwFdEM88Z5fxNrpfIyDll9rJ6aaO00bqqUvLkUAP3
HtV3PTSu14/zP8rk4VLWJGjwMAO30c/noDGd6/XRFG9Rmr3L+TzzTbK5XG8dB8+zBp5XGvB6epz1
HumJl+tXD5OW50xcCg+laVwqI58f1sR6GFYv9/UzZBjzrLZhXl6mxkzGdetLEY93mxevFVocePxk
Koyam9CYCfbBLm2NYdB2+Kirl4FnVFP9DG+7qzx7euQmI6WMZ3iFP50ajybuSTfzE0+uayp3G/lK
oJbY3vpqSquyl+a8bfhrY9WpFfKKJokn2jyRxCqH8vraw6HNaIzRzj16CtxLNYup6yHzKrk+q/6R
mermUhVpMeLS1sOSek0NQymcTjbKgjdGJxve8tFoqCNz+Vg69ClQx+XCSAG8sb96SuZ2SeQjbDyM
R+NoaDOM2WgUx6XiyIU7wz0Wehhuhb+ztxEAnwW42NwUNIbTSAFsecBZNrQZ7kzozYBnigbHZiRB
zyh4Z+00xKpQlR7726t8HjtsHuNF5TQf+huoNuYqnVP0cJYJb7mAf5g2yv7OK53jY/xH8fqItbM0
PlXN5XLsTEcMM8OZBBxl8DfWOwqeOQCXx/WZyGVWuc3iMqTCuCpLCudAtYTKURL/e7KxHIL9pVk+
1wKjlK9BRnE7MnmS+XxGdQSHUjnL1qzM2g1YojVdqnww/RfUU87j8mfAR+Hy5/O/ZWO2SQT8Hrwe
30njGBjfMtfGKC5fItdDNqcwlMMxLTJ9ZtR7XK6XVZK4vpjdGOfJnFIi10hek5J4sHlbpynvkOsp
pHH5UrimMjh0HugxBeDT63tUf0znsiZpulZxqn6v+kSGl3aTuIzMsiOBaormU4lcd42lYHYazflv
kEK1QKJ2T/LSWYP1szTrevjJ55Tzm9DKaB6LKRwqkds6rz5GUnn8Zmqcj6r3sIYcMErzz+x6zhrr
1xNHHrifkztUXB7ajS2YzP0pQ+Mwr14bKoR8C7xq7kqBda2Y73Nc9Xm78crtXTU2VKPedWeUV671
rgTULJzGYS3XwTX0qrsldc1q2Ot4125N7bA9u2O1lvdUvQ3Vh5q7K+oPtjxVr5HX52oN6KyvSmy8
DrTVVybT+GjDmm7Xzk5sjfZ5jLKBr/1R9bQ8a1EDLrWuNPBqgVFzNqHNm69Q8g07Qztf71Uq03jb
pVUmTL4KDZb1z7xuN+w5/7nRBkqTNvDI0lTl4K1/B7e3XdtLmbmGWT0ZreF1IM++rEEnTAPquZvl
Oqs3eB/DFo+uP1VgOij14tzIdS0j9QyP0ZR5vvKccf33T51+71P1/6XzILnRedD1ldcfdx4kN3ke
pPzJ50HyzzoPalzJF3vx1HDW4YH8eSeoTZ2wyP+1cyXlhnMl+f+fK3mdKzWcMPzfea4kN1ph/3vn
SnITu7X/hXMluclzpQaJ/pxzJfkW5wV/zrmSjH7puVLDvzr9nudKDfHW+FzpZqvvzU+X1P25Wkn8
r50uyajx6VLTpxt/zumSfAvtKl4a/N8+ZZK5j91Yzfz5p0zy//Apk3zdKVPDXvfPPGWS/+Mpk/Kn
nTLJv+CUSfnDTplkroMCwDqcc6tqOxHG/7yzI7lJm/+3zo7kG86OlP/a2ZF807OjhjOgP/7sSP4F
Z0e3wvvHnh15MuvNV5QbT3zkX3Hi431K83ue+Mi/6cTnxj3brzvxkb1OfG517vB7nNC4bsCfgBpO
GmROh71FI5TKv6DFvkzHvo5X/w0+pZvTZFKKTOW2ad2jlZ/x1btoJa18hr3MqZgtdpvDZTIqJQ6b
RUl0mKZqXwLz0OBf9atQv+rnTUaWG6gXmBwGRWWt/vuCcs9b/sg3frPwZ38pUbmOstkpGxSXw2A0
WQyOKYqt5HosspxjcljMTv71OrNTKTM5TECr1GGwguhRIDuIBdNAY45SU5TisikG6wzFbnI4YYKt
yAUaM4MKDEoxMC0DpKvM5NFTcbHNYgdwBuAqA+ygZfbtO6VbGFdJWHdAZlQMTqet2GwAerLRVlxh
MVldBhfjp8RcDkbqxjDyCUqercQ1DdQf1p1z4jDZHTZjRbGJozGaQTBzUYXLxHiQG02IAjMXl1cY
GSfTzK4yW4ULmLGYNUKMgkNVJaCtcAI8EydKsZiY1DJ3EGdZlBeNKEazl82hOE1gB4A2A6ua+NeR
ZswBWjtTtEtWVccJTSsDx7phAjNDSYXDCgRNfKLRpjhtUYqzomiyqdjFeph8JbZycDYmULHNajQz
OZzxspwP6AxFtqkmLoHqRZyBeiew2lxgBqfay6xib/AAdUxxlhnKy+Uik6Y1YAOixNBITpsV/MKh
WGwOU5NiK64ZdlOJAQhFq0w1HrUYZkC0wHSjucTMHM1Q7gLXgwYgNRiNXHJVdSxADQ7gq6Lc4JAZ
IaPJaS61cjZK1ViFScxDDcWAxMlmePhxXk+JoZSBAFeYobxpBNocDx8N2IA9a/kMxezl5jITx2Fi
//FPDssaTqZIZhdPeJjA50wOPmmazWF0KmH1cRjGaHsG5DAWtmFcZWCZDC1eikwQSQxrBdiA6WSq
zVzPmGm6CyJGMdjtEF6GonITG1BlB8ysITcYpczgUsoMTsBosjbSCfO6Bu82KhVWo8ZwA6syZ06V
8FZWddrKWVRzszEjGZRylj0gVjyAdkPxFEMpCAZxaLXJzFV/mVM1IgUJC1g0lZcwpoalKKnZWflK
XnZq/ujE3BQlPU/Jyc0uSE9OSVbCEvPgPSxKGZ2ePyx7VL4CELmJWfljlexUJTFrrDIiPSs5SkkZ
k5ObkpcnZ+cq6Zk5Gekp0JeelZQxKjk9K00ZCvOysvOVjPTM9HxAmp/Np2qo0lPyGLLMlNykYfCa
ODQ9Iz1/bJScmp6fBTiBuVwlUclJzM1PTxqVkZir5IzKzcnOSwEcyYA2Kz0rNReopGSmgBCAKCk7
Z2xuetqw/CiYlA+dUXJ+bmJySmZi7ogoBZBlg8i5CgeJBi4Bh5JSwCbnDUvMyFCGpufn5eemJGYy
WKadtKzszBQ5NXtUVnJifnp2ljI0BURJHJqRovIGoiRlJKZnRinJiZmJaUwcDxEGporToA6ZTUhL
yUrJTcyIUvJyUpLSWQP0mJ6bkpTPIUH3oIkMzm5SdlZeyshR0AFwHhJR8uhhKZwECJAIv0mcMy5+
FojL8ORn5+bXszI6PS8lSknMTc9jFknNzQZ2mT2zU7kHjAJ9MuNlafwyG7G+G70DoNhsTcDklMQM
QJjH2IAOuREseFfK9GKT3cV8WwtuNTXyNKrmzijutWoSABdOs0Lgqn28CcsSRBZfddTs1rBgs+U4
Sk29PH2Ad1c4tdRrnGqCDOhkqcTmkG0smUwzO3mkwxJosalrnuI0lAMxmMWiiENBrjSUwzRnPZuN
Akr2LIZ2hxmmTHOYXZBMFEMF9DrMM7Vl2KEtU1wCpUECRqUhOaj8O0xOO6xS5qmm8hnRAOtgaxnn
xGwtsTksmuhcfcWueE+p4FJKOXKjzSXbHKXRiizzius3l04/948yfp86SFbrIOXX1EFyQx2k/Mo6
SL6xDtKSfDHH5PSsGU0UqA0Fi/xbaiXFUyvJ/xu1kqza4Q+rlWQ1YH9TrST/jrWS3FArKb+yVpIb
1QW/olaSb1YrKT+/VpK9aiXv8G1ULsF6Dkni9yqXZK1cUn5TuSQ3YpfvG3/vkkm22pTfXDLJv2vJ
JGslk/LrSyb5+pJJ+TUlk9xkyaT8kpJJzk8syByezdhOHParqiO5QfLfUh3JnupI+S3VkexdHSm/
qjqSm6yOlN9SHTFnbRQo9YWPfNPCR/kFhY9868JH+RmFj8wLn8a1w38uaFwe+AReNMjR8Ij+LX8z
2Iuf202Bqxc/OzPyf9WL5v++aoe+xv9aeOu/MOw1zTzF3MsMyWp6tL3M3kvLmDf7W07vv9ZEt/67
