Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Tato žádost se v dalších bodech bude týkat informací z těchto oblastí, která pro zjednodušení dále nazývám “SW a HW”:
Předměty smluv, která pokrývájí
- správa software,
- vytvoření aplikace či informačního systému,
- provozování aplikace či informačního systému,
- technická podpora aplikace či informačního systému,
- uživatelská podpora aplikace či informačního systému,
- HW, provozování a správa HW
- SW licence a podpora k nim.
- a další obdobné oblasti nákupu a pronájmu zboží a služeb v IT.

Prosím o zaslání:
1) Seznamu smluv a dodatků platných a podepsaných v roce 2016, na celkové plnění (skutečné či maximální) v roce 2016 ve výši 2.000.000 Kč a vyšší, plně či částečně se týkající SW a HW (definované výše).

2) Seznamu smluv a dodatků podepsaných v roce 2010,2011,2012,2013,2014 a 2015, na celkové plnění (skutečné či maximální) po celou dobu smlouvy ve výši 2.000.000 Kč a vyšší, plně či částečně se týkající SW a HW (definované výše).

Informace z výše uvedených bodů prosím zaslat ve strukturované formě (Excel, CSV apod.) obsahující minimálně tyto údaje:
- číslo smlouvy úřadu
- Jméno a IČO (či jiná identifikace kde není IČO) všech smluvních stran
- datum podpisu smlouvy
- částku, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy
- předmět smlouvy, stručný popis
- datum začátku platnosti smlouvy
- datum konce platnosti smlouvy
- zda jde o smlouvu či dodatek, pokud o dodatek, pak k jaké smlouvě

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
 `He

Povinný subjekt: Patrovská Marie

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

Dostal jsem od vas necitelnou odpoved obsahujici pouze
"0 *H 010  `He".

Nevim tudiz, zda se jedna pouze o formalni o potvrzeni prijeti me zadosti, nebo potrebujete muj dotaz upresnit.

Diky za vyjasneni

Michal Blaha

Večerková Hana, Ministerstvo kultury

0 *H
010
 `He

Tichá Irena, Ministerstvo kultury

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : MKCRX00AS0IY
Značka : MK 11364/2017 OPŘIT
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odb.proj.říz.a inf. tech.
Věc : Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Věc podrobně : Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Datum podání : 13.2.2017

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Značka : MK 11364/2017 OPŘIT

Věc:Stížnost proti postupu povinného subjektu při poskytování informací podaná podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen „InfZ“)

Žádostí ze dne 9.12. 2016 žadatel povinný subjekt požádal o poskytnutí informací (viz přiložená žádost o informace). Povinný subjekt uvedl, že poskytnutí těchto informací by si vyžádalo mimořádně rozsáhlé vyhledání, a vyzval žadatele k úhradě nákladů ve výši 28.112 Kč za neuvedený počet hodin práce.

1) Podle ustanovení § 17 odst. 3 InfZ v případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. K tomu nedošlo. Povinný subjekt neodůvodnil rozsah časové dotace na vyhledání požadovaných informací.

2) Je zřejmé, že časová dotace je účelově a nepřiměřeně navýšena s cílem odradit žadatele od získání těchto dat. Veškeré požadované údaje jsou elektronicky evidovány ve spisové službě povinného subjektu a v evidenci smluv. Získání požadovaných písemností je součástí běžné funkčnosti obou systémů, položení odpovídajících dotazů (vyhledání dle výše zakázky) je otázkou jednotek minut. Samotné vyhledání dat a export z výše zmíněných systémů je otázkou max. 1 hodiny práce způsobilého pracovníka.

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
 `He

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
 `He

Informace pro všechny,

1 příloha

Z technických důvodu na straně IPV Vám zasíláme odpověď od MK(p.Patrovské)
touto formou.

Děkujeme za pochopení,

tým IPV

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.2.2017 16:15:40 v obsahu
zprávy: Re: Žádost o informace podle dotaz - IT smlouvy a zakazky
elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.2.2017 16:15:40 delivered by email./
------------------------------

---------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením
příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal)
has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the
file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo
kultury                                                               ...

Vaše podání ze dne: 13.2.2017 16:15:40 v obsahu zprávy: Re: Žádost o
informace podl...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MKCRX00AS7F0
Datum zaevidování: 14.2.2017 10:01:31
Váš osobní přístupový kód: MKCRSE01UGEG
Vaše evidenční údaje: Bláha Michal,  ,,
[1][FOI #6347 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

                                  S pozdravem Patrovská Marie

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Tichá Irena, Ministerstvo kultury

1 příloha

------------------------------------------------
PID : MKCRX00ASPQZ
Značka : MK 13468/2017 OPŘIT
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odb.proj.říz.a inf. tech.
Věc : Odpověď na stížnost proti postupu - infoprovsechny
Věc podrobně : Odpověď na stížnost proti postupu - infoprovsechny
Datum podání : 17.2.2017

Tichá Irena, Ministerstvo kultury

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : MKCRX00AURBY
Značka : MK 16858/2017 OPŘIT
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odb.proj.říz.a inf. tech.
Věc : Výzva k úhradě nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu § 17 zákona č. 106/199
Věc podrobně : Výzva k úhradě nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu § 17 zákona č. 106/199
Datum podání : 3.3.2017