Jednání týkající se Paláce Stromovka

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí informace o všech krocích, které MČ Praha 7 za posledních 12 měsíců učinila v souvislosti s projektem Paláce Stromovka. Krokem rozumím osobní jednání (se zástupci investora nebo kýmkoliv jiným, pokud se týkala projektu), odeslané dopisy, vypracovaná stanoviska, podání učiněná vůči dalším orgánům...

U všech těchto kroků žádám o informaci, z níž bude jasné kdy, kdo, s kým a stručně o čem jednal či psal. Konkrétní podobu záznamů ponechávám na rozhodnutí povinného subjektu, neboť nevím, v jakém rozsahu a podobě je eviduje.

Informaci žádám poskytnout elektronickou cestou, formou odpovědi na tento e-mail nebo - nebude-li to možné - prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Jednání týkající se Paláce Stromovka? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Jednání týkající se Paláce Stromovka?, kterou jste 05.10.2015 14:38:55 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED KS Strnadová Michaela PaedDr., Městská část Praha 7

6 příloh

Vážený pane,

 

na Vaši žádost ze dne 05.10.2015 odpovídám následující.

 

Městská část Praha 7 za poslední rok od zvolení nového Zastupitelstva MČ
Praha 7 a Rady MČ Praha 7 vedla řadu jednání s představiteli společnosti
Holešovický Trojúhelník a.s. Jednání se konala v různých termínech – 
v roce 2014 dne 03.12., 07.12., 19.12. a v roce 2015 dne 14.01., 22.01.,
27.01., 04.02., 04.02., 18.03., 20.03., 23.04., 24.07., 19.10. Jednání
probíhají za účasti představitelů MČ Praha 7 a společnosti Holešovický
Trojúhelník a.s. Za MČ Praha 7 se jednání zúčastní většinou starosta pan
Mgr. Jan Čižinský a přizváni jsou dle časových možností i další členové
Rady MČ Praha 7 či Zastupitelstva MČ Praha 7. Zápisy nejsou z těchto
jednání pořizovány a z tohoto důvodu nemohou být poskytnuty. Dále pak
16.09. a 30.09. proběhla jednání představitelů MČ Praha 7, společnosti
Holešovický Trojúhelník a.s. a zástupců ministerstva financí.

 

Veřejné projednání projektu Palác Stromovka se konalo dne 23.06.2015
v prostorách Národního technického muzea. Byla zde prezentována hmotová
studie, kterou zpracovala architektonická kancelář D3A, spol. s r.o. Této
veřejné prezentace se zúčastnili i představitelé společnosti Holešovický
Trojúhelník a.s.

 

Na Váš požadavek poskytnutí dopisů se společností Holešovický Trojúhelník
a.s. a podání učiněných vůči dalším orgánům sděluji, že v evidenci jsou
tyto materiály schválené Radou MČ Praha 7.

 

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0001/15-Z z jednání č.1, ze dne
19.01.2015 na schválení výzvy MČ Praha 7 společnosti Holešovický
Trojúhelník a.s., IČ: 276 98 327 na přerušení odvolacího řízení ve věci
stavebního povolení "Palác Stromovka".

 

Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0461/15-R z jednání č.28, ze dne 14.05.2015 na
schválení zaslání dvou dopisů na MHMP, Odbor stavební a územního plánu na
přerušení odvolacího řízení ve věci stavebního povolení "Palác Stromovka"
ve věci stavebního povolení "Palác Stromovka".

 

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0050/15-Z z jednání č.3, ze dne
27.04.2015 na schválení odpovědi MČ Praha 7 na dopis společnosti
Holešovický Trojúhelník a.s., IČ: 276 98 327 ve věci výzvy k jednání o
problematice končící životnosti zapažení jámy projektu Palác Stromovka.

 

Tyto materiály jsou veřejně dostupné na webových stránkách MČ Praha 7.
Jsou také zaslány přílohou tohoto emailu.

 

Dále ve své žádosti požadujete vypracovaná stanoviska bez bližší
specifikace. Vypracovaná stanoviska je možné chápat ve smyslu právních
posouzení v souvislosti s projektem Palác Stromovka a byly již požadovány
ve vaší žádosti ze dne 03.07.2015.

 

 

S pozdravem

 

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

e-mail: [1][email address]

tel.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 218

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Michal A. Valášek

Vážení,

obdržel jsem odpověď na svou žádost o informace, nicméně odpověď je zjevně nekompletní a obávám se, že minimálně částečně nepravdivá.

Mým (dle mého soudu jednoznačně definovaným) cílem je získat co nejúplnější přehled všech kroků, které MČ P7 v souvislosti se stavbou Paláce Stromovka učinila. Nesnažím se získat informace o činnosti dalších subjektů. Nepožadoval jsem tedy např. dopisy, které MČ obdržela od společnosti Holešovický Trojúhelník a které jste mi zaslali (jakkoliv vám za ně děkuji).

Pod pojmem "stanoviska" rozumím jakákoliv vyjádření, která MČ P7 poskytla dalším subjektům - veřejnosti, médiím, dalším orgánům... Nepochybně jde např. o vyjádření zveřejněná na webu MČ pod URL http://www.praha7.cz/18723_Fakta-a-myty-... nebo http://www.praha7.cz/18793_Skolka-ani-le.... Web městské části je extrémně nepřehledný a rozumně na něm nefunguje vyhledávání. Je prakticky nemožné na něm cokoliv najít a být si jist, že tam není ještě něco dalšího, co vyhledávání nenašlo.

