Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Naděžda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Jak si doplnit vzdělání ve věku, kdy už učivo nejde do hlavy(57let)vychovatelka v družině, nemám pedagogické vzdělání, mám středoškolské vzdělání jako zdravotní sestra, práce mě s dětmi baví

Čekáme, až si Naděžda přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Pracuji 1 rok jako vychovatelka v družině na ZŠ. Mám vystudovanou SZŠ v roce 1981 maturita. Po maturitě probíhalo mnoho kurzů, neboť jsem od roku 1983 pracovala v jeslích jako dětská sestra. Osvědčení o kursech (kurs pedagogiky a psychologie, kurs hudební a výtvarné výchovy) již nemám v ruce, ty zůstaly někde založené v NsP. Jak vyřešit svou práci, když jsem ve věku 57 let a jsem dost nemocná a pobírám invalidní důchod 1. stupně, Práce mě baví, ale podle zákona mohu pracovat s dětmi v družině jen 3 roky a v této době bych si měla doplnit pedagogické vzdělání. Ze zdravotních důvodů na to už nemám. Lze to řešit řešit jinak?

S přátelským pozdravem,

Naděžda

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Jak si
doplnit vzdělání ve věku, kdy už učivo nejde do hlavy(57let)vychovatelka v
družině, nemám pedagogické vzdělání, mám středoškolské vzdělání jako
zdravotní sestra, práce mě s dětmi baví', zaslané '24.08.2019 20:59:41'
bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XPNQQ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Miklová Jitka, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,
K Vašemu dotazu ze dne 24.8.2019 uvádím:
Abyste mohla dále pracovat jako vychovatelka v družině, měla byste si doplnit maturitní vzdělání zaměřené na předškolní a mimoškolní pedagogiku na některé ze středních pedagogických škol. Druhou možností je absolvování programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole se zaměřením na vychovatelství. Vzhledem k tomu, že uvádíte, že ze zdravotních důvodů o studiu neuvažujete, doporučuji Vám zvážit variantu jiné práce s dětmi, např. jako opatrovnice v dětské skupině nebo jako nepedagogický pracovník v MŠ. O konkrétních možnostech a volných místech se můžete informovat buď přímo v dané MŠ, ve které máte zájem pracovat, nebo se můžete obrátit i na odbor školství příslušného krajského úřadu. Ten sice nemá za povinnost evidovat volná místa ve školství, nicméně řada z nich tak činí.
Přeji Vám, abyste brzy našla pracovní místo podle Vašich představ.

S pozdravem
-------------------------------------------------------
PhDr. Jitka Miklová
odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky
oddělení péče o pedagogické pracovníky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 233
e-mail: [emailová adresa]
www.msmt.cz

Text dotazu:
Vážená paní, vážený pane,
Pracuji 1 rok jako vychovatelka v družině na ZŠ. Mám vystudovanou SZŠ v roce 1981 maturita. Po maturitě probíhalo mnoho kurzů, neboť jsem od roku 1983 pracovala v jeslích jako dětská sestra. Osvědčení o kursech (kurs pedagogiky a psychologie, kurs hudební a výtvarné výchovy) již nemám v ruce, ty zůstaly někde založené v NsP. Jak vyřešit svou práci, když jsem ve věku 57 let a jsem dost nemocná a pobírám invalidní důchod 1. stupně, Práce mě baví, ale podle zákona mohu pracovat s dětmi v družině jen 3 roky a v této době bych si měla doplnit pedagogické vzdělání. Ze zdravotních důvodů na to už nemám. Lze to řešit řešit jinak?

S přátelským pozdravem,

Naděžda

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: [FOI #7842 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

24/8/2019
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Naděžda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.