Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Dušan Dadu prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Jak vyzvednout doporučený dopis po zemřelé manželce

Čekáme, až si Dušan Dadu přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Jak vyzvednout doporučený dopis po zemřelé manželce

S přátelským pozdravem,

Dušan Dadu -manžel

Česká pošta, s. p.

Dobrý den,
Váš e-mail byl přijat.
Omlouváme se, ale vzhledem ke zvýšenému množství dotazů může být odpověď zpožděna.
S pozdravem

Česká pošta, s. p.

ukázat citované pasáže

Česká pošta, s. p.

1 příloha

Potvrzení o převzetí podání

Vaše zpráva
ze dne 22.03.2020
naše čj:
vyřizuje: Recmanová Karin

datum: 22.03.2020

Potvrzení o doručení zprávy
Identifikátor zprávy: 303676/2020

Datum: 22.03.2020
čas: 9:30:51

Vaše podání bylo postoupeno k prošetření a vyřízení příslušnému pracovišti, které Vás bude s odpovědí kontaktovat přímo, a to nejpozději do 30 dnů.

S pozdravem

Recmanová Karin

Koubová Kateřina, Česká pošta, s. p.

1 příloha

Vážený pane Dadu,

Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 471 14 983 (dále také jako „Povinný subjekt“), obdržela žádost Dušana Dadu, nar. 15.02.1959, Horní Náměstí 59/11, Šternberg, PSČ 785 01 (dále jen „Žadatel“), doručenou státnímu podniku Česká pošta, s.p., dne 27.03.2020, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

K Vašemu dotazu: „Jak vyzvednout doporučený dopis po zemřelé manželce,“ uvádíme, že Česká pošta, s.p., (dále jen „Česká pošta“) poskytuje své služby podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o poštovních službách“) a v souladu s vyhláškou č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování a s poštovními podmínkami vydanými na základě zákona o poštovních službách.
V případě, že je poštovní zásilka adresována adresátovi, který zemřel, a České poště je skutečnost o úmrtí adresáta známa, nesmí Česká pošta dle s čl. 30 odst. 1 Poštovních podmínek České pošty, s. p. – Základní poštovní služby poštovní zásilku dodat. V souladu s § 16 odst. 3 zákona o poštovních službách lze právnímu nástupci adresáta sdělit informace o konkrétních zásilkách adresovaných na zemřelého adresáta. Právní nástupce adresáta se musí prokázat např. Usnesením o dědickém řízení.

S pozdravem

Kateřina Koubová
specializovaný útvar tiskový a PR (TPR)

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4
Praha 1

Korespondenční adresa:
Poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Dušan Dadu prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.