Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Tato žádost se v dalších bodech bude týkat informací z těchto oblastí, která pro zjednodušení dále nazývám “SW a HW”:
Předměty smluv, která pokrývájí
- správa software,
- vytvoření aplikace či informačního systému,
- provozování aplikace či informačního systému,
- technická podpora aplikace či informačního systému,
- uživatelská podpora aplikace či informačního systému,
- HW, provozování a správa HW
- SW licence a podpora k nim.
- a další obdobné oblasti nákupu a pronájmu zboží a služeb v IT.

Prosím o zaslání:
1) Seznamu smluv a dodatků platných a podepsaných v roce 2016, na celkové plnění (skutečné či maximální) v roce 2016 ve výši 2.000.000 Kč a vyšší, plně či částečně se týkající SW a HW (definované výše).

2) Seznamu smluv a dodatků podepsaných v roce 2010,2011,2012,2013,2014 a 2015, na celkové plnění (skutečné či maximální) po celou dobu smlouvy ve výši 2.000.000 Kč a vyšší, plně či částečně se týkající SW a HW (definované výše).

Informace z výše uvedených bodů prosím zaslat ve strukturované formě (Excel, CSV apod.) obsahující minimálně tyto údaje:
- číslo smlouvy úřadu
- Jméno a IČO (či jiná identifikace kde není IČO) všech smluvních stran
- datum podpisu smlouvy
- částku, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy
- předmět smlouvy, stručný popis
- datum začátku platnosti smlouvy
- datum konce platnosti smlouvy
- zda jde o smlouvu či dodatek, pokud o dodatek, pak k jaké smlouvě

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
07.02.2017 19:54:55
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 852/2017
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - IT smlouvy a zakazky"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 7.2.2017 19:54:55, zaregistrováno bylo dne: 8.2.2017 7:35:54 pod číslem jednacím: 2017/6344.

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

Vážený pane,

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, která se týkala informací o seznamu smluv a dodatků platných a
podepsaných v období 2010 - 2016, týkající se především:

 

- správy software,

- vytvoření aplikace či informačního systému,

- provozování aplikace či informačního systému,

- technické podpory aplikace či informačního systému,

- uživatelské podpory aplikace či informačního systému,

- HW, provozování  a správa HW

- SW licence a podpory k nim.

- a další obdobné oblasti nákupu a pronájmu zboží a služeb v IT.

 

Příprava vyžádaných informací vyžaduje vyhledání a sběr většího množství
oddělených dat, požadovaných v jedné žádosti, a proto ministerstvo s
ohledem na ustanovení § 14 odst.7 písm. c) zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, prodlužuje zákonem stanovenou lhůtu o 10
dní, tedy do 6. 3. 2017.

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

ministerský rada

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

Vážený pane,

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, která se týkala informací o seznamu smluv a dodatků týkajících
se provozování a správy SW a HW, SW licencí a celkové problematiky nákupu
a pronájmu zboží a služeb v IT.

Vaše žádost je natolik rozsáhlá, že příprava požadovaných informací si
vyžádá delší dobu, proto je nutné původně odhadovanou dobu prodloužit a
požadované informace Vám budou postupně zaslány v několika částech.

 

Děkujeme za pochopení

 

Mgr. Romana Voříšková

ministerský rada

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vážený pane,

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, která se týkala informací o seznamu smluv a dodatků týkajících
se provozování a správy SW a HW, SW licencí a celkové problematiky nákupu
a pronájmu zboží a služeb.

 

V příloze Vám zasíláme tabulku s požadovanými informacemi.

 

Přehled dalších smluv, které byly uzavřené od dubna 2012, lze nalézt na
níže uvedených odkazech, a to z důvodu zákonné uveřejňovací povinnosti,
kdy je zadavatel povinen uveřejnit smlouvy, jejichž cena přesáhne
500 000,- Kč na profilu zadavatele.

 

[1]https://ezak.mmr.cz/

[2]https://nen.nipez.cz/    

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

ministerský rada

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[3]e-mail:[emailová adresa]

[4]www.mmr.cz

 

 

References

Visible links
1. https://ezak.mmr.cz/
2. https://nen.nipez.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.mmr.cz/