zuv/llP7P1DUzWX//4sbfxLvEebjSEQRwRFID/cuOBR0I+EuqAbewlEI3MO0vjAOx9oEK3y8M9oJ
905AmOCOfLQDagv39qgT3Nvxnrb83obfW/N7CL8H4yAUAFiD+RtrExzI2634vQUOQHNgvAV/Y22C
/bEf+gv0+fM+f7QHidgPN0djoY+NELjPh77mWEaR0MdGCNwToI/1ENyMz/Tldx/kx+9shm7Lk9FS
YiDWcbkkfhc5FOESCbwH8ztKqJtD6u4glJLaa1FSLSXXokgNJT9dTZN+mkOuppEfa8gVSn6g5HtK
/r2TXKbkO0ouUfJtJ3KRkgvnZekCJedlcj5B/OacLH0TQ87J5OsacnZxiHSWkq9qyJc15Ay8nKHk
X5ScpuSflJyi5AtKTlLyeQ058Vkb6YSRfNaGHF/VSTpuJJ8ei5A+rSHHIsgnRyKkT2rIxx8FSR+H
kI+qW0ofBZHqluTDo82lDxVytDn5B0D8o4YcAfxHIsjfH/eT/h5ODn8QJB2OJB8caiV9EEQOtSLv
w/D7Hcl7QeRvB3dKf6Pk4IEJ0sGd5OB88UBC3f4I6cAEciBB3B9B3qXkHSN5+7GW0tuU7OtA3qJk
LyV73oyX9tSQN19pL70ZT3bvaiftjiG7qvTSrnakamcLqUpPdu7wk3a2IDv8yBtA7A1KtlOyLZi8
3oq8RslWSv5KyZbW5NW2ZHMI2QR4NtWQjfDYWENeAfhX2pOX4fHyHPISJRsiyXpK1lHyIiVrKXlB
JmsoeX51gPQ8JasDyOoE8TlQ1HM1ZBVMWdWJPAuPZ2vIShB+ZQfyDCUrnt4praDk6coJ0tM7ydPz
xcpHI6TKCaQyQVxOyVPgHU9R8mQ0WQYTl3VKqCNPwNQnFPK4H1kKXUtHkCXwWELJYtDD4hDyWEvy
aAR5hJJFlPyFkocpeYiSByl54P4I6QFK7o8g91FyLyX3xJCFy8jdlCygZH5bMk8mcymZQ8lsSmbV
kJk1ZAYl06aulaZRMnUtqXC1lypqiKs9cdYQxxxyFyV2W5RkiyLWGmKpIeU1ZAolkykxU1JW7CeV
xZBSSkpiiMkoSyZKjDIxJojFRbJU7EeKZGIoDJYMy0gh1kuFwWSSTCZSMoGS8fA+npJxd7aXxlFy
J7zd2Z6MpWRMDRlNSQG8J9QVUDKKkvxOJC+I5I5sK+XWkJEwMLItycluK+XUkOwsvZTdlmTpSWYn
kjEiSMoIJiOG66URQWR4eoA0XE/SA8iwGpKWGiSlBZPUIJJSQ5KTAqTkFiQpgAxNjJCG1pBEwJkY
QRKGtJASKBlyR4A0pAW5I4AMHuQvDQ4hg/zJQCOJp2RAELmdkv6BpF9cO6lfBInrGyTFtSNxe8S+
sr/UN4j0nS/GxvhJsUEkNkGM8SN9eq+V+lDSG/D3Xkt6+ZHoQNIzKl7qWUOigiOkqHjSw0huM5Lu
lHQLJl1b66WunUikQiI6kS7hoIAeXTqRcD0JQ/5SWA0JbUFCE0QliHSWSadOpGOHtlLHCNKhRaDU
oS3psB1yxmKxvT9p13aE1G4OaQtE244gbShprSchQC2khgRDX3AECTKSQD1pRYke3vWUtDSSFgEt
pRaBpMUeMaAlCZgv+sOIfw3xiyHNQbTmIaT5fFH2J3KC2IwSX0p8KNFJsqSjRJKJlCCKNYQYiQCz
BArZy1/CeoL8Cd6Ojfcuwj3+3/hB/20G/sCfjuj/ACSYkV0KZW5kc3RyZWFtCmVuZG9iagoyIDAg
b2JqCjw8L1Byb2NTZXQgWy9QREYgL1RleHQgL0ltYWdlQiAvSW1hZ2VDIC9JbWFnZUldCi9Gb250
IDw8Ci9GMiA2IDAgUgovRjMgMTMgMCBSCj4+Ci9FeHRHU3RhdGUgPDwKL0dTMSA1IDAgUgo+Pgo+
PgplbmRvYmoKMjAgMCBvYmoKPDwKL1Byb2R1Y2VyICj+/wBtAFAARABGACAANwAuADAALgAwKQov
