Jaké je cena za lékařský posudek o zdravotní způsobilosti řidičů důchodců ?

Ladislav Šíp vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo zdravotnictví měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Ladislav Šíp

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Jaké je cena za lékařský posudek o zdravotní způsobilosti řidičů důchodců ?

S přátelským pozdravem,

Ladislav Šíp

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 8.4.2019 09:06:16 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Jaké je cena za lékařský posudek o zdravotní způsobilosti řidičů důchodců ? elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 8.4.2019 09:06:16 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
8.4.2019 09:33:04

Vaše zpráva ze dne: 8.4.2019 09:06:16
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Jaké je cena za lékařský posudek o zdravotní způsobilo...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX015SWBX
Datum zaevidování: 8.4.2019 09:31:02

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
8.4.2019 09:33:04

Your message - dated 8.4.2019 09:06:16
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Jaké je cena za lékařský posudek o zdravotní způsobilo...
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX015SWBX
Date of registration: 8.4.2019 09:31:02

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď Ř KAN

Identifikátor dokumentu: MZDRX015UZL8
značka: MZDR 15383/2019-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 11.04.2019
Nikdo
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: MZDRX015UZL8.pdf

Informace pro všechny o.s.,

Dobrý den,
požadovanou odpověď jsem obdržel. Je mě 72 roků s PC kamarád moc nejsem,
bylo pro mě dost obtížné vydolovat z PC informace. Odpověď byla
všeobecná,
moje představa byla získat konkrétní částku  za lékařský posudek o
zdravotní způsobilosti řidičů důchodců. Tady jsou dva lékaři na jedné
chodbě, dveře téměř u sebe, jeden účtuje 500,- Kč to je můj případ již
několik let , druhý o stovku méně. Prohlídka trvala zhruba 10 minut.
Proto jsem čekal konkrétní zprávu, kolik je maximální částka, za kterou
lékař prohlídku provede. To se bohužel nestalo ( pro důchodce 500,- Kč
každé 2 roky , se mě zdá nepřiměřená ).
S pozdravem Šíp Ladislav