Jarovská promenáda

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
dovolte mi několik dotazů, které asi ne zcela chápu z infobudky, tedy kontejneru k projektu Jarovské promenády...

1) Jak to ovlivní přilehlý, Malešický les a to konkrétně: O kolik procent zeleně lesík přijde? Jak je les veden a jaká povolení jsou potřeba k zásahům zde? Komu patří pozemky, které jsou potřebné k vybudování a je již nyní jednáno o odkupu pozemků? Je někdo z majitelů pozemků angažován a zaměstnán v některém z orgánů Prahy 1, 3, či 10, resp. i Magistrátu a pokud ano, kdo to je a na jaké pozici?

2) Existuje vyjádření z ochrany přírody a souvisejících orgánů a organizací? Pokud ano, jaké, kým vystaveno? Úřad, stejně jako ostatní úřady hovoří o potřebě zeleně a podpory zeleně. Je vykácení částí lesa s tím ve shodě?

3) Kolik zastávek tramvaje je v plánu a půjde o zastávky na jakých místech? Přímo budou zastávky v blízkosti nových výstaveb, školy, školky atp.? Je zde studie rentability takového spojení? Jak se k věci staví DP Praha?

4) Jaké jsou nejnižší uvažované a maximální náklady na celou výstavbu, případně existuje nějaký odhad? Jaký? Kým a kdy vypracovaný? Jsou zohledněny současné ceny, či kdy vůbec materiál vznikal? A to nemyslím pouze rozpočtový, ale současný nápad k realizaci...

5) Koleje tedy zaniknou a je studie jak se bude zásobovat nedaleká stavba v podobě Nákladového nádraží? Zde je zvažováno tuším 15000 bytů. Jaký bude mít dopad na dopravní situaci zásobování stavby, tedy statisíce tun materiálu k výstavbě? Již toto někdo posuzoval? Není rozumné koleje ponechat pro dovoz stavebnin?

6) Jaký je očekávaný dopravní vliv okolí, tedy Žižkova a Malešic, Hrdlořez atp. na výstavku Jarovské promenády a je zde i kalkul právě s další výstavbou Nákladového nádraží, případně dalších etap výstaveb v Malešicích?

7) Jaký je předběžný, či schválený harmonogram postupu, tedy od představení veřejnosti, po další architektonické studie a výstavbu samotnou?

8) A co napojení na Českobrodskou? Ve studii nevidím, kde a jak bude řešeno, jaká návazná opatření s tím budou spjata...

9) Mluví se dlouhou dobu o tunelu ve Starých Malešicích, tedy v místě cípu lesíka, pokud se nepletu. Je i toto do studie zahrnuto, případně jak studie počítá s touto částí, kde se o řešení hovoří doslovně desítky let?

10) Jakým poměrem se případně při schválení budou zapojení účastníci finančně podílet?

11) Jaké jsou dosavadní náklady a plánované náklady po celou dobu prezentace projektu na zpracování a představení veřejnosti? Chci finanční přehled o ceně PR/reklamy, architektonické studie a všeho s tím spojeného. Kdo se finančně podílí na této "kampani" a kdo na "vizualizaci od architektů" a to jakým podílem, jakou částkou?

12) Kdy byla tato záležitost diskutována na zasedání MČ, případně pokud bylo hlasováno, s jakým výsledkem, kdo byl pro, proti a kdo se zdržel?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Jarovská promenáda“ bylo doručeno 16.06.2021 18:40:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-263331/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz