Jednání o moznostech napojeni silnice 137 na D3

Dotaz byl úspěšný.

Vaclav Klecanda

Povinný subjekt: Město Tábor

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosim informaci jestli, kdy, s jakymi institucemi a s jakym vysledkem, zastupci mesta Tabora jednali s ostatnimi institucemi ohledne mozneho napojeni silnice prvni tridy 137 (Vozicka) na D3 (napr. formou vybudovani sjezdu/najezdu, nebo napojeni na krizovatku D3 a I17, nebo jakekoli jine alternative). Idealne formou korespondence, paklize takova probihala.

Dekuji, S přátelským pozdravem,

Vaclav Klecanda

Jan Pávek, Město Tábor

3 přílohy

Vážený pane Klecando,
k vaší žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. k dopravnímu
napojení silnice II/137 - D3 jsem si vyžádal informace na odborech rozvoje
a investic a strukturálních fondů.
K Vaší žádosti sděluji:
Varianty řešení byly projednávány s veřejností, dotčenými orgány i
vlastníky nemovitostí v rámci procesů územního plánování upravených v zák.
č. 50/1976 Sb. a následně zák. č. 183/2006 Sb.
V platném územním plánu Tábor (účinnost 17.2.2011) je dopravní napojení
vymezeno ve formě koridoru, přičemž trasa byla převzata z předchozí územně
plánovací dokumentace.
V zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje bylo dopravní propojení
navrženo - dokumentace účinná od 7.11.2011, záměr D29/8 (viz příloha), v
1. aktualizaci ZÚR (účinnost 6.1.2015) byl tento záměr vypuštěn s
odůvodněním viz. příloha.
Investorem tohoto záměru by zřejmě byl Jihočeský kraj s nějakou formou
spolupráce Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako zástupcem majitele dálnice
D3.
Město Tábor ve věci pořídilo maximum toho, co mu přísluší a záměr ukotvilo
ve svém územním plánu. Zároveň od roku 1996 probíhalo v rámci procesů
územního plánování projednávání napojení průmyslové zóny na Vožické ulici
z ul. Chýnovská a silnice I/19. Tento záměr je v současné době v přípravě
a projednáván s dotčenými orgány a majiteli pozemků v rámci přípravy
projektové dokumentace a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
severní větve. Jižní větev byla projednána v rámci územního a stavebního
řízení.
S pozdravem, Jan Pávek.
Mgr. Jan Pávek
Vedoucí odboru dopravy
 
Město Tábor
Odbor dopravy
Žižkovo náměstí 11
390 15 Tábor
 
tel.:     +420 381 486 280
mob.:  +420 724 382 803
e-mail: [1][emailová adresa]
[2]www.taborcz.eu
 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.taborcz.eu/

Vaclav Klecanda

Dobry den,
dekuji za predesle informace. Chapu - li je spravne, mesto Tabor pouze umoznilo realizaci upravou sveho uzemniho planu nebo jinych procesnich kroku, ale samo aktivne nevystupovalo s nejakymi alternativami pro vyreseni dopravni situace, kterou prelozky maji resit. Tj. napr. zadost o revizi/aktualizaci projektu u kraje nebo jinych organu nebo jinou proaktivni formu natlaku na dotcene instituce. Je to tak?

S pozdravem,

Vaclav Klecanda

Jan Pávek, Město Tábor

Dobrý den,
Váš dotaz spíše směřuje na pana starostu, ale svůj pohled na věc
samozřejmě sdělit mohu. Já rozumím záležitosti tak, že po vyhodnocení
variant investorem akce, Jihočeským krajem, se tento přiklonil k variantě
napojení průmyslové zóny v ul. Vožická ze silnice I/19 a z ul. Chýnovská.
Od té doby Město Tábor aktivně vystupovalo při projednávání této vybrané
varianty s tím, že investovalo nemalé finanční prostředky do přípravy.
Pořídilo projektovou dokumentaci záměru a také vykoupilo potřebné pozemky.
Stavební povolení na jižní část záměru bylo vydáno  dne 20. 11. 2006.
Město Tábor se aktivně účastní a podílí na přípravě vybrané varianty tak,
aby investor, Jihočeský kraj, přistoupil k realizaci. Toto platí i pro
severní větev napojení průmyslové zóny, která je v procesu dokončování
projektové dokumentace. K rozhodnutí o variantě napojení došlo po
projednávání všech variant před rokem 2006 a od té doby Město Tábor
aktivně přistupuje k přípravě.
S pozdravem, Jan Pávek
Mgr. Jan Pávek
Vedoucí odboru dopravy
 
Město Tábor
Odbor dopravy
Žižkovo náměstí 11
390 15 Tábor
 
tel.:     +420 381 486 280
mob.:  +420 724 382 803
e-mail: [1][emailová adresa]
[2]www.taborcz.eu
 
>>> Vaclav Klecanda <[FOI #7200 e-mail] ??>
26.2.2018 21:17 >>>
Dobry den,
dekuji za predesle informace. Chapu - li je spravne, mesto Tabor pouze
umoznilo realizaci upravou sveho uzemniho planu nebo jinych procesnich
kroku, ale samo aktivne nevystupovalo s nejakymi alternativami pro
vyreseni dopravni situace, kterou prelozky maji resit. Tj. napr. zadost o
revizi/aktualizaci projektu u kraje nebo jinych organu nebo jinou
proaktivni formu natlaku na dotcene instituce. Je to tak?
S pozdravem,
Vaclav Klecanda

ukázat citované pasáže