Inzerce a reklamní služby v médiích

Jan Žabka vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

- Zajímá mě, kolik korun vaše ministerstvo v jednotlivých letech od roku 2016 do roku 2020 zaplatilo za mediální a reklamní služby. Prosím tyto informace rozdělit do tabulky, kde by bylo uvedené, kolik za mediální a reklamní služby od vás obdržely v konkrétních letech jednotlivé společnosti.
- Kolik korun vaše ministerstvo v uvedených letech utratilo za inzerci u mediálních domů? Prosím vás tyto informace opět rozdělit do tabulky, kde bude uvedeno, jakou částku od vás jednotlivé mediální domy obdržely v konkrétních letech od roku 2016 do roku 2020. Zároveň prosím také o uvedení inzerce, které nebyly ministerstvem objednány přímo u mediálních domů, ale skrze mediální společnosti, které následně inzerci v jednotlivých médiích zprostředkovaly.

S přátelským pozdravem,

Jan Žabka

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP
Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva
životního prostředí, byla převzata.
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Inzerce a reklamní služby v
médiích
Datum doručení: 16.7.2020 11:34:48
Evidenční číslo Vaší e-mailové zprávy: ENV/2020/74702
English version
Your e-mail message has been registered with the Ministry of the
Environment of the Czech Republic.
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Inzerce a reklamní služby v
médiích
Date of delivery: 16.7.2020 11:34:48
Record number of your e-mail message: ENV/2020/74702

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2020/130/637
Vyřizuje: Mgr. Martina Pšeničková
Evidenční číslo: ENV/2020/77275
Věc: 106/1999 Sb._Žabka_odpověď email