Zadost o informace

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Tato žádost se v dalších bodech bude týkat informací z těchto oblastí, která pro zjednodušení dále nazývám “SW a HW”:
Předměty smluv, která pokrývájí
- správa software,
- vytvoření aplikace či informačního systému,
- provozování aplikace či informačního systému,
- technická podpora aplikace či informačního systému,
- uživatelská podpora aplikace či informačního systému,
- HW, provozování a správa HW
- SW licence a podpora k nim.
- a další obdobné oblasti nákupu a pronájmu zboží a služeb v IT.

Prosím o zaslání:
1) Seznamu smluv a dodatků platných a podepsaných v roce 2016, na celkové plnění (skutečné či maximální) v roce 2016 ve výši 2.000.000 Kč a vyšší, plně či částečně se týkající SW a HW (definované výše).

2) Seznamu smluv a dodatků podepsaných v roce 2010,2011,2012,2013,2014 a 2015, na celkové plnění (skutečné či maximální) po celou dobu smlouvy ve výši 2.000.000 Kč a vyšší, plně či částečně se týkající SW a HW (definované výše).

Informace z výše uvedených bodů prosím zaslat ve strukturované formě (Excel, CSV apod.) obsahující minimálně tyto údaje:
- číslo smlouvy úřadu
- Jméno a IČO (či jiná identifikace kde není IČO) všech smluvních stran
- datum podpisu smlouvy
- částku, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy
- předmět smlouvy, stručný popis
- datum začátku platnosti smlouvy
- datum konce platnosti smlouvy
- zda jde o smlouvu či dodatek, pokud o dodatek, pak k jaké smlouvě

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - IT smlouvy MPSV" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 5. 2. 2017 15:40:42, zaregistrováno bylo dne: 6. 2. 2017 8:49:51 pod číslem jednacím: MPSV-2017/29887.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2017/29887-161/1

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Č.j.: MPSV-2017/29887-161/1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Klinská,

děkuji za rychlou odpověď. Profil zadavatele sice neobsahuje všechny informace, které jsem požadoval, ale pro mé potřeby je to dostatečně.

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Re: Odpověď na: Žádost o informace podle dotaz - IT smlouvy MPSV" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 13. 2. 2017 16:24:26, zaregistrováno bylo dne: 13. 2. 2017 17:08:03 pod číslem jednacím: MPSV-2017/36604.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.