Pokud se právních analýz týče, jich se domáhám v samostatném řízení a nespadají do definice tohoto mého dotazu - ten je směřován na úkony MČ, nikoliv na její vstupy.

Dále pak mi přijde neuvěřitelné, že MČ uskutečnila devět (nebo deset - jedno datum se ve vámi poskytnuté odpovědi vyskytuje 2x a nevím, zda se jedná o chybu nebo dvě jednání v témže dni) ústních jednání a neví, kdo s kým a o čem jednal a co bylo výstupem takového jednání. I když třeba nebyl pořizován záznam nebo formální zápis, předpokládal bych, že bude někde uvedeno alespoň stručně co bylo tématem jednání, kdo se jej účastnil a jaký byl jeho výsledek.

Žádám vás tedy o zaslání následujících informací:

1. Všech úkonů, které MČ v souvislosti s Palácem Stromovka učinila vůči jakýmkoliv vnějším subjektům.

2. Informaci o účastnících, tématu a závěrech osobních jednání uvedených ve vaší odpovědi a nebo výslovnou informaci o tom, že městská část touto informací nedisponuje a nemá tedy nejmenší tušení o tom kdo, s kým a s jakým výsledkem jednal.

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Jednání týkající se Paláce Stromovka? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Jednání týkající se Paláce Stromovka?, kterou jste 22.10.2015 14:52:58 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED KS Strnadová Michaela PaedDr., Městská část Praha 7

1 příloha

Vážený pane,

 

na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.10.2015 sděluji
následující.

 

1. Všech úkonů, které MČ v souvislosti s Palácem Stromovka učinila vůči
jakýmkoliv vnějším subjektům.

 

V odpovědi na tento požadavek bych Vás ráda informovala, že za úkony vůči
vnějším subjektů je možné považovat jednání se společností Holešovický
Trojúhelník a.s., dopisy Vám již byly poskytnuty. Dále pak jednání s
architektonickou kanceláří D3A, spol. s r.o. Dále bylo veřejné
projednávání projektu Palác Stromovka. V rámci komunikačních kanálů MČ
Praha 7 je možné dohledat sdělení vůči široké veřejnosti  Níže posílá
odkazy na příspěvky zveřejněné na webový stránkách MČ Praha 7. Přílohou
posílám také tiskovou zprávu ze dne 14.05.2015.

 

[1]http://www.praha7.cz/18793_Skolka-ani-le...

 

[2]http://www.praha7.cz/18723_Fakta-a-myty-...

 

[3]http://www.praha7.cz/18493_Palac-Stromov...

 

[4]http://www.praha7.cz/Mestska-cast/Rozvoj...

 

[5]http://hobulet.cz/archiv/2014_12.pdf

 

 

2. Informaci o účastnících, tématu a závěrech osobních jednání uvedených
ve vaší odpovědi a nebo výslovnou informaci o tom, že městská část touto
informací nedisponuje a nemá tedy nejmenší tušení o tom, kdo s kým a
s jakým výsledkem jednal.

 

Jak už jste zmiňoval, v odpovědi na Vaší žádost ze dne 05.10.2015 bylo
uvedeno, že jednání probíhají za účasti představitelů MČ Praha 7 a
společnosti Holešovický Trojúhelník a.s. Za MČ Praha 7 se jednání zúčastní
většinou starosta pan Mgr. Jan Čižinský a přizváni jsou dle časových
možností i další členové Rady MČ Praha 7 či Zastupitelstva MČ Praha 7.
Zápisy nejsou z těchto jednání pořizovány a z tohoto důvodu nemohou být
poskytnuty.

 

Problematikou výstavby centra Palác Stromovka se vedení MČ Praha 7 zabývá
od svého zvolení. Jednání probíhají na základě formálních schůzek tak i
neformálních setkání. Jednání jsou plně v kompetenci vedení MČ Praha 7
v rámci jejich pracovních povinností. Z interních předpisů Ú MČ Praha 7
nevyplývá povinnost činit zápisy z jednání členů vedení. Je to na
nastavení procesů v jednotlivých sekretariátech členů Rady MČ Praha 7.
Pokud člen Rady či Zastupitelstva MČ Praha 7 požaduje zápis z jednání, je
takový zápis vyhotoven a uložen. Zápisy se povinně pořizují z jednání
Komisí Rady MČ Praha 7 a z jednání Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7, tak
jak to ukládají jejich jednací řády. Dále pak se pořizuje zápis z jednání
Rady MČ Praha 7 a Zastupitelstva MČ Praha 7, což taktéž vyplývá
z jednacích řádů těchto orgánů.

 

Jak z uvedených faktů výše vyplývá, MČ Praha 7 opravdu touto informací
nedisponuje a není možné ji poskytnout.

 

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

e-mail: [6][email address]

tel.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 218

 

References

Visible links
1. http://www.praha7.cz/18793_Skolka-ani-le...
http://www.praha7.cz/18793_Skolka-ani-le...
2. http://www.praha7.cz/18723_Fakta-a-myty-...
http://www.praha7.cz/18723_Fakta-a-myty-...
3. http://www.praha7.cz/18493_Palac-Stromov...
http://www.praha7.cz/18493_Palac-Stromov...
4. http://www.praha7.cz/Mestska-cast/Rozvoj...
http://www.praha7.cz/Mestska-cast/Rozvoj...
5. http://hobulet.cz/archiv/2014_12.pdf
http://hobulet.cz/archiv/2014_12.pdf
6. mailto:[email address]