Q3JlYXRpb25EYXRlICgyMDIxMDMxMTEwMDkxMiswMScwMCcpCi9Nb2REYXRlICgyMDIxMDMxMTEw
MDkxMiswMScwMCcpCj4+CmVuZG9iagoyMSAwIG9iago8PAovVHlwZSAvQ2F0YWxvZwovUGFnZXMg
MSAwIFIKL09wZW5BY3Rpb24gWzMgMCBSIC9YWVogbnVsbCBudWxsIDFdCi9QYWdlTGF5b3V0IC9P
bmVDb2x1bW4KPj4KZW5kb2JqCnhyZWYKMCAyMgowMDAwMDAwMDAwIDY1NTM1IGYgCjAwMDAwMDE1
MTQgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAzMTE3NSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDE1IDAwMDAwIG4gCjAwMDAw
MDAyMjMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMTYwMyAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAxNjY0IDAwMDAwIG4gCjAw
MDAwMDE4MTQgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMjg0NiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAzMjQxIDAwMDAwIG4g
CjAwMDAwMDMzMDkgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMzYxNiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDA0MDM1IDAwMDAw
IG4gCjAwMDAwMTYyNDcgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxNjQwNSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDE3NDQzIDAw
MDAwIG4gCjAwMDAwMTc4MzkgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxNzkwOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDE4MjI2
IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTg2NDIgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAzMTMwMiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDMx
NDMwIDAwMDAwIG4gCnRyYWlsZXIKPDwKL1NpemUgMjIKL1Jvb3QgMjEgMCBSCi9JbmZvIDIwIDAg
UgovSUQgWzxiYTg3YTdiMmIyNGYyMzg5YWNkOWJiNGVjNGE0Yzk3Yz4gPGJhODdhN2IyYjI0ZjIz
ODlhY2Q5YmI0ZWM0YTRjOTdjPl0KPj4Kc3RhcnR4cmVmCjMxNTQwCiUlRU9G

--c0189a44371cb8a0bb64798fe8ce98c8--

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, 

 

způsoby získání odborné kvalifikace učitele mateřské školy jsou stanoveny
v § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivou zkoušku
upravuje ustanovení § 6 odst. 1 písm. f) tohoto zákona. 

S pozdravem

 

Odbor řízení a podpory regionálního školství   

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy