Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Tato žádost se v dalších bodech bude týkat informací z těchto oblastí, která pro zjednodušení dále nazývám “SW a HW”:
Předměty smluv, která pokrývájí
- správa software,
- vytvoření aplikace či informačního systému,
- provozování aplikace či informačního systému,
- technická podpora aplikace či informačního systému,
- uživatelská podpora aplikace či informačního systému,
- HW, provozování a správa HW
- SW licence a podpora k nim.
- a další obdobné oblasti nákupu a pronájmu zboží a služeb v IT.

Prosím o zaslání:
1) Seznamu smluv a dodatků platných a podepsaných v roce 2016, na celkové plnění (skutečné či maximální) v roce 2016 ve výši 2.000.000 Kč a vyšší, plně či částečně se týkající SW a HW (definované výše).

2) Seznamu smluv a dodatků podepsaných v roce 2010,2011,2012,2013,2014 a 2015, na celkové plnění (skutečné či maximální) po celou dobu smlouvy ve výši 2.000.000 Kč a vyšší, plně či částečně se týkající SW a HW (definované výše).

Informace z výše uvedených bodů prosím zaslat ve strukturované formě (Excel, CSV apod.) obsahující minimálně tyto údaje:
- číslo smlouvy úřadu
- Jméno a IČO (či jiná identifikace kde není IČO) všech smluvních stran
- datum podpisu smlouvy
- částku, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy
- předmět smlouvy, stručný popis
- datum začátku platnosti smlouvy
- datum konce platnosti smlouvy
- zda jde o smlouvu či dodatek, pokud o dodatek, pak k jaké smlouvě

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - IT smlouvy a
zakazky', zaslané '07.02.2017 19:50:26' bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí
podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako
přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci
Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po
kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT7XBLLH

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Klauda Jan, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážený pane,

Na základě Vašeho dotazu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, posílám informace k první části dotazu.

Vámi požadované informace jsou úřadem zveřejňovány.
Informace o smlouvách úřadu, uzavřených do 30. 6. 2016 jsou obsaženy v
tabulce pod tímto odkazem:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/smlouvy-...

Jedná se o všechny zveřejňované smlouvy úřadu, tedy i ty, které jsou
předmětem Vašeho dotazu.

Od 1. 7. 2016 jsou veškeré uzavírané smlouvy povinně zveřejňovány v registru
smluv.
https://smlouvy.gov.cz/

Tyto informace jsou veřejně dostupné.

O druhé části Vašeho dotazu budete informován, jakmile bude tato oblast
zpracována.

S pozdravem

Jan Klauda

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo
její přílohy pouze informativní charakter. Text této zprávy nebo jejích
příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na
uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv
smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost.

Zusková Kamila, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 přílohy

Vážený pane,

 

na základě Vašeho dotazu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, posílám informace k druhé části Vašeho dotazu.

 

Vámi požadované informace jsou uvedeny v příloze tohoto emailu.

 

S pozdravem

 

Kamila Zusková, DiS.

Oddělení provozu informačních a komunikačních technologií

[1]cid:image003.jpg@01D28600.E1A514A0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 553

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

V případě dodatečných dotazů k zaslaným odpovědím postupujte dle zákona
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msmt.cz/