Jak nahradit souhlas spolumajitele cesty se stavbou - jeden spolumajitel odmítá spolupracovat a podepsat souhlas

Lucie Brchánková vznesl tento dotaz dotaz na Středočeský kraj

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Středočeský kraj měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Lucie Brchánková

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

máme zažádáno o stavební povolení a chybí nám poslední věc k povolení stavby:
doložení souhlasů s umístěním vjezdu. S hranicí naše pozemku je pruh pozemku ve vlastnictví obce, potom pruh ve vlastnictví pěti soukromých vlastníku, a pak začíná pozemní komunikace ve vlastnictví obce. S Obecním úřadem máme podepsanou budoucí smlouvu na zřízení věcného břemene. U soukromých vlastníků se nám podařilo podepsat se čtyřma z nich, taktéž budoucí smlouvu na věcné břemeno. Jedem spoluvlastník, který vlastní jednu pětinu podílu s podpisem nesouhlasí, protože chce donutit ostatní spoluvlastníky k rozdělení parcely a dalších parcel, které získaly v dědickém řízení.
Na stavebním úřadě mi bylo sděleno, že potřebují souhlas všech spoluvlastníků. Prosím o radu, jak vyřešit tuto situaci. Spoluvlastníci, kteří vlastní převážnou většinu spoluvlastnického podílu s námi komunikují a jsou nakloněni situaci vyřešit. Dokonce jsem vznesla dotaz i na advokátní kancelář, která mě navedla na možnost uzavření nájemní smlouvy, kde by byl spolumajitel přehlasován většinou podílníků, ale bude toto stačit pro vydání stavebního povolení? Nebo existuje i jiná varianta řešení?

Velice děkuji za vyjádření
S přátelským pozdravem,

Lucie Nováková

E-PODATELNA, Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Jak nahradit souhlas spolumajitele cesty se stavbou - jeden spolumajitel odmítá spolupracovat a podepsat souhlas“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

E-PODATELNA, Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Jak nahradit souhlas spolumajitele cesty se stavbou - jeden spolumajitel odmítá spolupracovat a podepsat souhlas“, kterou jste 13.11.2021 14:41:59 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [emailová adresa].

Důvod (y):  Není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....