Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Korina Rybářová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Jde o chyby v trestním řízení? Jak postupovat v dané situaci?

Čekáme, až si Korina Rybářová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Korina Rybářová

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
nemáme s mužem už ani peníze na advokáta, ani se neumíme v právních věcech pohybovat. Moc prosíme, zda k jednotlivým bodům nám mužete krátce vyjádřit, postačí pouze ano/ne, nabo kam se obrátit. Nevíme, kde ani najít odpovědi na tyto dotazy. Mnohokrát děkujeme. Reakci můžete napsat i na můj na email.
• Zda má vyšetřovaný právo na odborný posudek v místě bydliště, (alespoň v nejbližším městě, kde existují takoví odborníci (on bydlí a pracuje v Praze a má jet na vyšetření skoro 300 km daleko k určenému člověku vyšetřovatelem na vlastní náklady).
• Zda se může obžalovaný omluvit z vyšetření a získat jiný termín a jakou formou (v ten den pracuje v nemocnici a nemají personál)
• Zda je vhodná omluva z termínu z výše uvedených důvodů prostřednictvím právníka, který se o případ stará a zda právník je povinen tuto omluvu komunikovat s druhou stranou a dát zpětnou vazbu obžalovanému, když je o to žádán
• Může komisař nařídit ozbrojenou přepravu v poutech ještě jeden den před stanoveným termínem vyšetření, aniž by obžalovaný dostal nějakou zpětnou reakci na svou omluvu, přes to, že měl ještě šanci se v termínu nějak dopravit. Omlouval se prostřednictvím právníka a nebyla zpětná vazba.. Navíc, pokud právník nekomunikoval, jak mohl komisař vědět, že vyšetřovaný by potřeboval domluvit jiný termín a jiné místo. Ozbrojená přeprava přeci musela být z nějakého důvodu či dedukce, která by bez těchto informací neexistovala.
• Zda se dá napadnout posudek – vyšetření, ke kterému nedošlo, které trvalo 20 min. a řešilo se tam, jak se obžalovaný po ozbrojeném odvezení k vyšetření (beze známek své obrany či odporu) dostane domů. Znalec jen vykonstruoval závěr z rozsáhlého materiálu, který mu policie poslala předem a v těch 20 minutách měl 3 hovory s policií, o tom, že obžalovaný neví, za co se dostane domů a že nespolupracuje – nechce komunikovat (po potupném únosu před zaměstnavatelem)
• Znalec si účtoval neadekvátní částky a nadhodnotil několikanásobně svojí práci – vykonaný čas vs cenník. Vyúčtování poslal policií (a policie pak jako info vyšetřovanému), vyšetřovaný po rozsudku dostal přesně o tisícovku vyšší částku k zaplacení pod názvem soudní výlohy – domnívá se, že mu to dali k zaplacení. Protože od soudu pak dostal jiné vyúčtování – za právnické služby ex offo
• U vyúčtování vyšetření i ve znaleckém posudku chybí datum, kdy k němu došlo. Vyšetřovaný má důkazy o tom, že to bylo jeden den před plánovaným vyšetřením a také i v jiném městě. V posudku je znalcem vymyšlená otázka, proč nepřijel ve stanoveném termínu (i když ten ještě nenastal) a také vymyšlená odpověď, která kopírovala argument, který vyšetřovaný žádal po advokátce pro jeho omluvu a jiný termín. Dá se to napadnout?
• Právník ex offo se s vyšetřovaným nestýkal a nedomlouval strategii obhajoby, nehájil v žádném přestupku v tr.říz. ze strany policie, nekladl námitky, nenamítal, když nepřipustili svědka vyšetřovaného a navíc slíbil, že reakci na přestupky v tr. řízení sdělí při soudu až na konec, tím vyšetřovaného uchlácholil a nakonec to neudělal – dá se proti tomu bránit?
• Advokát ex offo si účtuje neexistující telefonáty i výjezd, který byl v termínu doručení pošty a svědek tedy o termínu nevěděl, což byla chyba policie a právník i policie byli na tuto chybu upozorněni, vyšetřovaný nemá páky, jak to dokázat ty telefonáty – je nějaký způsob? (proti výjezdu jsme se odvolali, čekáme na reakci, ale nevíme, do kdy má přijít)
• Vyšetřovanému došla energie, především veškeré psychické síly a tak proces vzdal, došlo k rozsudku. Nyní trpí pocitem křivdy a nespravedlnosti (byl vyšetřován sice za to, že porušil zákon, ale nikoho tím nepoškodil ani o korunu, ani stát, ani fyzickou osobu, ani firmu, ale pěstování konopí na svůj špatný zdravotní stav je nelegální klasifikován úplně stejně, jako pěstování za účelem distribuce a výroby drog chemickými činidly, jelikož je to z nějakého důvodu pod stejným paragrafem). Vyšetřovanému by z jeho psychického stavu pomohlo, kdyby přestupky v tr.řízení mohl otevřít zpětně. Rozsudek je více než třičtvrtě roku po nabytí právní moci. Ale nyní je na tom odsouzený psychicky zle. Je možné to otevřít?
• Zadržené věci (mobil, pc) policie vrátila poškozené, advokátka byla na to upozorněna. Dá se také bránit zpětně?
• Kam se má odsouzený obrátit, aby přestupky v tr.řízení hodnotil orgán, spravedlivý, nemá zájem za každou cenu policii bránit a má vliv?
• Je možné po takové době podat stížnost na právnickou komoru?

