Jak vyzvednout doporučený dopis po zemřelé manželce

Instituce by na tento dotaz ráda /nebo již odpovědělaposláním odpovědi poštou.

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Jak vyzvednout doporučený dopis po zemřelé manželce

S přátelským pozdravem,

Dušan Dadu -manžel

Česká pošta, s. p.

Dobrý den,
Váš e-mail byl přijat.
Omlouváme se, ale vzhledem ke zvýšenému množství dotazů může být odpověď zpožděna.
S pozdravem

Česká pošta, s. p.

ukázat citované pasáže