Jarovská promenáda

Michal Voska vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
dovolte mi několik dotazů, které asi ne zcela chápu z infobudky, tedy kontejneru k projektu Jarovské promenády...

1) Jak to ovlivní přilehlý, Malešický les a to konkrétně: O kolik procent zeleně lesík přijde? Jak je les veden a jaká povolení jsou potřeba k zásahům zde? Komu patří pozemky, které jsou potřebné k vybudování a je již nyní jednáno o odkupu pozemků? Je někdo z majitelů pozemků angažován a zaměstnán v některém z orgánů Prahy 1, 3, či 10, resp. i Magistrátu a pokud ano, kdo to je a na jaké pozici?

2) Existuje vyjádření z ochrany přírody a souvisejících orgánů a organizací? Pokud ano, jaké, kým vystaveno? Úřad, stejně jako ostatní úřady hovoří o potřebě zeleně a podpory zeleně. Je vykácení částí lesa s tím ve shodě?

3) Kolik zastávek tramvaje je v plánu a půjde o zastávky na jakých místech? Přímo budou zastávky v blízkosti nových výstaveb, školy, školky atp.? Je zde studie rentability takového spojení? Jak se k věci staví DP Praha?

4) Jaké jsou nejnižší uvažované a maximální náklady na celou výstavbu, případně existuje nějaký odhad? Jaký? Kým a kdy vypracovaný? Jsou zohledněny současné ceny, či kdy vůbec materiál vznikal? A to nemyslím pouze rozpočtový, ale současný nápad k realizaci...

5) Koleje tedy zaniknou a je studie jak se bude zásobovat nedaleká stavba v podobě Nákladového nádraží? Zde je zvažováno tuším 15000 bytů. Jaký bude mít dopad na dopravní situaci zásobování stavby, tedy statisíce tun materiálu k výstavbě? Již toto někdo posuzoval? Není rozumné koleje ponechat pro dovoz stavebnin?

6) Jaký je očekávaný dopravní vliv okolí, tedy Žižkova a Malešic, Hrdlořez atp. na výstavku Jarovské promenády a je zde i kalkul právě s další výstavbou Nákladového nádraží, případně dalších etap výstaveb v Malešicích?

7) Jaký je předběžný, či schválený harmonogram postupu, tedy od představení veřejnosti, po další architektonické studie a výstavbu samotnou?

8) A co napojení na Českobrodskou? Ve studii nevidím, kde a jak bude řešeno, jaká návazná opatření s tím budou spjata...

9) Mluví se dlouhou dobu o tunelu ve Starých Malešicích, tedy v místě cípu lesíka, pokud se nepletu. Je i toto do studie zahrnuto, případně jak studie počítá s touto částí, kde se o řešení hovoří doslovně desítky let?

10) Jakým poměrem se případně při schválení budou zapojení účastníci finančně podílet?

11) Jaké jsou dosavadní náklady a plánované náklady po celou dobu prezentace projektu na zpracování a představení veřejnosti? Chci finanční přehled o ceně PR/reklamy, architektonické studie a všeho s tím spojeného. Kdo se finančně podílí na této "kampani" a kdo na "vizualizaci od architektů" a to jakým podílem, jakou částkou?

12) Kdy byla tato záležitost diskutována na zasedání MČ, případně pokud bylo hlasováno, s jakým výsledkem, kdo byl pro, proti a kdo se zdržel?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Jarovská promenáda“ bylo doručeno 16.06.2021 18:40:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-263331/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz