Jak nahradit souhlas spolumajitele cesty se stavbou - jeden spolumajitel odmítá spolupracovat a podepsat souhlas

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Středočeský kraj měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Lucie Brchánková

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

máme zažádáno o stavební povolení a chybí nám poslední věc k povolení stavby:
doložení souhlasů s umístěním vjezdu. S hranicí naše pozemku je pruh pozemku ve vlastnictví obce, potom pruh ve vlastnictví pěti soukromých vlastníku, a pak začíná pozemní komunikace ve vlastnictví obce. S Obecním úřadem máme podepsanou budoucí smlouvu na zřízení věcného břemene. U soukromých vlastníků se nám podařilo podepsat se čtyřma z nich, taktéž budoucí smlouvu na věcné břemeno. Jedem spoluvlastník, který vlastní jednu pětinu podílu s podpisem nesouhlasí, protože chce donutit ostatní spoluvlastníky k rozdělení parcely a dalších parcel, které získaly v dědickém řízení.
Na stavebním úřadě mi bylo sděleno, že potřebují souhlas všech spoluvlastníků. Prosím o radu, jak vyřešit tuto situaci. Spoluvlastníci, kteří vlastní převážnou většinu spoluvlastnického podílu s námi komunikují a jsou nakloněni situaci vyřešit. Dokonce jsem vznesla dotaz i na advokátní kancelář, která mě navedla na možnost uzavření nájemní smlouvy, kde by byl spolumajitel přehlasován většinou podílníků, ale bude toto stačit pro vydání stavebního povolení? Nebo existuje i jiná varianta řešení?

Velice děkuji za vyjádření
S přátelským pozdravem,

Lucie Nováková

E-PODATELNA, Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Jak nahradit souhlas spolumajitele cesty se stavbou - jeden spolumajitel odmítá spolupracovat a podepsat souhlas“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

E-PODATELNA, Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Jak nahradit souhlas spolumajitele cesty se stavbou - jeden spolumajitel odmítá spolupracovat a podepsat souhlas“, kterou jste 13.11.2021 14:41:59 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [emailová adresa].

Důvod (y):  Není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....