S přátelským pozdravem,
Korina Rybářová

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Jde o chyby v
trestním řízení? Jak postupovat v dané situaci?" s evidenčním číslem
fd70ca51-1c3d-451a-9c0b-02e3d38d8c38 a s běžným číslem 59142/2019 bylo
doručeno dne 15.11.2019 09:37:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážená paní,

dne 15. 11. 2019 byla Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena Vaše žádost o
informace, k níž je třeba sdělit, že položené dotazy nelze v režimu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zodpovědět, a to
s ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 zákona. V souladu s citovaným
ustanovením není Ministerstvo spravedlnosti ČR povinno ani povoláno
poskytovat právní stanoviska či právní poradenství v konkrétních věcech
nebo výklad jednotlivých ustanovení právních předpisů či právních předpisů
jako celku, a to ani těch, které pochází z jeho legislativní činnosti.

Doporučujeme Vám proto obrátit se na osoby, jejichž předmětem činnosti
je poskytování právní pomoci, zejména tedy na advokáty, jejichž seznam
můžete nalézt na internetových stránkách České advokátní komory, případně
můžete ve smyslu ustanovení § 18a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii,
za podmínek tam stanovených požádat přímo Českou advokátní komoru o určení
advokáta k poskytnutí právní porady. Využít lze i služeb bezplatných
právních poraden.

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/
3. https://justice.cz/

Informace pro všechny o.s.,

23. 11.
Korina Rybářová 2019 12:16
<[1][emailová adresa]> (před 2
dny)

Bylo zamítnuto z nějakého důvodu (zákon si nepamatuji, ale v tom smyslu,
že nejste poviní podávat informace, pokud se jedná o domněnky. Což není
pravda. Neudala jsem přímo o koho se jedná a spis, ale na otázku, zda
policie smí to a to a na otázku, zda má obviněný právo to a to přece se
dá odpovědět (jak jsem žádala) ano či ne. Byli to pro vás jednoduché
dotazy. Nejednali se o žádné domněnky ale o věci, které se skutečně
stali, máme k tomu dokumentaci a důkazy, jen nebyl prostor to popisovat
detailně. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotaz, ze kterého vyplývá, že
policie ČR udělala velkou chybu a dopustila se neoprávněného násilí a
dostala jsem odpověď, že nemusíte odpovídat - a vzhledem k tomu, že
hledám info touto cestou, protože nám došli už peníze a energie na
právníky (což popisuji) a vy nás odkazujete na právníky, je to ze z vaší
strany docela neochota odpovědět bez odůvodnění. Stačilo na ty body
odpovědět ano/ne. Leda, že by jste nesměli podávat informace, které se
týkají toho, že by jste sami potvrdili pochybení ze strany státního
činitele. Třeba to nesmíte. Ale to pak vaše zdůvodnění, že nemusíte
odpovědět není správné.  To poslední, abych se dovolala spravedlnosti už
je, obrátit se na paní Benešovou a popsat jí, jak je bezvýchodně se
něčeho dovolat, pokud jde o věc  obžalovaný bez peněz  vs státní moc.

---------------------------------------------------------------------
Korina Rybářová nahlásil/a dotaz administrátorovi. Podívejte se prosím na
vznesený dotaz i odpověď. Až uděláte nezbytné kroky, odpovězte na tento
e-mail a stručně je popište.

Žádost 'Jde o chyby v trestním řízení? Jak postupovat v dané situaci?':
[2]https://infoprovsechny.cz/request/jde_o_...

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. https://infoprovsechny.cz/request/jde_o_...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Korina Rybářová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.