Inzerce a reklamní služby v médiích

Jan Žabka vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

- Zajímá mě, kolik korun vaše ministerstvo v jednotlivých letech od roku 2016 do roku 2020 zaplatilo za mediální a reklamní služby. Prosím tyto informace rozdělit do tabulky, kde by bylo uvedené, kolik za mediální a reklamní služby od vás obdržely v konkrétních letech jednotlivé společnosti.
- Kolik korun vaše ministerstvo v uvedených letech utratilo za inzerci u mediálních domů? Prosím vás tyto informace opět rozdělit do tabulky, kde bude uvedeno, jakou částku od vás jednotlivé mediální domy obdržely v konkrétních letech od roku 2016 do roku 2020. Zároveň prosím také o uvedení inzerce, které nebyly ministerstvem objednány přímo u mediálních domů, ale skrze mediální společnosti, které následně inzerci v jednotlivých médiích zprostředkovaly.

S přátelským pozdravem,

Jan Žabka

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP
Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva
životního prostředí, byla převzata.
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Inzerce a reklamní služby v
médiích
Datum doručení: 16.7.2020 11:34:48
Evidenční číslo Vaší e-mailové zprávy: ENV/2020/74702
English version
Your e-mail message has been registered with the Ministry of the
Environment of the Czech Republic.
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Inzerce a reklamní služby v
médiích
Date of delivery: 16.7.2020 11:34:48
Record number of your e-mail message: ENV/2020/74702

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2020/130/637
Vyřizuje: Mgr. Martina Pšeničková
Evidenční číslo: ENV/2020/77275
Věc: 106/1999 Sb._Žabka_odpověď email